Referat fra sentralstyremøte 2017-03-27

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 27.03.2017. Møtet startet 20.17. Sted: YPE Mumble server, rom: Unge Pirater, mandag 27. mars 2017. Tilstede: Anders, Gorm, Davor, Tale (ankom 20.06), Øyvind Fraværende: Adrian (meldt forfall), Raymond (meldt forfall, har gitt Gorm prokura til å stemme for ham). Gjest: Olav Handeland, Øyvind Holm

Opptak startet 20.23. Før dette godkjente vi innkalling og agenda.


Møteleder: Øyvind Eikrem*

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal*

  • Valg av møteleder og referent hadde falt ut av sakslisten, og vi valgte Øyvind som møteleder og Tale som referent kl. 20.28 for enkelhets skyld.

Godkjenning av innkalling og agenda

Godkjent: Øyvind, Davor, Tale, Gorm, Gorm(Prokura for Raymond)

Innkalling til hastemøte 27. mars 2017 kl 20:00

Hei,

Det er åpenbart at det er en del misforståelser blant styrets medlemmer over den faktiske skaden de jeg som generalsekretær velger å kalle anarkistgruppen, siden de totalt ignorerer lover og regler vi må følge og våre egne vedtekter. ref tidligere referanser til brudd på spesifikke paragrafer i vedtektene.

Hordaland oppfører seg nå som Oslo og mener de følger vedtektene, men referatet og innkallingen til det såkalte årsmøtet er åpenbart ygyldig iht. de samme vedtektene Oslo har brutt. Styrert MÅ sette foten ned en gang for alle slik at jeg som generalsekretær får forhindret juridisk at de overtar kontroll over deler av Piratpartiet.

Jeg ønsker at styret gir et klart vedtak om at kommmunikasjon ikke hjelper lenger og at det besluttes å sette forten ned og bruke vedtekter, lover og regler for det de skal brukes til. Stoppe opprør og anarkistiske tendenser i det mest demokratiske partiet i Norge.

Jeg foreslår at sentralstyret treffer et identisk vedtak i morgen, som det ble gjort i hastemøtet 23. mars. Jeg gjentar også flere av rådene jeg har gitt styret tidligere før møtet og under møtet. Men vi må akseptere at situasjonen i Hordaland også kan bli svært kritisk for oss siden administrasjonen og mange styremedlemmer må bruke tid på uproduktive saker.

Velkommen i morgen. Møtet åpnes 20:00. Vi avslutter når vi har et vedtak som gjør det mulig for generalsekretær å forhindre falske fylkeslag å registrere seg i offentlige registre og levere lister som ikke er godkjente lister levert av Piratpartiet. Det er dessverre eneste utfallet som kan hjelpe oss å stille lister i alle fylker og stoppe uroen i Piratpartiet.


Anders gir møtet en kort oppsummering av begrunnelsen for innkallingen til ære for gjestene. Han er åpen for spørsmål. Møteleder inviterer gjestene til å stille spørsmål dersom de har noen.

Møtegjest Øyvind Holm ber om en kommentar, der han oppsummerer hva som har hendt utfra hans perspektiv. Gen.sek. Anders påpeker at det er essensielt at partiet stiller lister og klarer å forholde seg til eksterne etater og dagens lov- og regelverk. Styret registerer Holms gjengivelse av omstendighetene, men at et hastemøte, med en streng tidsramme og ingen slingringmonn for endring i agenda, ikke er arena for å behandle dette. Øyvind Holm er åpen for dialog rundt listeutarbeidelsen i Hordaland. Olav Handelands kommentar, kopiert fra chatten: [20:45] (Kanal) 01AV: Etter mitt syn bør ikke styret la Kleppe sine uttalelser alene ligge til grunn for vedtak. Slik jeg ser det burde styret i Hordaland få komme med en uttalelse for å forsvare seg. [20:46] (Kanal) 01AV: Mye som skjer i partiet utføres i altfor stor grad kun på Kleppe sine premisser. [20:48] (Kanal) 01AV: Etter mitt syn bør Piratpartiet basere seg på fakta, ikke synsinger. Alle sider av en sak bør høres, dette er et grunnleggende rettsprinsipp.

Møteleder påpeker at vi må nærme oss et vedtak i saken, slik at den ene saken som er på sakslisten blir behandlet. Gorm påpeker at det er en grense for hvor mange "tramp i salaten" som kan tolereres og derfor er partiet nødt til å bruke myndighet for å sikre partiets oppgaver. Styret registerer at det er ulike syn på saken, men at et ekstraordinært hastemøte i styret ikke er rette arena for å gå i dypden på dette.

Kopi av vedtaket fra 23. mars:

"Sentralstyret delegerer arbeidet med å kontakte alle offfentlige organisasjoner til Generalsekretæren alene. Dette gjelder helt til valgsekretariatene er ferdig med sitt arbeid med godkjenning av lister. Dette baserer seg på at vi ser med sterk bekymring på situasjonen i Hordaland. Sekretariat og styrets medlemmer vil ikke bruke tid på dette, men utelukkende fokusere på innlevering av lister og forberedelse til LM2017.

Alle saker som vedrører underkjente referater fra fylkeslag og lokallag, suspensjonssaker og mistillit mot styret og generalsekretær blir ikke bli behandlet av styret og sekretariatet før Landsmøtet 2017 i Bergen. Dette fordi frister som forfaller frem mot landsmøtet som er avgjørende for at Piratpartiet fortsatt skal kunne eksistere som et politisk parti. I denne sammenheng viser vi til oppgaven det forrige og nåværende styret er gitt av landsmøtet for å rydde opp etter underslagssaken som ble avslørt i 2015."

I tillegg vi jeg som generalsekretær be om en generell tilsvarende fullmakt dersom andre fylkeslag skulle bryte vedtekter før fristen for innlevering av lister og før fristen for protester mot innleverte lister går ut. Ref. Valgloven.

For: Øyvind, Gorm, Gorm(Prokura for Raymond), Tale, Davor

Mot:

Avholdende:

Møtet avsluttet 21.04