Referat fra sentralstyremøte 2015-11-19

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 19. november 2015 klokken 21.30

YPE Mumble #1

Tilstede: Øystein Middelthun, Tale Haukbjørk Østrådal, Gorm Hanssen, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Anders Kleppe (kom 21.57), Thomas Gramstad (kom 22.00)

Fraværende: Daniel Davidsen, Manuel Lains (meldt forfall), Tobias Brox

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Flere men mest Tale som vanlig


Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent

Godkjenning av referater fra styremøtet 12.11.2015

Referat fra sentralstyremøte 2015-11-12

Enstemmig godkjent etter en rettelse fra Adrian


Piratpartiets julekalender

Etter en idé fra Øyvind Nondal.

Idémyldring: Hvordan skal evt. en julekalender se ut? Øystein finner ørten julekalender-plugins for WordPress. Tale foreslår å farge Unge Piraters logo om til klassiske nisse Adrian: 24 spørsmål om piratpartibevegelsen. Tale synes det er en storartet ide, og kan godt svare på spørsmål. Vi sender ut en forespørsel til alle styremedlemmene (og nevner det i neste nyhetsbrev), og bruker det vi får inn. Vi vil også ha en brainstorming sammen med sekretariatet. Tale kontakter Øyvind angående dette og videre utforming.


INMA 3. desember

Tale skal holde foredrag på "8 minutes of Digital Marketing" på Saga Kino 3. desember. 8 Minutes of Digital Marketing 2015 . Arrangementet er utsolgt, men foredraget kommer til å bli lagt ut på nett i etterkant. Her er hjemmesiden deres og et forsøk på en oppklaring i hva INMA står for: Hva er INMA?


Regnskap og regnskapsfører

Merisma har fått ført mye av regnskapet for 2014, og fører manglende bilag opp mot en 'utestående gjeld' post i balanseregnskapet som bør avskrives for 2016 regnskapet.


Annet

Møtet hevet 22.18