Referat fra sentralstyremøte 2017-03-23

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 23.03.2017 Møtet startet 18:00 Sted: YPE Mumble server, rom: Unge Pirater, onsdag 23. mars 2017. Tilstede: Adrian, Anders, Raymond,Gorm, Davor, Tale, Øyvind (ankom 18.25) Gjest: Håvard Hatlevik

Møteleder: Øyvind Eikrem

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal


Godkjenning av innkalling og agenda

[Godkjent!]

Innkalling til hastemøte 23. mars 2017 kl 18:00

Hei,

Det er åpenbart at det er en del misforståelser blant styrets medlemmer over den faktiske skaden de jeg som generalsekretær velger å kalle anarkistgruppen, siden de totalt ignorerer lover og regler vi må følge og våre egne vedtekter. ref tidligere referanser til brudd på spesifikke paragrafer i vedtektene.

Oslo-klikken oppfører seg nå som om den siste henvendelsen fra Miiddelthun viser at Oslo følfer vedtektene. Styrert MÅ sette foten ned en gang for alle slik at jeg som generalsekretær får forhindret juridisk at de overtar kontroll over deler av Piratpartiet.

jeg ønsker at styret gir et klart vedtak om at kommmunikasjon ikke hjelper lenger og at det besluttes å sette forten ned og bruke vedtekter, lover og regler for det de skal brukes til. Stoppe opprør og anarkistiske tendenser i det mest demokratiske partiet i Norge.

Jeg kommer med et eget forslag til vedtak i morgen. Jeg gjentar også flere av rådene jeg har gitt styret tidligere før møtet og under møtet. Men vi må akseptere at situasjonen i oslo kan bli svært kritisk for oss siden administrasjonen og mange styremedlemmer må bruke tid på uproduktive saker.

Celkommen i morgen. Møtet åpnes 18:00. Vi avslutter når vi har et vedtak som gjør det mulig for generalsekretær å forhindre falske fylkeslag å registrere seg i offentlige registre. Det er dessverre eneste utfallet som kan hjelpe oss å stille lister i alle fylker og stoppe uroen i Piratpartiet.

[Enstemmig godkjent]

Valg av møteleder og referent

Øyvind Eikrem valg til møteleder.

Tale Haukbjørk Østrådal valgt til referent.

Gjennomgang av saken

Sentralstyret ser med bekymring på situasjonen rundt fylkeslaget i Oslo. Uroen og uryddigheten rundt situasjonen har også medført mye ekstraarbeid for styret, og vanskeliggjort prosessene rundt å overholde frister for pågående arbeid. Vedtaket er kun gyldig fram til valgsekretariatet har ferdigstilt arbeidet. Lengre enn dette er ikke de foreslåtte fullmaktene nødvendige.

Fra valgloven paragraf 6.6: (2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.


"Sentralstyret delegerer arbeidet med å kontakte alle offfentlige organisasjoner til Generalsekretæren alene. Dette gjelder helt til valgsekretariatene er ferdig med sitt arbeid med godkjenning av lister. Dette baserer seg på at vi ser med sterk bekymring på situasjonen i Oslo. Sekretariat og styrets medlemmer vil ikke bruke tid på dette, men utelukkende fokusere på innlevering av lister og forberedelse til LM2017.

Alle saker som vedrører underkjente referater fra fylkeslag og lokallag, suspensjonssaker og mistillit mot styret og generalsekretær blir ikke bli behandlet av styret og sekretariatet før Landsmøtet 2017 i Bergen. Dette fordi frister som forfaller frem mot landsmøtet som er avgjørende for at Piratpartiet fortsatt skal kunne eksistere som et politisk parti. I denne sammenheng viser vi til oppgaven det forrige og nåværende styret er gitt av landsmøtet for å rydde opp etter underslagssaken som ble avslørt i 2015.

For: Gorm, Ray, Øyvind, Tale, Davor, Adrian Mot: Avholdende:0

Tale kaller inn til et nytt hastemøte ref. den lignende situasjonen i Hordaland søndag kveld.

møteslutt 19:05