Referat fra sentralstyremøte 2015-09-24

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 24. september 2015 klokken 21.30

mumble.young-pirates.eu port:64738 - talkroom#1

Tilstede: Anders Kleppe, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Øystein Middelthun, Gorm Hanssen

Fraværende: Manuel Lains (meldt forfall), Thomas Gramstad (meldt forfall), Tale Haukbjørk Østrådal, Daniel Davidsen

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Anders Kleppe

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Ikke vedtaksdyktige

Godkjenning av referatet fra styremøtet 17.09.15

https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2015-09-17

Ikke vedtaksdyktige

DNS-server

Vi har fått tilbud på DDoS-protection og lastbalansering.

Øystein henter inn flere tilbud. Det første tilbudet ligger i størrelsesorden 12.000,-/mnd for DDoS-protection, lastbalansering og hostet DNS-service.

Annet

Møtet hevet 22:01 av Øystein