Referat fra sentralstyremøte 2016-03-10

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 10.03.2016 klokken 21.30

Sted: Mumble, YPE, rom nr 1

Tilstede: Øystein Middelthun, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Thomas Gramstad

Fraværende: Gorm Hanssen (meldt forfall), Anders Kleppe (meldt forfall), Tale Haukbjørk Østrådal, Manuel Lains, Daniel Davidsen

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Øystein Middelthun

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Ikke vedtaksdyktige]

Godkjenning av referat fra tidligere styremøter

Referat fra sentralstyremøte 2016-02-18

Referat fra sentralstyremøte 2016-02-25

Referat fra sentralstyremøte 2016-03-03

[Ikke vedtaksdyktige]

LM16: orienteringssak

  • Status regnskap/budsjett?

Anders er ikke tilstede.

  • Savner fortsatt oppdatert liste over manglende bilag.

Anders er ikke tilstede.

Ettersom styret mangler økonomisk status fra sekretariatet vil den økonomiske presentasjonen av styrets beretning ved landsmøtet tilfalle generalsekretæren.

Stemmesystemet er satt opp og alle har fått informasjon om hvordan man bruker det under landsmøtet. Alt er også klart for streaming.

Annet

  • Ble Daniel Davidsen kontaktet? Hva har han evt. svart?

Anders er ikke tilstede.

  • Hvordan gikk møtet Anders skulle ha med politiet denne uka?

Anders er ikke tilstede.

Medlemssystemet

Til orientering: I løpet av prosessen med stemmesystemet ble det oppdaget at sekretariatet ikke har lagt til noen nye medlemmer til mailinglistene etter at de tok over håndteringen av nye medlemmer i vår. De hadde vel å merke blitt lagt til i medlemsdatabasen, men har pga dette ikke mottatt noen nyhetsbrev eller infomailer. Medlemmer som har kommet til etter 1. oktober har heller ikke blitt lagt til medlemsdatabasen. Alle har nå blitt lagt til de listene de skal høre til, og medlemsdatabasen er oppdatert.

Møteslutt: 22.02