Referat fra sentralstyremøte 2015-10-01

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 1. oktober 2015 klokken 21.30

mumble.young-pirates.eu port:64738 - talkroom#1

Tilstede: Anders Kleppe, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad (kom 21.36) Gorm Hanssen (kom 21:56)

Fraværende: Manuel Lains (meldt forfall), Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Anders Kleppe

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent

Godkjenning av referatet fra styremøtet 17.09.15 og 24.09.15

https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2015-09-17 https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2015-09-24

Enstemmig godkjent

Regnskap

GS har kontaktet nåværende regnskapsfører, som igjen har purret på sin autoriserte regnskapsfører. GS har ikke funnet noen feil i kontantstrømmene, hverken for resultatregnskapet 2014 og saldobalanse eller regnskap for første halvår 2015. GS hjelper til med å purre på nåværende regnskapsførers autoriserte regnskapsfører. Han hører med revisor om å få en anbefaling til ny regnskapsfører.

Medlemsregister

Medlemsregisteret er up to date. Ikke så mye nytt å melde. Anders huker tak i Tobias ASAP slik at det blir faktisk fortgang i dette. Tale knirker litt fordi hun synes det burde vært på plass for lenge siden. Middelthun retter og sier det skulle vært på plass for 3 år siden (altså i utgangspunktet). GS foreslår en plugin i WordPress (https://wordpress.org/plugins/participants-database/) , og Anders og Middelthun diskuterer hvorvidt det systemet vil fungere.

Hvordan gir et annet system dårligere sikkerhet for medlemssystemet? Anders mener det ikke gjør det, Middelthun mener det gjør det pga. WordPress' (tidligere?) notoriske sikkerhetshull.

Spørsmålet styret skal ta stilling til her er om vi skal utvikle partiet, eller la være.

System Tidsbruk Security Implementeringstid Sexy for medlemmer
Dagens medlemssystem Laaaang tid!! Ok. 0.-implementert not-so-much :(
Forslag, regneark Sux-a bit less. Ok+ Litt tid. not-so-much :I
Forslag, Midlertidig pluginløsning Ok Ok Mindre enn litt tid. ...Hmmmm
Forslag, Permanent nyutvikling Ok :) Laaang tid. YAY!

Reviews av pluginen: https://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/participants-database OBS: https://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/participants-database?filter=1 Stemmer dette?

Anders rister på tre trær:

  • Trenger tilbakemelding fra Tobias på når vi kan vente fremdriftsplan på prosjektet.
  • Kontakter Wordpress utvikler, og sjekker om det er en reell issue at hele databasen kan dumpes og fjernes av uvekommende.
  • Bekreftelse på fix: Pending....

Forslag til vedtak:

Vi gir Tobias til 8. oktober 2015 til å komme opp med en tentativ plan, da vi har tidspress, som organisasjon.

  • For: Tale, Gorm, Øystein, Adrian, Thomas
  • Mot:
  • Avholdende:

Status underslagssaken

Ingen har hørt noe nytt, hverken pr. telefon eller pr. post til kontoret. GS ønsker å sende det foreløpige regnskapet til statsadvokaten så det finnes litt mer bevismateriale å rutte med.

DNS-server

Vi har fått tilbud på DDoS-protection og lastbalansering. Øystein henter inn flere tilbud. Det første tilbudet ligger i størrelsesorden 12.000,-/mnd for DDoS-protection, lastbalansering og hostet DNS-service. Tilbudet kommer fra en MSP. Tale knirker igjen fordi vi ikke har 12.000,-/mnd. Øystein har også vært i kontakt med en annen tilbyder som er mer nettsentriske, og sannsynligvis kan gi oss et løsningstilbud som passer behovene våre bedre, og dermed også til en bedre pris. Saken er diskutert denne uka med teknisk salgskonsulent, og ligger nå hos salgsavdelingen deres. Vi venter på videre kommunikasjon.

Landsstyret

Viktig viktig! Vi må få på plass landsstyret bl.a. for å få ristet i gang fylkes- og lokallag. Targeir og Raymond er allerede i gang, men trenger støtte fra sentralstyret. Middelthun tar kontakt med dem.

Annet

Møteslutt: 23:21