Referat fra sentralstyremøte 2016-01-07

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 07.01.2016 klokken 21.30 Mumble.young-pirates.eu port:64738 - talkroom#1

Tilstede: Adrian Tveito Ingebrigtsen, Tale Haukbjørk Østrådal, Gorm Hanssen, Øystein Middelthun, Tobias Brox

Fraværende: Manuel Lains, Thomas Gramstad, Anders Kleppe, Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal, m. fl.

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referater fra styremøter 10.12.2015 og 17.12.15

https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2015-12-10

https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2015-12-17

[Enstemmig godkjent]

Planer for 2016

I år blir året da Piratpartiet blir en relevant faktor i norsk politikk. Hvor legger vi klutene til? Hvordan blir vi flere til å bemanne skuta?

Fra referatet 17.12.2015:

 • 2016 blir året hvor Piratpartiet blir en viktig faktor i norsk politikk
 • Leserbrev (ja, det er oldschool, men det virker)
 • Året hvor vi bikker 1000 medlemmer
 • Vi skal mobilisere til lister for stortingsvalget 2017 innen september 2016
 • Kursmateriell skal settes sammen og "testes ut" på medlemmene
 • Usikker hvordan det går med nyttårsprosjektene. Prøvetrykk kopper, refleksvester, skjorter, handlenett, mikromaskin.
 • Implementere medlemsdatabase som kan bikke PIR 2000 medlemmer innen utgangen av 2016 (på ny web).

Diskusjon:

Leserinnlegg: Det kan være vanskelig i få leserinnlegg på trykk. Det er også verdt å huske på at det ofte er lettere å komme gjennom i mindre aviser. Idé: Det som ikke antas legger vi ut på våre egne sider. Arkivere publiserte tekster (både selvpubliserte og publiserte andre steder) på wikien, samt lage en lenkeliste. Tobias påpeker en "smitteeffekt" når sentralt jobber mer aktivt: Lokalt skjer det også mer.

Temaer: Vi har kjerneprogrammet, og vi har piratkodeksen. Nondal foreslo i en mail for ca. en uke siden at vår tilnærming til flyktningsituasjonen er å møte flyktningene, og å snakke med dem om hva slags idéer og tanker de har om sin egen inkluderings- og integreringsprosess, jfr. Piratkodeksen pkt. I, III, IV, V, VI, VII og til en viss grad VIII. Hva synes sentralstyret om idéen? Innspill fra siden: PPEU har tenketank-møte om flyktninger i hele Europa 20. januar.

Ting som må skje i 2016:

 • Begynne å mobilisere til stortingsvalget i september
 • Begynne å finne listekandidater i september

Budsjettutkast for 2016

Hva vil vi satse på i dette "mellomåret" (altså år uten valg, men med forberedelser til neste Stortingsvalg).

Anders er ikke her, og vi står på ganske bar bakke uten ham. Vi har tidligere snakket om at sekretariatet skal utarbeide et utgangspunkt som sentralstyret kan legge til grunn for videre budsjettarbeid.

Aksjonspunkter hver uke

Vi trenger mer selvdisiplin om vi skal få partiet og prinsippene våre opp og fram. Derfor kommer jeg til å bli strengere på at sentralstyret gjør politisk arbeid som gir oss synlighet hver uke. Det er utrolig enkelt: Alle bruker 15-20 minutter på styrearbeid utenom styremøtene hver uke, og vips, så skjer det masse! Gorm foreslår å putte Tales 15-20-minutters-forslag inn i et prosedyredokument for sentralstyret. Tale er enig, og synes fortsatt at detfungerer veldig bra å jobbe et kvarter med noe hver uke (for henne, hvertfall).

Landsmøte

 • Må avholdes innen utgangen av mars.
 • Innkallelse må sendes ut minst 30 dager før landsmøtets siste dag.
 • Saker skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.

I første omgang må tid og sted avgjøres. Oslostyret synes ikke det er helt riktig at de arrangerer LM siden de gjorde det sist. Gorm vil ta det opp med Sør-Trøndelag PIR på deres årsmøte på lørdag. Kongsberg har ymtet frampå at de kan/vil arrangere LM.

Problem: Påsken. Påsken spiser opp de to siste helgene i mars, og vi sitter igjen med helgen 12. - 13. mars.

Vi MÅ ha fattet en avgjørelse om det praktiske rundt LM innen 14. januar.

Annet

 • Følge opp klagen på henleggelsen av underslagssaken

Møtet hevet 22.39