Referat fra sentralstyremøte 2016-01-14

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 14.januar 2016 klokken 21.30

Sted: YPE Mumble, rom 1

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Øystein Middelthun, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Tobias Brox, Gorm Hanssen, Anders Kleppe

Fraværende: Manuel Lains, Thomas Gramstad, Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Gorm Hanssen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig Godkjent

Godkjenning av referater fra styremøte 07.01.2016

Referat fra sentralstyremøte 2016-01-07

Enstemmig Godkjent

Oppfølging av ukas aksjonspunkter

Denne uka var det bare Tale som hadde et aksjonspunkt: Å lage en liten oversikt over hvordan en skriver gode nok leserbrev. Oversikten finnes her: https://trello.com/c/8stENFj1

Denne ukas aksjonspunkter blir: Tale: Skrive Adrian: Øystein: Tobias: Fortsette arbeid med medlemsdatabase, Eventuelt, følge opp Akershus på neste Oslo-møte. Pønske ut noe på leserinnlegg ifht Microsoft og skolen. Gorm: Jobbe opp mot fylkeslagene for å få på plass partistøtte og årsmøte.


Frister for innraportering til regnskapsfører (Merisma)

Orienteringssak.

Styret mottok mail om viktige datoer i henhold til regnskapet i dag. Datoene er:

 • 15.01.16 – A-melding for desember (Siste lønnsinnberetning)
 • 31.01.16 – Aksjonærregisteroppgave
 • 11.02.16 – MVA oppgave for termin 6, 2015
 • 11.03.16 – Årsoppgave MVA 2015
 • 31.05.16 – Innlevering av ligningspapirer for alle selskapsformer
 • 31.07.16 – Innlevering av årsregnskap (gjennomføres i praksis oftest

samtidig med ligningspapirer)

Kommentar fra GS er at ingen av disse punktene, med unntak av lønnsinnberetning, har relevans for Piratpartiet. Det er partiloven som gjelder og innleveringsfristen for regnskapet er 1. juni 2016.


Godkjenning av vedtekter for Sør-Trøndelag Piratparti

Vil sentralstyret godkjenne årsmøtet for Sør-Trøndelag Piratparti 09.01.2016:


Nytt styre:

Leder: Gorm Hanssen,

nesteder: Øyvind Eikrem,

kasserer og styremedlem: Davor Poljcic


Nye vedtekter: Sør-Trøndelag Piratparti Vedtekter

Årsmøtereferat: Referat fra årsmøte 2016-01-09

ST på wiki: Sør-Trøndelag Piratparti

Vedtak: Godkjent.

Det kom frem en del kommentarer til detaljer som burde forbedres. Det bør sees på nærmere med litt bedre tid enn hva som er tilgjengelig for øyeblikket.

For: Tobias, Tale, Adrian, Øystein

Tid og sted for LM16

For å rekke tidsfristene som er fastsatt i vedtektene må tid og sted for landsmøtet 2016 vedtas i dag. Foreslåtte steder å avholde LM16 er:

  * Trondheim: Midten av mars, lokaler på NTNU
  * Kongsberg, lokaler på rådhuset, assistanse fra IKT-linja på Kongsberg VGS
  * Sola Kommune (hot tips fra forumet, ikke under planlegging)

Vedtaket fra 8. oktober 2015 om Landsmøtet 2016 i Referat fra sentralstyremøte 2015-10-08

(https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2015-10-08#Landsm.C3.B8te_2016) oppheves, fordi innstillingen til tidspunkt strider imot vedtektenes §5.1.


Vedtak: Landsmøtet 2016 avholdes 12. og 13. mars.

For: Tale, Adrian, Tobias, Øystein Bortfall: Gorm

Landsmøtet 2016 avholdes helgen 12. og 13. mars 2016


Vedtak: Landsmøtet 2016 avholdes i Kongsberg eller Trondheim?

