Referat fra sentralstyremøte 2016-03-03

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 03.03.2016 klokken 21.30

Sted: Mumble, YPE, rom nr 1

Tilstede: Øystein Middelthun, Thomas Gramstad, Gorm Hanssen (kom 21.59), Anders Kleppe (kom 22.29)

Fraværende: Tale Haukbjørk Østrådal (meldt forføll), Adrian Tveito Ingebrigtsen (meldt forfall), Manuel Lains, Daniel Davidsen

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Øystein Middelthun

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Ikke vedtaksdyktige

Godkjenning av referat fra tidligere styremøter

Referat fra sentralstyremøte 2016-02-18 - (Se kommentarer fra styremøtet 25. feb.)

Referat fra sentralstyremøte 2016-02-25

Ikke vedtaksdyktige

LM16: orienteringssak

  • Det praktiske er på plass
  • Sakspapirer er på plass
  • Foredragsholdere er på plass
  • Ledige rom på pensjonat

Status regnskap/budsjett?

Savner oppdatert liste over manglende bilag.

Anders kommer med dette i morgen.


Annet

Ble Bjørn Foss Gravingen og Daniel Davidsen kontaktet? Hva har de evt. svart?

Gravingen har bekreftet. Anders hører med Davidsen.

Anders skal ha et møte med politiet tirsdag eller onsdag neste uke.


Møteslutt: 22.35