Referat fra sentralstyremøte 2017-05-04

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk


Sentralstyremøte 4. mai 2017 klokken 12:00

Sted: Mumble, YPE, rom nr ungePirater

Tilstede: Øyvind, Gorm, Tale, Raymond, Anders

---Klipp og lim fra her--- ] Tale Haukbjørk Østrådal Anders Kleppe Gorm Hanssen Øyvind Eikrem Davor Poljcic Manuel Lains Raymond Johansen Adrian Tveito Ingebrigtsen ---slett når ferdig---

Fraværende: Davor, Manuel, Adrian pga eksamen.

Møteleder: Øyvind

Referent: Gorm

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Godkjent: Øyvind, Raymond, Gorm, Tale

Godkjenning av referat fra styremøte 11.02.16

Godkjent: Øyvind, Raymond, Gorm, Tale

Sak 1

Ulovlig registrering av et underkjent møte i enhetsregisteret. Siden Oslo har registrert et styre i enhetsregisteret som er på toppen av det sekretariatet har utnevnt som interimstyre for å restarte Oslo, og som krever ekstremt mye ekstra arbeid for sekretariatet når det viktigste vi har å gjøre er å samarbeide mot et felles mål, få representanter på tinget. Som det fremgår av brev sendt Partiportalen (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane), så kan ikke Brox representere Piratpartiet på noen som helst måte.

Siden deltakerne på møtet i Oslo ikke hadde den riktige medlemslisten, så ble heller ikke de riktige medlemmene kalt inn til møtet. Alle tilstede på møtet visste at de valgte et suspendert medlem til leder, og dermed ignorerte vedtektene til Piratpartiet. Denne fremgangsmåten har som kjent ført til at Oslo har mistet retten til fylkespartistøtte både i fjor og i år.

Derfor ønskes det at styret offisielt tar avstand fra fremgangsmåten og også at det legges til rette for at generalsekretær lettere kan avvise registreringen i enhetsregisteret og registrere det som faktisk er vårt juridisk korrekte styre i Oslo.

Vedtak: "Styret tar offisielt avstand fra den fremgangsmåten og de regelbrudd som piratene i Oslo har stått for. Styret krever at alle medlemmer etterlever vedtekter og gjeldende lovverk." For: Øyvind, Raymond, Gorm, Tale Imot: Avholdende:

Sak 2

Vurdering av suspensjoner av deltakerne på møte fra sak 1. Siden alle deltakerne på møtet vet at de har valgt suspenderte medlemmer inn i styret, dvs.: De vet at de har brutt vedtektene og de gjør det bevisst for å forstyrre styrets arbeid mot de målene vi har jobbet mot i to år, vil jeg som generalsekretær hevde at det eneste riktige å gjøre er å vurdere suspensjoner av alle deltakerne på møtet. Ref §13.4 i vedtektene til Piratpartiet. Likeså §15.1: "... Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. ..."

Vedtak: For: Gorm, Imot: Raymond, Tale, Avholdende:

Sak 3

Orienterinssak: Flytte saken om suspensjoner mot slutten av Landsmøtet i Bergen. Det er hevet over tvil at dette er et fiendtlig forsøk på å kuppe et politisk parti gjennom vedtektsbrudd etter vedtektsbrudd. Likeså har flere av de som allerede er suspendert som får tak i kommunikasjon vi vet kun går mellom styret og sekretariatet. Til og med kommunikasjon som kun går fra person til person i styret. Jeg ber derfor styrets medlemmer tenke seg nøye om før de kommuniserer med utbrytere som egentlig hører hjemme utenfor Piratpartiet, men heller i pirabevegelsen. Piratbevegelsen driver ikke politikk, det er det Piratpartiet som skal gjøre. Viser forøvrig til at Piratene på Island sin evne til å skille disse to viktige enhetene i bevegelsene vi er en del av er hovedårsaken til suksessen de har hatt.

Likeså har sekretariatet brukt alt som har vært tilgjengelig av ressurser for å komme i mål etter underslaget, og en endring av kurs nå vil med garanti føre til tap av all partistøtte. Det kreves ennå lange og vanskelige forhandlinger med kreditorer som stoler på meg som generalsekretær fordi jeg har sagt at styret skal klare sin del av jobben. Den dagen det skjer endringer tilbake til slik det var, vil vi miste all partistøtten vi har. Dermed vil nok også de politiske ambisjonene justeres kraftig ned.

Jeg minner på at vi heller ikke har hatt tid til å markedsføre pakker, men likevel har medlemsmassen vokst. Det jeg ser fra mitt ståsted er at det står folk i kø for å bli aktive i Piratpartiet bare vi viser at vi har kontroll, er et Piratparti som kan stoles på og at vi blir kvitt de "løse kanonene", som jeg så veldig ofte hører fra medlemmer som har betalt kontingenten.

