Referat fra sentralstyremøte 2015-10-29

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 29. oktober 2015 klokken 21.30

mumble.youngpirates.eu | #1

Tilstede: Øystein Middelthun, Thomas Gramstad, Tobias Brox, Tale Haukbjørk Østrådal, Manuel Lains, Gorm Hanssen, Anders Kleppe (meldt forfall, men kom 22.30 likevel)

Fraværende: Daniel Davidsen, Adrian Tveito Ingebrigtsen (meldt forfall),

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Øystein Middelthun

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referat fra styremøte 22.10.2015

Referat fra sentralstyremøte 2015-10-22

[Enstemmig godkjent]

Regnskap

Avtale med ny regnskapsfører, Merisma AS, ble signert i dag. Ny regnskapsfører tar kontakt med Restaureringsprosjekt AS og ber om å få utlevert alle elekronisk førte dokumenter slik at de lett kan ferdigstille regnskapet for 2014.

Alt av regnskap skal nå føres digitalt, og det vil bli gitt opplæring til de som har behov for det, som sikkert kan dele denne kunnskapen videre til andre også, ved behov.

OBS: De fire følgende punktene er ting vi har snakket om, diskutert på epost osv., og de skal IKKE vedtaksbehandles på dette møtet. Anders og ny regnskapsfører håndterer dette, og dette tas opp senere ut fra hvordan situasjonen forløper fremover. Dette utsettes derfor til neste styremøte. På grunn av ny regnskapsfører f.o.m. i dag og at mange nye faktorer kommer til å spille inn på saken utsettes følgende forslag til vedtak:

  1. Si opp avtalen med Restaureringsprosjekt AS
  2. Kreve penger tilbake fra Restaureringsprosjekt AS
  3. Motregning for merarbeid/problemer til Restaureringsprosjekt AS
  4. Betale «løsepenger» for filer til Restaureringsprosjekt AS

Generalsekretæren kommer med utfyllende detaljer. Ny regnskapsfører begynner på fredag.

Nettsensur / DNS-Server

Øystein orienterer.

Kostnad/avkastning: Er det verdt å fortsette?

Vi har to forskjellige mulige leverandører. Første pristilbud er på 6570,- eks.mva/mnd, det andre har ikke kommet ennå. Tilbud nummer en er for en full pakke med alt vi strengt tatt trenger.

Er det verdt det? Har vi penger til det?

Vi har pr. nå et lån på 100 000,- "fordi det er dyrt å være fattig" (Sitat Thomas). Manuel argumenterer for å holde pengebruken på et minimum slik at vi ikke bruker opp hele lånet, men har lånesummen som en buffer i tilfelle absolutt alt skulle skjære seg med regnskap og partistøtte.

Vedtaksforslag: Skal vi inngå avtale om DDoS-protection og lastbalansering i henhold til (dette) pristilbudet vi har fått fra tjenesteleverandør?

Ja: Nei: Gorm, Tobias, Manuel, Øystein, Thomas, Tale. Avholdende:

[Enstemmig nedstemt]

Styret åpner for at vi kan ta en ny vurdering av problemstillingen når vi har en mer stabil økonomi. Det vil også komme et tilbud fra den andre leverandøren som vi må ta stilling til.


Medlemssystem

Øystein orienterer.

Utviklingsmiljø og testmiljø er satt opp. Programvarer kikkes på, andres løsninger sees på for gjenbruk og videreutvikling. Det er framdrift.


Game over Hate-kampanjen

Spørsmål: Er dette et resultat av GamerGate? Ikke direkte, men i samme tematikk. En kampanje for å skape mer toleranse i spillkulturen. Øystein mener å huske at vi har folk innad i partiet som har tatt mye tak i tematikken tidligere.

Gorm: Strategianalysen vår, som for det meste ennå er aktuell, anbefaler at vi konsentrerer kreftene våre andre steder først.

Ref:

Gorm viser til at strategianalysen vår anbefaler å legge hovedtyngden av vår innsats der hvor det er høyest sannsynlighet for å hente stemmer og medlemmer. Som i realiteten betyr å nærmest unngå slike kampanjer som dette, med høy dataspillfaktor. Thomas mener at spissede tiltak rettet mot bestemte målgrupper som krever lite innsats nettopp vil kunne bidra til å hente inn nye stemmer.

Manuel mener at man må oppfordre medlemmer til å fokusere på ting de selv er engasjert i, og at ting da lettere faktisk vil skje. Piratpartiet er ikke hierarkisk. Det er sentralstyrets oppgave å motivere medlemmene. Man motiverer ikke medlemmene med å fortelle dem hva de skal fokusere på. Tale og Gorm mener at dette er en viktig kampanje, men at vi som sentralstyre har ansvar for å ta for oss bredere temaer.

Manuel minner også om at vi har vedtatt tre-pirater-regelen, nettopp for at folk skal få lov til å gjøre ting uten å spørre sentralt om lov. Referatet hvor dette ble tatt opp finnes her: Referat fra sentralstyremøte 2015-08-06 Denne saken er perfekt for tre-pirater-regelen! +1 Tobias er enig med Manuel.

Annet