Referat fra sentralstyremøte 2016-11-03

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 3. november 2016 klokken 21.30

Sted: Mumble, Young Pirates Europe, rom nr. 1

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Raymond Johansen, Anders Kleppe, Gorm Hanssen

Fraværende: Manuel Lains, Øyvind Nondal, Øyvind Eikrem

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Alle mann alle.

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent

Godkjenning av referate fra styremøte 31.08.16

[Enstemmig godkjent]

Ny revisor

Revisor har trukket seg. Hva nu?

GenSek kontaktet regnskapsfører på epost i går, og i morgen ringer han. Avtalen før Islandsturen var at regnskapet skulle være klart tidlig denne uken, og i dag er det torsdag. Ikke ok!

Når regnskapet for 2014 og 2015 er levert til oss kommer GenSek til å spørre om revisor kan fortsette. Regnskapene for disse to årene er mildt sagt et kaos, og det er jo i stor grad det som er problemet vårt.

GenSek holder også fortløpende kontakt med Partilovnemda. Svarfristen til Partilovnemda er 18. november 2016.

Admiralen oppfordrer til at dette får høy prioritet fram til det er i boks. Høyeste prioritet er allerede satt på saken ifg. GenSek.

Orienteringssak.

Listesamling

Ansvarsfordeling, hvem gjør hva, hvem reiser hvor o.l.

Gorm kan gjerne reise litt. Tale er litt mer tilbakeholden på reisefronten, men kan prioritere sosiale medier og problemfylket sitt.

Gorm og Anders lager reiseplan for listene 4/11 innen utgangen av dagen.

Listesammensetning:

Tale stiller seg til disposisjon som listekandidat i alle fylker, også de hun ikke får reist til. Derfor foreslår hun å lage en videopresentasjon av de som stiller til alle listene. MEN da må de ha god nok mikrofon til at det ikke blir horribelt å høre på presentasjonene.

Adrian stiller seg også til disposisjon som listekandidat i alle fylker, og kan være behjelpelig med filming, regi, redigering, utstyr mm. så framst han er frisk (jeg tror han kan noe om det filmografiske lysshow).

Tale foreslår å utnevne Adrian og henne til videopresentasjonsansvarlige.

Vedtak: Ingenting vedtatt. Anders stemte for å utnevne videopresentasjonsansvarlige, men har ikke stemmerett.


Søknad om økonomisk støtte - Unge Pirater

Basert på vedtak hos Piratpartiet har Unge Pirater sendt oss en søknad om økonomiske støtte på en ikke fastsatt sum. Søknaden er sendt til styret på mail 07. oktober.

GenSek har spurt Unge Pirater om de har sendt søknad om statsstøtte. Dette virker det som de har. Adrian kan bekrefte at alt som skal sendes inn i Partiportalen er sendt inn. Partilovnemnda møtes neste gang i begynnelsen av desember, og kommer til å behandle søknad om statsstøtte da.

GenSek påpeker at Piratpartiet allerede betaler for Unge Pirater der det trengs. Intensjonen fra Unge Pirater er at organisasjonen blir mer økonomisk uavhengig fra moderpartiet.

Det Unge Pirater trenger egenkapital til er hosting, matutgifter til egne arrangementer, telefonregninger. Tale påpeker at hun har en fot i hver leir som avtroppende sentralstyremedlem i Unge Pirater.

Adrian spør om Piratpartiet vil slutte å støtte Unge Piraters drift når ungdomspartiet får statsstøtte. På grunn av et vedtak på LM 2014 er Piratpartiet forpliktet til å støtte Unge Pirater økonomisk.

Spørsmålet koker med til hvorvidt Piratpartiet skal fortsette å betale Unge Piraters regninger, eller om Unge Pirater skal få et fast beløp i støtte.

Vedtak: Piratpartiet overfører en sum som gjør at Unge Piraters bankkonto ikke er i minus i all overskuelig fremtid.

For: Tale, Ray Mot: Avholdende: Adrian (inhabil)

Ny host

Adrian og GenSek jobber med saken, men er litt forsinket på grunn av sykdom.

Problemet med norske hostingtilbydere er at de er litt for flinke til å sensurere (etter vår smak).

Islandske hostetilbydere, derimot, sperrer ingenting med mindre det ligger en rettskraftig dom til grunn. Den hostetilbyderen som er i kikkerten er 1984.is.

Trenger vi egentlig et vedtak på å evt, flytte hostingen ut av Norge?

Problemet er at vi ikke har noe aktivt IT-team. Vi har Adrian, og arbeidsmengden blir for stor for ham alene.

Ray foreslår å samarbeide med PPSE. Anders er skeptisk på grunn av tidligere forsøk på samarbeid som ikke har ført til noe. Han vil heller ha en kommersiell aktør å forholde seg til. Adrian stiller seg bak Anders' skepsis.

Orienteringssak, avsluttes med høy hosting fra møtedeltagerne.

Annet

  • T.skjorter, øyelapper, penner etc.

T-skjorter innkjøp inkl mva 95,- pr/stk (2.000 stk med eget brand Made by Pirates)

Øyelapper inkl mva hvis de kjøpes sammen med t-skjortene 6,50 pr/stk (For 10.000 stk med trykk)

Øyelapper inkl mva kjøpt for seg selv 9,- pr/stk (For 10.000 stk m/trykk)

Pins har vi ennå ikke fått priser på. Pris vil avhenge av fordeling på størrelser. Ca 3-8,- pr/stk avhengig av volum.


Møtet hevet 22:23