Kongsberg: Ingen Trondheim: Tale, Øystein, Adrian Avholdende: Tobias Inhabil: Gorm

Landsmøtet 2016 avholdes i Trondheim

Medlemssystemet

Orienteringssak. Tobias har skrevet dette på mail tidligere i kveld:

Hei, litt informasjon om medlemsdatabasen.

Status

Arbeidet med medlemsportalen går fremover, men meget tregt.

 • Det var i utgangspunktet Krister Borge som skulle være hovedutvikler. Vi har ikke hørt noe fra ham i det hele tatt.
 • Asbjørn Ulsberg har hoppet inn og gjort mye arbeid - men han er (som mange andre av oss) en travelt opptatt familiemann med jobb og andre forpliktelser, så han har lite tid til å jobbe med dette.
 • Tobias Brox gjør litt scripting og integrasjonsarbeid - men han ... uhm, jeg ... er en travelt opptatt familiemann med jobb og andre forpliktelser - i tillegg har jeg hatt alvorlige problemer med ryggen de siste månedene, og har dermed begrenset mulighet til å sitte ned og konsentrere seg om arbeid forran dataen.

Dette er vel kortfattet hvor vi er i dag:

 • Vi har et webgrensesnitt operativt, medlemmer kan i det minste registrere konto, få tilsendt nytt passord på epost og litt diverse basisfunksjonalitet. Det ligger en testinstans på https://medlem.piratpartiet.no - den kjører på en kopi av databasen, det skal være mulig å logge inn med epostadressen fra databasen (be om å få tilsendt nytt passord på mail). Den er beskyttet med "basic auth" for at ikke publikum skal tro det er vår offisielle medlemsportal, brukernavn er "kEN" og passordet ... publiseres her dersom Middelthun ikke har innvendinger.
 • Jeg har et script på plass som synkroniserer gammel og ny database. Dvs, vi kan kjøre gammelt og nytt system i parallell inntil alle er fornøyde med nytt system.
 • Alt arbeid som er gjort ligger på https://github.com/piratpartiet/drywall

Medlemskontingent 2016

Medlemskontingenten skal betales. Jeg har noen tanker om dét:

 • Jeg liker det ikke, men jeg foreslår at vi legger til et felt for "2016" i gammel database, slik at denne fortsatt kan benyttes en stund til.
 • Jeg mener at det er teknisk enkelt å legge til rette for kontingentinnbetalinger pr bitcoins. Såvidt jeg kan forstå er Anders Kleppe i mot bitcoinsinnbetalinger, men da på grunnlag av at det kan benyttes til "anonyme donasjoner". Jeg ser ikke helt problemet med dét, da "medlemskontingent" er noe helt annet enn "anonym donasjon". Regnskapsmessig ser jeg imidlertid at det kan være meget problematisk. Forslag: enkeltmannsforetaket "Tobias Brox" (eller evt hvem som helst som kan fikse dette) tar i mot kontingentinnbetalinger pr bitcoins og overfører pengebeløp inn på Piratpartiets konto. Arbeidet gjøres pro-bono.
 • Så vidt jeg har forstått får vi meldinger om kontoinnbetalinger pr epost? I såfall kan vi sette opp automatikk for å få dette registrert i databasen.
 • Vi sender ut mail til medlemmer med dedikert bitcoinadresse samt kontonummer og en trebokstavers unik kode som kan puttes inn i "betalingsinformasjon".

Dette går muligens på tvers av tidligere vedtak om å satse på KID-nummer, avtalegiro, eFaktura og kredittkort - men vi kan i allefall motta innbetalinger uten at det koster oss så mye som en krone i gebyrer eller portosatser, og vi kan få satt igang ila neste uke.

Styret anses som orientert.

Budsjettutkast for 2016

Tale foreslår at vi utarbeider dette i et regneark eller lignende, slik at sekretariatet kan legge frem sine forslag på en oversiktlig måte.

Saken forflyttes til neste uke.