Referat fra sentralstyremøte 2015-09-17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 17. september 2015 klokken 21.30

mumble.young-pirates.eu port:64738 - talkroom#1

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Anders Kleppe, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Øystein Middelthun, Gorm Hanssen, Manuel Lains, Thomas Gramstad

Fraværende: Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Anders Kleppe

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 10.09.15

[Enstemmig godkjent]

Status på medlemssystemet

Vi har fått en god del innmeldinger bare siden mandag. Hvordan ligger medlemssystemet an?

Intet nytt å melde, siden det har vært valg. GS oppdaterer det "gamle" medlemssystemet denne helgen så vi er a jour.

Ny status neste møte.

Vervekampanjer

GS påpeker en sammenheng mellom antall stemmer og interesse for partiet (og dermed også medlemsskap). Anders kommer med mer utfyllende informasjon fordi Tale feilet på å referere. Det var noe med 1/14-ratio på stemmer og greier. Per 20. medlem får vi ett aktivt medlem.

Økonomien mot 2016

Planen er å ta en opptelling (?). Øystein og Håkon skal få igjen det de har lånt oss. GS foreslår å gi dem en skikkelig offentlig takk for å ha reddet partiet. Så vidt Anders vet nå er det ingen store økonomiske problemer fram til mars 2016, men han kan ikke si dette med 100% sikkerhet før vi har fått neste utbetaling fra KMD.

Har prøvd å få tak i regnskapet fra regnskapsfører, og har fått klarhet i hvorfor regnskapet er forsinket. Vi har blitt tilsendt så mye dokumentasjon som dagens regnskapsfører hadde mulighet til.

Banken vår er Nordea. GS har foreslått at Unge Pirater overtar DNB-kontoen vi har, men det viser seg at det er enklere for Unge Pirater at de åpner en egen konto.

Valg status

Resultatene fra valgene

Valgresultater: https://ethercalc.org/Valgresultater

Skolevalgresultater: https://ethercalc.org/Skolevalgresultater

Nettsensur / DNS-Server

Status: ØSM har snakket med selger. Vi venter et pirattilbud fra leverandør.

DNS servicen fungerer utmerket. Øystein, Thor og Tobias jobber kontinuerlig med denne servicen.

Annet

  • Lokallag i Bergen og andre kommuner i Hordaland

[Møtet hevet 22.35]