Referat fra sentralstyremøte 2017-01-06

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 6. januar 2017 klokken 21.30 Sted: Mumble, YPE, rom Unge Pirater

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Raymond Johansen, Anders Kleppe , Gorm Hanssen, Øyvind Eikrem, Davor Poljcic, Adrian Tveito Ingebrigtsen

Fraværende: Manuel Lains

Møteleder: Tale og Raymond

Referent: Anders

Møtet ble foreslått

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent .


Godkjenning av referater fra styremøte 30.12.16

Referat fra sentralstyremøte 2016-12-30 -- klikkbar link https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2016-12-30


Enstemmig godkjent.


Mistillitsforslaget

Bakgrunn

I eposter datert 21. og 22. desember 2016, sent til bl.a fylkesledere, stilles mistillitsforslag mot alle styremedlemmer og generalsekretæren. Styret har ikke formelt mottatt dette.

Mistilliten begrunnes i at styret ikke skal ha gjort en god nok jobb. Det er forøvrig det samme styret som forfatter av mistillitsforslaget selv inntil nylig har vært en del av. Forslaget er ført i pennen av Sogn og Fjordane og har tiltredelse fra Buskerud. Piratpartiets ledelse har sendt ut informasjon om mistillitsforslaget til alle fylkeslag.

Videre har vi blitt gjort oppmerksom på at enkelt-medlemmer har til hensikt å be om et ekstraordinært landsmøte for å be ledelsen å gå av.

Videre har to medlemmer i styret har uformelt foreslått å fremme eksklusjons-sak mot tidligere styremedlem Øivind Nondal. Hans aktiviteter de siste ukene har vært tildels uforståelig og hans begrunnelser er i sin helhet svært dårlig dokumentert.

Han har ikke, som styremedlem, fremmet et eneste forslag til styrevedtak eller stemt mot flertallet i nevneverdig grad. Hans forslag fremstår da som om han ikke bare fremmer mistillit mot styret, men også seg selv. Nondal har videre kontaktet media for å fremme sin misnøye etter at han fratrådte styret. Dette kan, selv for de mest objektive blant oss, se ut som forsøk på sabotasje av eget parti - og det i et valgår intet mindre.

Forslag til vedtak - A t.o.m D

Det er foreslått og behandle hvert punkt for seg. Ingen innsigelser.

Det presisieres av styret at 2017 er valgår og derfor trenger organisasjonen å fokusere på valgkampen og ikke på uoffisielle mistillitsforslag som blir fremsatt i pressen.

Det tidligere styremedlemmet har ikke forelagt en eneste sak for styret gjennom sin tid som styremedlem og derfor virker det underlig at prosessen tas eksternt og ikke gjennom de kanalene Piratpartiet har tilgjengelig.

Hvert punkt vil bli vurdert om det må endres iht. Unge Piraters standpunkt om ikke å blande seg inn i moderpartiets anliggender i denne saken.

Unge Piraters representant har problemer med dobbeltrolle i styret og det er derfor foreslått at teksten omarbeides noe før behandlingen begynner.

Pause fra 19:35. Opptaket stoppes mens teksten omarbeides. Møtet starter igjen 19:51.


  • A Styret har i dag besluttet å ikke vurdere å stille sine posisjoner til disposisjon på dette tidspunkt. Styret vil heller ikke å be generalsekretæren om dette. Både styremedlemmer og generalsekretær har blitt valgt av vår landsmøte og vi vil la våre medlemmer bedømme hvorvidt noen andre bør ta over - på neste ordinære landsmøte - iht partiets vedtekter.

Det stemmes over forslaget som det står.

Vedtak:

For: Gorm, Raymond Johansen, Davor, Tale, Øyvind, Adrian

Mot: Ingen

Avholdene: Ingen

Enstemmig vedtatt

  • B Styret besluttet i dag at det ikke er aktuelt å planlegge et ekstraordinært landsmøte. Vi vil dog formelt spørre hvert enkelt fylkeslag om de faktisk ønsker det så snart det er praktisk mulig. Styret vil stille all nødvendig informasjon til rådighet for lagene.

Det stemmes over forslaget som det står.

Vedtak:

For: Gorm, Raymond Johansen, Davor, Tale, Adrian, Øyvind

Mot: Ingen

Avholdene: Ingen

Enstemmig vedtatt

  • C Styret besluttet i dag foreløpig å ikke søke eksklusjon eller suspensjon av Øyvind Nondal. Det skal alltid være rom for dissens i Piratpartiet. Vi håper dog at alle som i fremtiden ønsker å kritisere ledelsens arbeid dokumenterer sine påstander bedre - og formelt fremmer sakene for styret og ledelse slik at de kan behandles på riktig måte..

Det stemmes over forslaget som det står.

Vedtak:

For: Gorm, Davor, Raymond Johansen, Tale, Øyvind, Adrian

Mot: Ingen

Avholdene: Ingen

Enstemmig vedtatt


  • D Styret har besluttet å gi følgende generelle og offentlige uttalelse:

"Medlemmene av Sentralstyret i Piratpartiet konstaterer at det er uttrykt mistillit fra et tidligere styremedlem. Hvert eneste punkt i kritikken tas på alvor. Dette da på tross av at forslaget er full av faktiske feil, synsing om fremtiden og poeng tatt ut av sin sammenheng.

Styret og ledelse tar selvkritikk på områder hvor vi ikke er kommet langt nok eller ikke lykkes godt nok. Vi har dog alltid fulgt våre vedtekter. Vi vil, iht nevnte vedtekter, la neste ordinære landsmøte avgjøre om vi har gjort en god nok jobb.

Vi kommer, i månedene fremover, til å fortsette å jobbe hardt for partiets fremme. Det vi ikke vil gjøre er å forlate jobben mot slutten av en opprydning og midt i forberedelsene til et Stortingsvalg. Det ville fremstått som et mytteri og ikke tjene noen annen hensikt enn å torpedere egen skute."

Det stemmes over forslaget som det står.

Vedtak:

For: Davor, Gorm, Øyvind, Raymond Johansen, Tale, Adrian

Mot: Ingen

Avholdene: Ingen

Enstemmig vedtatt


Opptaket er avsluttet 20:14

Møtet avsluttet kl 20:14