Referat fra sentralstyremøte 2015-12-17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 17.12.2015 klokken 21.30

Sted: YPE Mumble room #2

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Gorm Hanssen, Lasse Gregersen, Anders Kleppe

Fraværende: Manuel Lains (meldt forfall), Thomas Gramstad (meldt forfall), Øystein Middelthun (meldt forfall), Daniel Davidsen, Adrian Tveito Ingebrigtsen er veldig opptatt med aller siste eksamen.

Møteleder: Tale

Referent: Alle hjelper til litt her og litt der men mest skrubben

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

3/4 Ikke vedtaksdyktig

Godkjenning av referater fra styremøte 10.12.2015

Referat fra sentralstyremøte 2015-12-10

3/4 Ikke vedtaksdyktig

Planer for 2016

Drodling: Hva er målene våre for 2016?

  • 2016 blir året hvor Piratpartiet blir en viktig faktor i norsk politikk
    • Leserbrev (ja, det er oldschool, men det virker)
  • Året hvor vi bikker 1000 medlemmer
  • Vi skal mobilisere til lister for stortingsvalget 2017 innen september 2016
  • Kursmateriell skal settes sammen og "testes ut" på medlemmene
  • Usikker hvordan det går med nyttårsprosjektene. Prøvetrykk kopper, refleksvester, skjorter, handlenett, mikromaskin.
  • Implementere medlemsdatabase som kan bikke PIR 2000 medlemmer innen utgangen av 2016 (på ny web).

Landsmøtet 2016

Vedtak: 3/4 Ikke vedtaksdyktig

Landsstyremøtet

Vedtak: 3/4 Ikke vedtaksdyktig

Nettside

Øyvind Nondal har ny nettside klar til launch, og det er ønskelig å få den opp innen førstkommende helg. -Gorm

Annet

  • Følge opp klagen på henleggelsen av underslagssaken.
  • Restaureringsprosjekt AS får aldri pengene sine for en jobb som ikke er utført. Sekretariatet sender motregning iht. tidligere informasjon gitt om saken. Sekretariatet kan ikke se at Piratpartiet har mottatt faktura på kravet som nå angivelig er blitt et inkassokrav.


Møtet avsluttet 22:30