Referat fra sentralstyremøte 2016-01-21

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 21. januar 2016 klokken 21.30

Sted: Mumble YPE, rom "Unge Pirater"

Tilstede: Thomas Gramstad, Tale Haukbjørk Østrådal, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Anders Kleppe, Gorm Hanssen (forlot møtet 21:54 for å rekke et tog til Oslo), Manuel Lains

Meldt forfall: Øystein Middelthun

Fraværende: Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Skrubben

Thomas opplyser om at han meldte forfall de to siste møtene. Dette er ikke kommet frem i referatene fra 7. og 14. januar.

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent.

Godkjenning av referat fra styremøte 14.01.16

Referat fra sentralstyremøte 2016-01-14

Enstemmig godkjent.

En liten kommentar om aksjonspunkter viser at styremedlemmene har hatt mye å gjøre siste uke. Flere punkt er ikke gjennomført iht. plan.

NTB-avtalen

Faktura for 2015 og januar 2016 er kommet. Det tidligere styret godtok denne avtalen under forutsetning av at den kostet 3.900,- per måned. Den virkelige kostnaden er 12 x 3.900,- + mva og i tillegg kommer en abonnementsavgift på 5.109,- inkl mva per måned. Tilsammen blir dette 9.988,- per måned, eller 119.857,- per år for avtalen med NTB. Edit: Beløpet på nesten 60.000,- er faktura for 2015. Det er første gang beløpet er fakturert. Månedsfaktura er for januar 2016 og vil forfalle midt i måneden den samme måneden beløpet gjelder for. Alt etter dette er likevel relevant å tenke på.

For det første så er det et faktum at Piratpartiet overhodet ikke har penger til å forsvare denne kostnaden. De faste kostnadene er allerede skremmende nært de 2/3-delene av statsstøtten som er bestemt tidligere av landsmøtet skal brukes sentralt. Dersom denne avtalen skal opprettholdes vil det ikke være rom for å gjøre andre tiltak som kan være egnet til å skaffe medlemmer og tiltak for å øke velgermassen. Jeg gjør oppmerksom på at styret også har besluttet å opprette et AS. Generalsekretær ser ingen nytteverdi i NTB-avtalen slik den er i dag. Kostnaden er uansett langt høyere enn det som kan forsvares og som et verktøy for å skaffe stemmer, medlemmer og presseomtale kan det fastslås meget sikkert at dette verktøyet ikke er egnet til det som var tanken. Det vil sannsynligvis være langt mer lønnsomt å bruke disse pengene på f.eks. tiltak som lederseminar, piratbutikken, effekter, annonser, eksterne pressekonsulenter og/eller støtte til prosjekter internt.

Det er uklart hvilken avtale vi egentlig har med NTB. Skrubben finner den ikke på NTB Info og den er ikke på kontoret. Inntil videre betales ingen av disse regningene før styret har enten vedtatt å videreføre avtalen, eller vedtatt å forsøke å si opp avtalen med så kort varsel som mulig. Hvis avtalen ikke kan sies opp umiddelbart vil denne ha store konsekvenser for driften dette året og spesielt vil det ha negativ innvirkning på finansieringen av landsmøtet og også oppstarten av piratbutikken og etableringen av et AS.

Forslag til vedtak: NTB Info-avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Eventuelle forfalte krav betales iht. tidligere inngått avtale (hele 2015 og frem tom. april 2016). Sekretariatet følger opp umiddelbart etter styremøtet.

Vi sier opp avtalen:

Vedtak:

    For: Tale, Gorm, Adrian, Manuel, Thomas Mot: Ingen Avholdende: Ingen
    Forslaget er vedtatt. Avtalen med NTB Info sies opp med umiddelbar virkning. Påløpte faktura betales iht. inngått avtale. Tre måneders oppsigelsestid.

Landsmøte 2016

Trondheim, sted, NTNU (tentativt), Lørdag 12. og søndag 13. mars, kl. 09:00 - ca. 17:00

NTNU er tenkt som lokasjon for landsmøtet, men det er ikke bestemt. Lokaler fastsettes før, eller senest mandag 25. januar 2016.

Forslag om å sette opp en wikiside der kandidater til 1. styrmann, ett-1 styremedlem og tre-3 varamannskap. Det kan også settes opp for andre valg, slik som revisor og underskrivere til protokoll.

Det er noen kommentarer til praksisen med benkeforslag, som er en praksis møtelederne har godkjent. Det er ikke et krav iht. vedtektene menes det og derfor er det mulig å sette en siste frist på forslag til kandidater iht. når innsendte forslag kan fremmes. Fristen er 21 dager før siste dag av Landsmøtet, ref: vedtektene §12.1. Styret kan fastsette en annen dato slik at medlemmene får en tid på å foreslå nye kandidater etter at innkallingen er sendt.

Med den nye situasjonen styret har å forholde seg til med 65.000,- i forfalte faktura til NTB, og mer enn 15.000,- mer som forfaller etter oppsigelse, er det liten mulighet til å invitere mange eksterne talere til landsmøtet. Liberland og PIR-IS er på ønskelisten. Det virker som om de fleste ønsker PIR-IS på besøk under landsmøtet dersom det er mulig siden de er direkte relatert til virksomheten vi har i Norge, også gjennom internasjonale samarbeid.

Vedtak: Trondheim fortsetter planlegging og gjennomføring av LM16 etter konsensus.

Underslagssaken

Politiet informerte i dag, 21. januar 2016, at politiet er pålagt av Statsadvokaten å etterforske underslaget. Det er i dag opplyst en liste med krav til dokumentasjon fra politiet til Tale.

Politiet trenger dette av oss:

  • Oversikt over tid og sted for transaksjoner
  • Hvilken type transaksjoner
  • Størrelse på beløpene
  • Oversikt over hva som er uhjemlet
  • Oversikt over utdelte fullmakter

Vi har også time for avhør 1. februar. Anders kan stille i avhør, men kan bare møte onsdag og torsdag neste uke.

Anders får kontaktinfo til etterforsker og avtaler en tid som passer begge parter. Alternativene er før 29. januar, eller etter ca 1. mars. Styret holdes løpende orientert om fremgangen og timeplanen.

Informasjonssak

Aksjonspunkter

Denne ukas aksjonspunkter blir:

Tale: Skrive ferdig nyhetsbrev til medlemmene OG endringsforslag til vedtekter og kjerneprogram. Kontakte PP-IS angående foredragsholder på LM

Adrian: Holde Tale i ørene og være overlord i uPIR

Øystein: Være bortreist

Tobias: Fortsette arbeid med medlemsdatabase, Eventuelt, følge opp Akershus på neste Oslo-møte. Pønske ut noe på leserinnlegg ift. Microsoft og skolen.

Gorm: Jobbe opp mot fylkeslagene for å få på plass partistøtte og årsmøte ELLER jobbe med landsmøteforberedelser.

Annet

Intet å tilføye annet enn et forslag om å avskaffe kuldegrader. Det er nesten 55 grader kaldere i Oslo enn i avd. HCMC. Den siste er perfekt.