Referat fra sentralstyremøte 2015-10-15

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 15. oktober 2015 klokken 21.30

Server:Port: mumble.youngpirates.eu:64738 | Room: Talk Room #1

Tilstede: Adrian Tveito Ingebrigtsen, Gorm Hanssen, Tale Haukbjørk Østrådal, Øystein Middelthun

Fraværende: Manuel Lains, Thomas Gramstad, Anders Kleppe, Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Gorm Hanssen

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referat fra styremøter 08.10.15

https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2015-10-08

[Enstemmig godkjent]

Medlemssystem

Forslag om medlemssystem

Hei!

Har nokre forslag til styret:

1.    Sidan det tek ei stund med medlemssystemet, så meiner eg at
fylkeslaga må kunne registera inn medlemmar sjølve til eige fylkeslag eller
lokallag (med valfritt system, så lenge det er i tråd med partistøtte og
partilova).

a.    er det mulig å få eit styrevedtak på det, og at

b.   fylkeslaga kan lage eigne medlemskort med medlemsnummer til
medlemmane sine? Plusset med dette er at ein kan melde inn folk på gata, og
dei får eit tøft medlemskort der og da.

2.    Medlemskontingent 50 kr for alle – det er fleire som meiner prisen
må ned for å få innmeldt fleire. Prisen på 200 kr blei sett i 2013 fordi vi
ikkje viste kva vi skulle ta.

a.    Medlemskontingent 50 kr frå og med 1. november 2015.

Angående punkt 1a. Middelthun frykter at det vil bli et salig kaos og flere systemer som kolliderer Prinsippielt er det ingen hindring i at fylkeslagene selv melder inn medlemmene, så lenge det finnes et sentralt register hvor medlemsmassen kan forvaltes.

Angående punkt 1b. Middelthun påpeker at medlemskort er utrolig stilig, men stiller spørsmålstegn ved om innhenting on-the-fly av medlemsnummerer fungerer i praksis nå. Men det er et veldig godt innspill vi må sikre at vi kan håndtere i det nye medlemssystemet.

Angående punkt Størrelsen på medlemskontingenten er landsmøtesak, jfr. vedtektene §4.3: Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet og kreves inn av partiet sentralt. Vi diskuterer hvorvidt en skal tolke "kreves inn av partiet sentralt" som at bare sentralt mottar kontingent, eller at de er ansvarlige for å kreve inn kontingent, via f. eks. fylkes- eller lokallag. Det setter nok antagelig heller en stopper for at fylkene kan ha egne systemer. Fylkene vil i mye større grad få muligheten til å håndtere dette i det nye systemet.

Medlemssystemprosjekt

Sakset fra referatet 8. oktober: "Vi gir Tobias til 8. oktober 2015 til å komme opp med en tentativ plan, da vi har tidspress, som organisasjon." Manuel stiller spørsmål om Tobias ble informert om dette vedtaket etter forrige møte.

Hva fikk Manuel til svar? Tobias ikke informert. Anders og Tobias avtaler å møtes.

Dagens status: Vi har utvikler. Krister, som har jobbet mye med koding for oss tidligere og er pirat i Oslo, er med på saken. De skulle egentlig ha møte i morgen (16/10-15), men det utsettes til neste uke.

Tale lurer på utviklingstid siden hun er litt stresset av dette. Konsesjon og databehandling: http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-internkontroll/Databehandleravtale/

Nettsideoppussing

Gorm (med flere) mener vi kunne hatt godt av en nettsideoppussing. Han har forslag til hvordan en ev.t ny side kan se ut, men ønsker å dra fram igjen gamle behovsanalyser og lignende specs for å ha oversikt over hva nettsidene våre trenger å inneholde, før vi setter igang.

Middelthun og Tale er helt enige. Middelthun påpeker at dette egentlig er en sekretariatsoppgave, og kan "outsources" dit. Tale og Adrian sier seg enig.

Dette er en oppgae som naturlig tilfaller sekretariatet, og vi fatter derfor ikke noe vedtak.

DNS-server

Middelthun har fortsatt å snakke med den første tilbyderen av DDoS-protection og lastbalansering og har fått ned prisen fra 9500,- til 6570,- eks.mva/mnd. Dette ved å kutte bort noen ekstratjenester vi strengt tatt ikke behøver. Han har også snakket med en annen tilbyder om tilsvarende løsning, og skal ha et møte med dem neste uke. Forhåpentligvis er et pristilbud fra dem ledige til neste sentralstyremøte, men det vil i alle fall være mer informasjon tilgjengelig da. Han skal også snakke med hostingpartneren vår for å høre om de har tatt grep i sin ende som kan gagne oss, samt diskutere nærmere med Tobias hvorvidt løsningen er verdt prisen m.m.

Regnskap

Mia fortsetter ikke med vårt regnskap, da hun ikke har levert noe som helst. Vi får tilbake alt sammen, alle bilag, vi skaffer ny regnskapsfører, og krever lønn tilbakebetalt. GS tar på seg denne oppgaven.

Styret anser seg som orientert.

Annet

Møteslutt: 22:23