Referat fra sentralstyremøte 2017-01-17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 17. januar 2017 klokken 18.00 Sted: Mumble, YPE, rom Unge Pirater

Tilstede:Raymond Johansen, Øyvind Eikrem, Anders Kleppe, Gorm Hanssen, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Davor Poljcic

Fraværende:Manuel Lains, Tale Haukbjørk Østrådal

Møteleder: Øyvind Eikrem

Referent:Gorm

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Godkjent

Godkjenning av referater fra styremøte 06.01.17

Referat fra sentralstyremøte 2017-01-06 -- klikkbar link https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2017-01-06

Godkjent


Sak 1: Landsmøtested LM2017

Forslag 1: Bergen er foreslått i Wire-gruppen av Tale Bergen som LM2017 by:

Forslag 2: Bodø er foreslått fra generalsekretær

Vedtak: "Styret har i dag besluttet at Piratpartiets Landsmøtet 2017 avholdes i Bergen."

For: Raymond Johansen, Adrian, Davor, Gorm , Øyvind Imot: Avholdende: Enstemmig vedtatt


Sak 2: Møtedatoer for LM2017

- 6.-7. mai 2017

- 13.-14. mai 2017

- 20.-21. mai 2017

- 27.-28. mai 2017 (Denne helgen er Festspillene i Bergen i gang og det er derfor normalt veldig vanskelig å skaffe hotell/rom i Bergen.)

Vedtak: "Styret har i dag besluttet at LM2017 avholdes 6. til 7. mai."

For: Øyvind, Gorm, Raymond Johansen, Adrian, Davor

Imot:

Avholdende:

Enstemmig vedtatt


Sak 3: Informasjon om fremdriftsplanen for valgåret

Informasjonssak

Vedtak: Generalsekretær har orientert.


Sak 4: Beslutning i sak forelagt ledelsen av generalsekretær

Ledelsen i Piratpartiet har besluttet at:

Merch brukes fra nå kun til utlevering til nye medlemmer og på arrangementer som en følge av en nødvendig omorganisering av ordningen som var ment å muliggjøre salg.

Generalsekretær får alle fullmakter til å finne andre ordninger dersom disse kan være mer lønnsomme for prosjektet med medlemspakker.

Styrets medlemmer minnes på at de er individuelt ansvarlig for å sørge for at Piratpartiet ikke blir påført unødige kostnader eller tap.

Dersom det gjelder informasjon som naturlig hører inn under sekretariatet skal generalsekretær alltid konfereres med.

For valgåret er det enighet om disse viktige målene:

  • 700 betalende medlemmer.
  • Minst ett arrangement på Arendalsuka.
  • Lister i alle fylker.
  • 20.000 stemmer under Stortingsvalget.

Kommentar fra gensek:

Reklamer for medlemspakker!

Det er hver enkelt av oss sitt ansvar å gjøre det vi kan for at vi skal nå målene.


Annet

Møteslutt: 19:04