Referat fra sentralstyremøte 2017-01-09

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 9. januar 2017 klokken 20.00 Sted: Mumble, YPE, rom Unge Pirater

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal Anders Kleppe Gorm Hanssen Adrian Tveito Ingebrigtsen, Davor, Raymond Johansen ---slett når ferdig---

Fraværende: Manuel Lains

Stemmer på e-post: Øyvind Eikrem

Møteleder: Tale

Referent: Anders


Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling sendt 8. januar kl 19:10

Ø. Eikrem stemmer på e-post før 23:59.

For: Tale, Adrian, Ray, Gorm, davor

Mot:

Avholdende:


Godkjenning av referater fra styremøte 06.01.17

Referat fra sentralstyremøte 2017-01-06 -- klikkbar link https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2017-01-06

Vedtak:

Ø. Eikrem stemmer på e-post før 23:59.

For: Tale, Ray, Gorm, Davor, Adrian,

Mot:

Avholdende:

Sak 1

Det er diskusjoner om hva som har skjedd det siste døgnet.

Det noteres at den viktigste jobben Piratpartiet har nå er å stille lister i alle fylker til Stortingsvalget 2017.

"Styret mener at det er klart grunnlag for suspensjon, men finner ikke at dette er riktig tidspunkt å behandle saken. Saken utsettes dermed til neste ordinære styremøte. Derfor opprettholdes vedtak av 6. januar 2016"


Vedtak: Sak 1 er vedtatt med flertall

For: Ray, Davor, Tale, Adrian

Mot: Gorm,

Avholdende:


Subsidiært, dersom flertallet stemmer ned sak 1, stemmes det over følgende vedtak

Sak 2

"Styret suspenderer Øyvind Nondal med øyeblikkelig virkning iht §13.4., som kan lede til en eksklusjon under vårt ordinære Landsmøte 2017"


Vedtak: Sak 2 utgår som følge av sak 1

For:

Mot:

Avholdende:


Annet

"Styret inviterer med dette Øyvind Nondal til direkte dialog slik at han kan få lagt fram sin kritikk av styret, og at vi kan få avklart mistilliten en gang for alle. Styret er av den mening at å diskutere slike saker i media ikke fremmer Piratpartiets interesser. Vi ber Nondal spesielt om å lese §13.1, før han vurderer vår invitasjon."

Vedtak:Saken er enstemmig vedtatt

For: Tale, Adrian, Ray, Davor Gorm

Mot:

Avholdende:


Landsmøtet, by og datoer diskuteres, men avgjørelsen tas etter ordinær innkalling raskt etter dette styremøtet.

Møtet hevet 21:46.