Referat fra sentralstyremøte 2017-02-23

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 23. februar 2017 klokken 15.00 Sted: Mumble, YPE, rom Unge Pirater

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Gorm Hanssen stemmer på e-post, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Raymond Johansen, Øyvind Eikrem stemmer på e-post men er tilgjengelig på Mumble om noe tid, Davor Poljcic stemmer på e-post, Anders Kleppe

Fraværende: Manuel Lains

Møtet åpnet kl. 15:07

Møteleder: Første del Tale Haukbjørk Østrådal, siste del Øyvind Eikrem

Referent: Adrian Tveito Ingebrigtsen


Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent

Godkjenning av referater fra styremøte 17.02.17

Referat fra sentralstyremøte 2017-02-17


Enstemmig godkjent

1 - Brev nr 2 fra revisor forelegges styret

Leder og generalsekretær har mottatt nummerert brev fra revisor (vedlagt i innkalling).

Teksten i brevet går på varsling av mulig underkjenning av regnskapene med referanse til styrets ansvar.

Det varsles at generalsekretær har imøtekommet kravene i dette nummererte brevet så nært som inventarliste for kontoret, kopi er sendt til leder og nestledere. Denne listen blir oversendt regnskap og revisor sammen med referatet fra dette møtet umiddelbart etter møtets slutt. Inventarlisten er det siste kravet som skal imøtekommes for å få en vurdering av revisor.

Styrets medlemmer bør forøvrig lese hele teksten grundig.


Vedtak: Sentralstyret har tatt nummerert brev fra revisor til etteretning.

Enstemmig


2 - Regnskap 2014

Ingen endringer, men regnskapet må godkjennes av styrets medlemmer slik at vi kan få men formell revisjon. Regnskapet er så godt det er mulig ført iht. gode regnskapsprinsipper.


Vedtak: Sentralstyret godkjenner regnskapet for 2014.

Enstemmig


3 - Regnskap 2015

2015 har blitt endret iht. revisors krav og er klart til ny godkjenning av styret. Regnskapet er så godt det er mulig ført iht. gode regnskapsprinsipper.

Vedtak: Sentralstyret godkjenner regnskapet for 2015.

Enstemmig


4 - Suspensjoner

Det er kommet et enkelt og greit forslag fra Adrian som jeg ber styret vurdere som mulig tekst for et vedtak i denne omgang. Hensikten skal være å gi tre av dem suspensjonene er gjeldende for, eller alle, en mulighet til å samarbeide mot de målene vi har i organisasjonen. Forslaget innebærer også at styret tar stilling til et endelig vedtak tidligst på første ordinære styremøte, men får likevel en avgjørelse det kan vises til inntil da.

Forslaget lyder:

Sentralstyret har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om et ønske å få revurdert suspensjon på Øyvind A. Holm, Tobias Brox, Ståle Olsen og Øyvind Nondal og avventende suspensjon på Bjørn Gotheim. Og dette gjør vi nå i dette styremøte.

Vi forstår at situasjonen rundt suspensjon saken, utbrytergruppen og mistillitforsalget har vært kaotisk og uoversiktlig. Det har vært mye informasjon på enkelte punkter og mindre på andre, og diskusjoner som har gått imellom og skapt forvirring.

Bakgrunnen for suspensjon var for å sikre at arbeidet til sentralstyret kunne fortsette mest mulig som normalt, og sikre at vi hadde nok ressurser til å bedrive arbeide mot valget 2017 og LM17 i Bergen, samt unngå unødvendige økonomiske belastninger for partiet.

Å suspendere noen fra partiet i påvente av et landsmøte skal vurdere situasjonen og anklager er noe man helst vil unngå, men dessverre noe som ble ansett som nødvendig. Men, situasjonen som vi ser det har endret seg fra vårt ordinære tiltak, og en revurdering er på sin plass.

Forslag til vedtak:

Sentralstyret har vedtatt at de suspenderte og avventende suspenderte som kan vise at de kan samarbeidet med sentralstyret og sekretariatet, og kan avvente med mistillitsaken fram til ordinært landsmøte i Bergen vil få opphevet sin suspensjon. Sentralstyret vil ved neste ordinære styremøte ta stilling til om de har klart å oppfylle kravet for oppheving av suspensjon. Men sentralstyret bemerker at saken om de har begått vedtektsbrudd vil fremdeles behandles av LM17 i Bergen, hvor hver person vil bli behandlet separat.


Vedtak: Sentralstyret har vedtatt at de suspenderte og avventende suspenderte som kan vise at de kan samarbeide med sentralstyret og sekretariatet, og kan avvente med mistillitsaken fram til ordinært landsmøte i Bergen vil få opphevet sin suspensjon. Sentralstyret vil ved neste ordinære styremøte ta stilling til om de har klart å oppfylle kravet for oppheving av suspensjon. Men sentralstyret bemerker at saken om de har begått vedtektsbrudd vil fremdeles behandles av LM17 i Bergen, hvor hver person vil bli behandlet separat.


Enstemmig vedtatt


Annet

Og som sædvanlig påminnelse og kun som påminnelse:

5 Medlemspakker

Fra Trondheimsmøtet har vi følgende beslutning:

3. Innkjøpet (av t-skjorter og andre effekter) skal deles ut som pakker til medlemmene i 2017.

For å få en best mulig effekt av disse innkjøpene er det viktig at alle drar i samme retning og markedsfører tiltaket daglig gjennom de kanalen vi har til rådighet både digitale og andre typer kanaler. Minner igjen om målene som er satt for 2017:

  • 700 betalende medlemmer.
  • Minst ett arrangement på Arendalsuka.
  • Lister i alle fylker.
  • 20.000 stemmer under Stortingsvalget.

Det viktigste å få på plass er listene. De har frist 31. mars 2017 kl 12:00. Listene skal minimum ha antall personer som tilsvarer antall mandater i hvert fylke og inntil 7 i tillegg for hvert fylke.


Disse avgjørelsene krever vanlig flertall, men alle registrerte styremedlemmer må signere på regnskapene.

Samtidig minner jeg igjen på at årsmeldingen MÅ følge regnskapene når vi sender dette til revisor i ferdig godkjent stand. Hvis noen ikke signerer regnskapet vil det kreve en kommentar i årsmeldingen om grunnen til at medlemmer ikke har signert regnskapene.


Avstemming på mail avsluttes ved midnatt.

Mumble-møte avsluttet 15:56