Referat fra sentralstyremøte 2016-08-31

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 31. august 2016 klokken 20.00 Sted: Mumble, YPE, rom Unge Pirater

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Anders Kleppe, Gorm Hanssen, Raymond Johansen

Fraværende: Øyvind Eikrem (meldt forfall), Manuel Lains, Øyvind Nondal

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Gorm Hanssen


Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent.

Valg av referent

Gorm melder seg frivillig.

Ansvarsfordeling for høsten

Valglister skal lages, organisasjonen skal driftes, medlemmer skal verves. Hvem gjør hva?

 • GenSek foreslår turné rundt i Norge for å samle folk til listene.
  • Vi må finne et par nøkkelpersoner som har ressurser til å dra med seg flere andre personer.
  • Så må dette annonseres på sosiale medier
  • PIR Nordland har satt av ressurser til å samle listefyll i Troms og Nordland
  • PIR Sør-Trøndelag har nå penger, begynner å få medlemmer, og har iløpet av få uker både bankkonto og en årsplan/ årshjul.

"Problemfylkene":

  *Hordaland
  *Vest-Agder
  *Rogaland
  *Møre og Romsdal
  *Finnmark (
  *Østfold
 • Hvem skriver en how to for listesamling? Tale spør om Targeir kan bistå, og så gjør de det sammen. Hvis det ikke går får styret beskjed i Wire om at Tale trenger backup.

Organisatorisk:

  *Vanskelig å få folk engasjert, spesielt daglig drift/administrasjon/forefallende oppgaver. Styret må legge hodene sine i bløt for å finne en måte å engasjere frivillige kontorarbeidere.
  *Vi ser behov for å få laget oppskrifter på "hvordan lage et lokallag" 

Verving:

  *Vi trenger en som motiverer folk til å melde seg inn og for å få folk til å verve andre. Dette er leders rolle.
  *Vi trenger en klar plan for hvordan vi lykkes med verving
  **Vervepremier
  *Mase litt på folk om at de ganske enkelt bare må verving.
  *Ray har en kontakt på stand-by (Nathan Newman) for å bistå oss, og trenger bare signal om at alt er klart først. Dvs. et fungerende medlemssystem.
 
  *Orienteringssak: Anders orienterer om progresjon på medlemssystem. Dette har nå stoppet opp, på grunn av manglende nøkler og tilganger. Som andre mennesker sitter på. 
  **Ray fikser
  

Vedtak:

Budsjett for høsten

Hvor mye har vi til rådighet? Hvor mye er det trygt å bruke? Hva vil vi bruke penger på? Vi har Raymond mener at Nordland Piratparti hvor de kombinerte inntektene av 2016 og 2017 utgjør en sum, hvorav 25% vil bli brukt i 2016.


Vedtak:

Strategimøte

Når/hvor/hvordan? Adrian har laget et førsteutkast, dette skal bygges videre på. Tale har pratet med Birgitta og trenger at vi bestemmer oss for Piratpartiets valgkampsaker snarest.

 • Digitale rettigheter er også menneskerettigheter
 • Vi bør å møtes for å konkretisere taktikk, men strategien er egentlig klar.
 • Vanskelig prioritering: Bruke penger på å samle sentralstyret eller på Norgesturne for å sette sammen lister. På grunn av pengemangel

Vedtak: Sentralstyret utsetter å møtes til månedsskiftet januar/februar for å bruke penger på å sette sammen valglister denne høsten. For:Gorm, Tale, Ray , Adrian Mot: Avholdende:

Enstemmig vedtatt!

Oppsummering av sentralstyrets arbeid de siste tre månedene

Fra 1. juni til 31. august har styret gjort dette:

  * Tale har skrevet åpent brev til Anders Anundsen, som først ble refusert av Aftenposten, og så utdatert da saken ble behandlet i Stortinget.
  * Laget oppsett for nyhetsbrev som nå gir automatisk "innlemmelse" av de som melder seg på nyhetsbrevet på nettsidene.
  * Gorm har fått avholdt årsmøte for Trondheim lokallag, og lokallaget er nå fungerende. Dette er også research for å hjelpe andre lokallag igang.

Observasjon fra Raymond: INGEN andre piratpartier har hatt så tett kommunikasjon, og fått utrettet så mye som PPNO har gjort denne sommeren. Vi kunne ønsket oss 50 ganger mer aktivitet, men vi har fått gjort mye! Chatløsningen sentralstyret bruker er nå adoptert av PPI for å få en kontinuerlig mellomkommunikasjon og økt effektivitet. Thumbs up!


Orienteringssak.


Annet

 • Vi ser et behov for en klar plan for internkommunikasjon
  • Programvare: Muble/ wire/ etherpad/ viber/ skype/ reddit/ facebook/