Referat fra sentralstyremøte 2015-10-08

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 8. oktober 2015 klokken 21.30

Server:Port: mumble.youngpirates.eu:64738 ... connection timed out? weird lokale ipv6-problemer... Room: Talk Room #1

Tilstede: Manuel Lains, Tale Haukbjørk Østrådal, Anders Kleppe, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Tobias Brox Gorm Hanssen , Lasse!!!!! (kom 21.44), Thomas Gramstad (kom 22:35)

Fraværende: Øystein Middelthun (meldt forfall), Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Anders Kleppe bruker så mye tid på å finne dokumentasjon at alle er snille nok til å referere.

Møtestart: kl 21:46

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent

Godkjenning av referater fra styremøte 01.10.15

https://pad.piratpartiet.no/p/sentralstyrem%C3%B8te01-10-15 https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2015-10-01

Vedtak fra forrige møte:

"Vi gir Tobias til 8. oktober 2015 til å komme opp med en tentativ plan, da vi har tidspress, som organisasjon." Manuel stiller spørsmål om Tobias ble informert om dette vedtaket etter forrige møte.

Hva fikk Manuel til svar? ---Dette ble lagt til etter møteslutt: "Tobias ikke informert. Anders og Tobias avtaler å møtes."

Kortbetalingstilbud

Det er kommet to tilbud. Et fra DIBS og et fra NETS og Nordea. Teller ble ikke bedt om tilbud da de har oppgitt muntlig at de lå vel 20% under tilbud fra DIBS. NETS er 60%+ billigere enn DIBS tilbudet og det er 0,- i etablering. GS briefer angående de tilbudene vi kan få som Nordea-kunder. Vi kan få Nordea som kortinnløser på løsningen. og følgende priser:

Tilleggsavtale Abonnementsbetaling/EasyPayment:

Månedspris: kr. 250,- Transaksjonspris: kr. 1,-

Manuel foreslår å sjekke ut mCash https://mca.sh/no/ og https://mca.sh/no/priser/ (Anders påpeker at man ikke kan ta betalt med kort her) https://stripe.com/no/pricing

Hva er bindingstiden på disse løsningene? Ingen. Hvor mange kontingentinnbetalinger trenger vi i året for at dette skal lønne seg? 143 fulle medlemmer, ifølge Lasse.

Vedtak: Skal vi gå inn for en avtale med NETS via Nordea? (Månedspris: kr. 250,- Transaksjonspris: kr. 1,-)

For: Tale, Tobias, Manuel, Adrian, Gorm Mot: Avholdende: MEN VI LIKER IKKE BANKER!!! #satan

Priser på e-faktura og avtalegiro: http://www.nordea.no/Images/57-77166/Prisoversikt_BM.pdf, side 10: e-faktura 2,50 per faktura, side 11: avtalegiro 1200 i etablering, 60,- per måned og side 9 er KID. KID koster ingenting i etablering og 2,50 per e-faktura med KID. Disse vil ikke gi avkastning før om tidligst ett år, fordi e-faktura/avtalegiro ikke gjelder for første betaling. Kortbetalinger er viktig for å øke rekruttering, avtalegiro/efaktura er viktig for å redusere churn rate

E-faktura/KID (5,- pr. faktura, ingen etablering, ingen månedspris) vedtak:

  For: Gregmeister, Thomas, Tobias,Gorm, Adrian, Tale Mot: Avholdende: Manuel
    -And banks still sux :/
    Vedtatt med 6 stemmer for, ingen mot, 1 avholdende.

Avtalegiro (1200 i etablering, 60/mnd) vedtak:

  For: Adrian, Thomas, Gorm, Tale, Mot: Tobias, Manuel Avholdende: avswagende: Gregmeister||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    

Tobias: ikke egentlig i mot, men mener dette kan utsettes. Gorm: Nope. Tidspress. Mye ahenger av dette ;) Manuel: ikke viktig på kort sikt.

Vedtatt med 4 stemmer for, 2 mot og 1 avholdende.

Nytt privatlån, 100.000 - det kostet å drive valgkamp, selv uten penger For: Thomas, Adrian, Gorm, Tobias, Tale Mot: Avholdende: Manuel

Vedtatt med 5 for, 1 avholdende.

Lånet blir satt inn førstkommende uke

Økonomi frem til første utbetaling 2016

Det ble under valgkampen besluttet å bruke en del midler i fylker der det ikke var mulig å skaffe penger til valgboder og trykket materiale. Dette gjør at det per i dag mangler ca 70.000,- + normal drift av sekretariatet for å komme i mål før neste utbetaling. De største kostnadene frem til da er 50.000,- i IT- og kommunikasjons infrastruktur. Videre kommer en regning på 16.000,- for valgbod i Bergen. Det må også påregnes kostnader til regnskapsførsel og revisor frem mot neste utbetaling. Anders tilbyr derfor et lån til Piratpartiet frem til neste utbetaling med de samme betingelsene som var for lånene som ble tilbakebetalt denne uken. Dersom et lån ikke blir akseptert av styret må det enten samles inn penger eller inngås nye avtaler med leverandører om utsettelse av regninger frem til mars 2016. Styret er orientert.


Landsmøte 2016

Fastsette dato for landsmøte 2016 og utsendelse av forespørsel til fylkeslag som ønsker å arrangere LM2016.

Forslag til steder å arrangere LM:

  Oslo
  Bodø
  Bergen
  Sverige

Påsken er uke 12: 21.mars til 27.mars

Vedtak: Styret går inn for å avholde LM i april 2016. Dato fastsettes senere når fylkeslagene har kommet med tilbakemeldinger om hvem som har ressurser og lyst til å arrangere LM 2016. Fylkeslagene gis tilbudet så raskt som mulig etter dette møtet. Dersom det viser seg å være umulig å arrangere landsmøte i april kan tidspunktet endres ytterligere i samarbeid med arrangerende fylkeslag. For: Manuel, Tobias, Tale, Gorm, Adrian, Gregmaestro Mot: Avholdende:

Nettsensur / DNS-Server

Fungerer fint. Intet nytt å melde siden forrige møte.

Annet

 • Følge opp klagen på henleggelsen av underslagssaken

Tale lurer på i hvilken ende hun skal begynne for å følge opp klagen. Tobias tror det er veldig essensielt at vi sender et krav til forliksrådet, uavhengig av den strafferettslige prosessen. Somler vi for mye med dette kan vi risikere å miste rettigheter på erstatning. Selv om de reelle mulighetene for å få erstatning ser tynne ut akkurat nå er kostnaden med å levere krav til forliksrådet lav, og en uteblivelsesdom vil bli stående og ha gyldighet i lang tid. Gorm foreslår å bringe inn en instituttleder/ antropologisk økonom fra Sør-Trøndelag for bistand. Sekretariatet har planlagt å sende regning og tinglyse kravet (forliksrådet) dersom saken blir henlagt av statsadvokatene også. Lindorff/innkrevingsselskap/skattefuten/Hells Angles/helvetesvinklene blir nevnt som en mulighet for å få tilbake en del av beløpet som er underslått. Vi liker ikke Lindorff

Vedtak forslag: Tatt til etterretning og følges opp.

Møte avsluttet : kl 23:37