Referat fra sentralstyremøte 2015-11-26

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 26. november 2015 klokken 21.30

YPE Mumble, talk room #1

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Anders Kleppe, Manuel Lains, Gorm Hanssen (kom 21:46), Thomas Gramstad (kom 22:00, takk til ustabile Get)

Fraværende: Øystein Middelthun (meldt forfall), Tobias Brox (meldt forfall), Daniel Davidsen

Møteleder: Tale

Referent: Alle (Anders er ansvarlig for at alle refererer)

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent.

Godkjenning av referatet fra styremøtet 19.11.2015

Referat fra sentralstyremøte 2015-11-19

Enstemmig godkjent - under tvil. (Årsak: Uforskammet effektivt møte!)

Kursutvikling

Etter innspill og forslag fra Bjørn (Buskerud). Se e-post fra Bjørn til alle styremedlemmer. Det er allerede planlagt å bruke ressurser på dette i forbindelse med LM2016 neste gang. Pga. underslaget er dette utsatt fordi det har vist seg vanskelig å planlegge og produsere kursmateriell. Dette er diskutert kontinuerlig av styret og er på agendaen med det samme den økonomiske situasjonen er helt under kontroll. Dette er i tråd med hva som ble igangsatt med opplæringshelgen på Holmen Fjordhotell tidligere i år.

Styret er enig i at vi bør fortsette å forbedre kommunikasjonen til medlemmer og styremedlemmer generelt. I fare for å bli for sentralt styrt så innser flere at det er viktig å informere fra et sentralt punkt. Dette må skje i tråd med prinsippet om åpenhet.

Forslag til vedtak: Til det konkrete forslaget fra Bjørn stiller styret seg positivt til initiativet, men ser ikke at vi har ressurser akkurat nå til å drive dette fra sentralt hold. I mellomtiden vil vi oppfordre Bjørn og andre medlemmer til å gå videre med utvikling av kursene, MEN presiserer at hvis noe skal utgis og distribueres i Piratpartiets navn MÅ det være under en Creative Commons-lisens: Navngivelse-Del på samme vilkår CC-BY-SA 4.0 eller tilsvarende.

Avstemning: For: Manuel, Tale, Thomas, Adrian Mot: Avholdende:

Forslaget til vedtak er vedtatt.

Freshe opp nettsidene

Nondal jobber med et nytt layout, som også er mer brukervennlig.

Alle er enige i at den nye hjemmesiden er veldig tiltalende. Tale tar opp hvordan vi fyller siden med innhold. Å uttale seg på vegne av partiet faller naturlig under vervet til sentralstyret, men vi trenger hjelp til å få spredt ordet. Gorm foreslår å supplere med et PR-team, hvor sentralt produserer innholdet i budskapene våre mens teamet pakker det inn og sprer det. Vi diskuterer hvordan vi skal rekruttere, og nevner dette i neste nyhetsbrev. Det pågående oppussingsprosjektet blir ikke lenket til siden det snart er jul og alle trenger en liten "julegave". Dessuten får utvikleren ro på seg til å gjøre prosjektet ferdig.

Adventskalender

Tale klarte ikke vente med å begynne å samle spørsmål til julekalenderen, og spurte på Twitter. Vi fikk 4 spørsmål på kort tid, og fortsetter innsamlingen. Sentralstyret samarbeider med å svare på noen av spørsmålene, men Tale tar fortsatt på seg hovedansvaret.

Sosiale medier

Vi har disse kanalene: Twitter, Facebook, IRC, /r/piratpartiet_no

Inaktive kanaler hvor vi ikke klarer følge opp/legge ut noe: Google+, Diaspora*, Pinterest, YouTube osv.

Tale har kjempeutroligskikkeligmasselyst til å implementere noe som autoposter tweetene våre på Facebook og vice versa, helst i går. Thomas er helt enig i at dette bør automatiseres, også mot Google+ og andre kanaler. Tale vil også at vi pusher alt innholdet vårt ut på alle kanalene, uansett om de forskjellige kanalene har ulike målgrupper og brukermasser.

  1. Finn en sak som trender, altså noe vi regner med vil engasjere Pirater.
  2. Lag en topic for dette på Reddit
  3. Promoter denne diskusjons topicen pr. nyhetsbrev
  4. Repeat med ny topic

Vi fortsetter å diskutere dette punktet på neste sentralstyremøte.

Regnskap

Intet nytt.

Annet

  • Følge opp klagen på henleggelsen av underslagssaken
  • Månedens fokuspunkt for sentralstyret
  • Nytt Oslo-styre: Oslo Piratparti har hatt årsmøte, og Tobias Brox er ny leder.


Møtet hevet 23.34