Referat fra sentralstyremøte 2015-12-10

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 10. desember 2015 klokken 21.30 Young Pirates Europe - Mumble, rom 1

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Gorm Hanssen

Fraværende: Daniel Davidsen, Manuel Lains (meldt forfall), Øystein Middelthun (meldt forfall), Anders Kleppe,

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Gorm Hanssen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent

Godkjenning av referater fra styremøtet 26.11.15

Referat fra sentralstyremøte 2015-12-03

Enstemmig godkjent

Hva skjer rundt om i partiet?

Orienteringssak

Sogn og Fjordane PIR jobber for mer åpenhet i forvaltningen i Sogndal og folkeavstemning om Sogndalspakka, og har hatt flere saker i media de siste ukene. Agder PIR har formelt delt seg i to, og er nå Aust-Agder PIR og Vest-Agder PIR Rogaland PIR trenger fortsatt nye styremedlemmer for å få et fungerende styre Buskerud PIR, dvs. Bjørn, vil gjerne lage kursmateriale. Tale og Gorm skal avtale et nærmere møte når Tale har tid igjen. Sør-Trøndelag PIR forbereder årsmøte Oslo PIR har hatt medlemsmøte på tirsdag 8.12 og planlegger å arrangere medlemsmøter annenhver tirsdag.

Gorm (med admiralene Tale og Adrian) starter pådriving for årsmøtene for fylkeslagene. Her vil det bli noe planlegging, veiledning og bistand til gjennomføring. Vi tar sikte på å sende ut infomail til fylkeslagene iløpet av desember, og fullførte årsmøter innen utgangen av første kvartal 2016 og før LM16.

Julekalender

Tale har hjemmeeksamen og har ikke kapasitet til å følge opp denne før mandag. Prosjektet foreslås skrinlagt fram til neste jul.

Nyhetsbrev

Neste nyhetsbrev sendes ut tidlig neste uke. Hva må nevnes i nyhetsbrevet?

Vi har også noen medlemmer som ikke vil motta nyhetsbrev. Kan disse fjernes fra lista?

Nettside/Infrastruktur

Samme ståa som forrige uke.

Nettsensur / DNS-Server

Annet

Underslagssaken

Følge opp klagen på henleggelsen av underslagssaken Vi har fått et inkassovarsel på en faktura fra Restaureringsprosjekt AS som strengt tatt er for tjenester vi ikke har mottatt. Raymond (sek) har tilbudt seg å ta seg av saken enn så lenge.

Møteslutt: 22:29