Referat fra sentralstyremøte 2016-02-25

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 25. februar 2016 klokken 21.30 Sted: Mumble, YPE, rom #1

Tilstede: Øystein Middelthun, Anders Kleppe, Gorm Hanssen, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Thomas Gramstad (kom 21.44)

Fraværende: Manuel Lains (meldt forfall), Tale Haukbjørk Østrådal like før, like før..., Daniel Davidsen

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Alle mann alle


Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent


Godkjenning av referater fra styremøte 28.01.16

Referat fra sentralstyremøte 2016-02-18

Punktet om leiekontrakt for kontoret er foreslått fjernet. Punktet var ikke på agendaen og det ble heller ikke referert som en del av styremøtet i fellesskap.

Det er ikke udelt enighet om at punket skal fjernes, men styret forsøker å komme til et endringsforslag av punktet som gjenspeiler mer hva som skjedde heller enn personlige preferanser.

Vedtak: Det utarbeides et endringsforslag til neste styremøte.


Snokebokser

E-tjenesten vil ha snokebokser på all datatrafikk inn og ut av landet: http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2016/02/25/e-tjenesten-vil-plassere-snokebokser-pa-alle-fiberkabler-inn-og-ut-av-landet Hvem hjelper til å lage sak om dette?

Thomas forsøker å sette sammen en gruppe som kan lage en uttalelse innen førstkommende søndag kveld.


FBI, Apple og denne evinnelige krypteringen

Samme ståa som med saken over, men er litt eldre sak. Hvem tar den?

Anders forsøker å mobilisere internasjonalt team med en uttalelse klar innen førstkommende søndag kveld.


LM

Orienteringssak.

Det praktiske er i orden, med mindre noe faller igjennom. Vi kan nå fokusere på å lage et bra program som utarbeides i mer detalj de kommende dagene.


Møtet hevet 22:16