Referat fra sentralstyremøte 2015-11-12

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 12. november 2015 klokken 21.30

YPE Mumble #1

Tilstede: Gorm Hanssen, Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Manuel Lains, Tobias Brox, Anders Kleppe (kom 21.42), Thomas Gramstad (kom 21.48)

Fraværende: Adrian Tveito Ingebrigtsen (meldt forfall), Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Anders Kleppe (Men egentlig alle sammen - Spesiell takk til Tale og Tobias)

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent

Godkjenning av referater fra styremøtet 29.10.2015

Enstemmig godkjent

Regnskap og regnskapsfører

Merisma AS melder at Mia ikke er villig til å gi dem heller det digitale regnskapet for 2014 og de tre første månedene av 2015. Det vil i realiteten si at hele 2014 og de tre første månedene av 2015 må føres på nytt med de kostnadene det innebærer.

Fra styremøte 29.10.2015 ble det skissert 4 alternative løsninger på Restaureringsprosjekt AS sin fremgangsmåte i forbindles med 2014-regnskapet:

  1. Si opp avtalen med Restaureringsprosjekt AS
  2. Kreve penger tilbake fra Restaureringsprosjekt AS
  3. Motregning for merarbeid/problemer til Restaureringsprosjekt AS
  4. Betale «løsepenger» for filer til Restaureringsprosjekt AS

Avtalen med Restaureringsprosjekt AS er sagt opp (ref: Tale). Generalsekretær vil heller ikke betale Restaureringsprosjekt AS mer for drivstoff som ikke er levert. Punkt 3 vil bli iverksatt og totalbeløpet på regningen vil være helt klar når Merisma AS har fakturert for arbeidet de har hatt med å føre 2014 og kanskje også jan-mar 2015.

Det er uholdbart at en regnskapsfører ikke leverer varen de er betalt for å levere. Alle papirer og bilag ble levert tidlig i april 2015 og det ble stipulert av Mia at hun skulle være ferdig i begynnelsen av juli 2015. I Oktober ble vi varslet om at Mia sin regnskapsfører ikke ville godkjenne regnskapet hun hadde ført for 2014. I tillegg startet 'utpressingen' for å få mer penger fra Piratpartiet for ikke utført arbeid. Generalsekretær er veldig klar på at dette ikke er akseptabelt og vil derfor avregne Piratpartiet sitt tap mot Restaureringsprosjekt AS. De har nå misbrukt sin siste sjanse til å rydde opp og redusere kostnadene våre med å føre regnskapet for 2014 to ganger. Den kostnaden må vi nå ta.
Vi diskuterer hva vi egentlig har fått fra Restaureringsprosjekt AS. Vi har ingenting håndfast vi kan vise til som har blitt levert, og anser derfor at vi ikke kan betale Restaureringsprosjekt for tjenester vi ikke har mottatt.

Øystein spør hvordan revisor forholder seg til dette. GenSek har holdt revisor og partilovnemda fortløpende orientert

Øystein kommenterer at vi ikke vet hva vi evt. får dersom vi betaler "løsepenger" og at det ikke er sikkert at Merisma vil spare signifikant med tid dersom vi får digitale filer fra Mia. Tobias kommenterer at dersom Piratpartiets fremtid stod og falt på at vi fikk disse digitale filene umiddelbart, så ville "løsepenger" være eneste rette, men Øystein har et godt poeng

Manuel prøver å finne ut hvor mye det koster oss at Merisma må føre regnskapet for 2014 på nytt, men satsene er ikke fastsatt i avtalen som er undertegnet. GenSek mener timeprisen er ca. 750 kroner + mva. Det meste av jobben med kommende regnskap kommer til å bli gjort av Piratpartiet, altså er det et veldig begrenset antall timer Merisma trenger å bruke på våre regnskap på sikt.

Digresjon: vi diskuterer informasjonsflyt, mail til styret@piratpartiet.no vs. personlig mail mellom relevante personer. Tobias informerer om at Zimbra har en funksjonalitet "shared folders" som kan anvendes for mail som skal være tilgjengelig for hele styret men ikke bør pushes ut som vanlig mail (med risiko for uheldige "reply-to-all" etc). Anders synes det er VERDENS BESTE IDÉ!

Tale ønsker at styret holdes løpende orientert i saken og at det orienteres forløpende på styremøtene slik at informasjon om den økonomiske situasjonen blir fort tilgjengelig for hele styret.

Vedtak: Styret er informert om fremgangen, og har ingen innvendinger.

Nettsensur / DNS-Server

Vi har fått tilbud fra leverandør #2. Dette er forsåvidt en kulere løsning, med eget nett over VPN, med lastbalansering og DDoS-protection, men koster også mer.

Dette inkluderer også mulighet for VPN til alle serverne våre, men det behøver vi strengt tatt ikke. (Vi behøver strengt tatt ikke eget nett over VPN heller, selv om det er en god løsning.)

Prisen er på 15.300,-/mnd. DDoS-protection alene er på 6000,-/mnd, som forøvrig er det samme som denne bestanddelen fra leverandør #1.

Vedtaksforslag: Skal vi inngå avtale om DDoS-protection og lastbalansering i henhold til (dette) pristilbudet vi har fått fra tjenesteleverandør?

Ja: Nei: Tobias, Manuel, Øystein, Tale, Gorm, Thomas Avholdende:

Forslaget er enstemmig forkastet.

Annet

  • Følge opp klagen på henleggelsen av underslagssaken

Å følge opp klagen på henleggelsen er vanskelig og ressurskrevende før regnskapet for 2014 er ferdigstilt.


Møtet hevet 22.37