Siden enkelte i styret fremdeles ser ut til å tvile på at retningen som er blitt satt gjennom to landsmøter og under Trondheimsmøtet ser ut til å være feil, så er det faktisk riktig retning. Derfor er det utrolig viktig at alle styrets medlemmer klart gir uttrykk for at vi må følge de reglene vi selv er blitt enig om. På samme måte som pirater har gjort det i uminnelige tider. Av disse grunnene anser generalsekretær det som mest praktisk og sikkert for Piratpartiet at vi flytter suspensjonssakene helt til slutt søndag, kun med en avgjørelse om EOLM i Arendal, eller ikke, helt til slutt søndag før vi avslutter Landsmøtet. Dette er en administrativ avgjørelse som skulle vært på plass for lenge siden, men rapporteringsplikten har fått prioritet. Den vil bli gjennomført. For det siste vi trenger i en krise er et møte der folk fortsetter i et miljø av falske anklager og direkte løgner. Det må vi for all del unngå. Og dette styret og denne administrasjonen skal først gis alle muligheter til å forklare og dokumentere at vi har gjort jobben vår, men dog også at styret har falt stygt et par ganger de siste månedene. Så stygt at vi faktisk ikke har rom for opprør. Valget er konkurs eller fortsatt drift. Situasjonen er i bunn og grunn den samme som for to år siden, men med en stor forskjell. Vi sitter på et stort lager av stasj som vi ikke får levert ut fordi det er brukt penger på ting som aldri blir fullført iht. planene. Denne gangen følger vi også planen. Det er faktisk den eneste måten å redde Piratpartiet på. deretter får vi sakte men sikkert bygge opp igjen Piratpartiet og gjøre en valgkamp med mennesker som forstår hva Piratpartiet skal gjøre og hva piratbevegelsen skal gjøre.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 4

Sak 5 og 6 bør avvises av styret Disse sakene er allerede grundig vurdert av styret og det hersker ingen tvil om at de suspenderte har brutt vedtektene flere ganger og Oslo også lovens bokstav om registrering av partienheter i Enhetsregisteret. Viser i så måte til e-post sendt til Partiportalen og meldinger avgitt styret om at dersom jeg ikke har tid selv vil vi bruke penger vi ikke har på å la en advokat ordne det slik at riktig styresammensetning blir registrert i enhetsregisteret. Likeså brukte Piratpartiet 3.484,- på Øyvind A. Holm som vil bli krevd tilbakebetalt fordi han kom til kontoret i Oslo for å gjøre en jobb sammen med Adrian, men nektet å gjøre jobben. Istedet ønsket han å bruke tid på å promotere et open source regnskapssystem som vi ikke kan bruke uansett hvor mye vi vil fordi ingen slike systemer er godkjent av skattemyndighetene. Brox har nektet å tilpasse et medlemssystem på en måte som gjør at vi kan rapportere riktig og uten mye manuelt arbeid og i tillegg har han nå med fullt overlegg og med hensikt forsøkt å forsinke det formelle arbeidet styret og sekretariatet faktisk er her for å gjøre. Likevel hevdes det at vi som faktisk nå nesten er klar til å rapportere etter 3 års gutteromsledelse av Piratpartiet skal sitte igjen med svarteper???. Jeg er sjokkert over at styremedlemmer bevisst skader Piratpartiet mot vedtektene vi alle som medlemmer er blitt enig om.

Vi kan ikke revurdere suspensjoner i et hastemøte noen få dager før Landsmøtet. Det krever bedre forberedelse, spesielt siden styret allerede har behandlet disse sakene grundig flere ganger.

Videre er dette veldig bekymringsfullt. Referert fra et domene som fremstår som Piratpartiet og nå sendt ut i all offentlighet på kunnskapsalmenningen.


Vedtak For: Gorm, Øyvind, Tale Imot: Raymond Avholdende:

Sak 5

AVVIST I SAK 4 Grunnlagsdokument – Revurdering av suspensjoner før landsmøtet (Raymond)

Dette dokumentet er sent som Grunnlagsdokument for forslag til styresak; Revurdering av suspensjoner #2: datert 2. mai 2017

Bakgrunn: Nedenforstående, (1-7), personer har tidligere blitt suspendert av Sentralstyret. Vi har foran oss et veldig viktig landsmøte. Suspensjonene har, etter forslagstillers mening, ikke hatt den effekt man la til grunn. Det har derimot blitt oppfattet som en provokasjon og det som har blitt kalt et opprør har tiltatt og skapt en svært farlig polarisering i partiet like før LM2017.

Forslagsstiller er av den mening at ved å oppheve suspensjonene for alle p. 1-5, unntatt Gotheim og Nondal, kan sterkt bidra til at LM blir en suksess i stedet for et konfliktfylt kaos. Det åpner for at b.la. mistillitsforslag kan bli trukket tilbake og at vi får arbeidet med fremtiden i stedet for fortiden. Forslagsstiller er sikker på at dette vil bli godt mottatt og at vi kan innlede forhandlinger med partene før møte går av stabelen i den hensikt å sikre et godt og positivt møte.

De vedtektbrudd som er gjort kan vi, for partiets beste, i stedet ta som en mulighet til å lære av feil. En forsoning er langt på vei å foretrekke foran en polariserende konflikt. I tillegg oppfordrer forslagstiller alle styremedlemmer å offentliggjøre om de har til hensikt å stille til valg. Dersom flere eller noen ikke stiller til valg vil et mistillitsforslag være uten betydning og kan således strykes fra agendaen.

Avslutningsvis ønsker forslagsstiller å understreke at «opprørerne» stiller sterkt i antall stemmer på LM2017. Det fremstår krystallklart at det å prinsipielt stå fast på suspensjonene er likestilt med å være vrang. Vi har en jobb. Den jobben er partiets fremme. For partiet er en forsoning på forhånd den klart beste løsning.

1. Tobias Brox 2. Øyvind A. Holm 3. Ståle Olsen 4. Håvard Hatlevik 5. Olav Handeland 6. Bjørn Gotheim 7. Øyvind Nondal

Følgende arbeidsdokument ligger til grunn for fortsatt suspensjon av Nondal og Gotheim: https://piratenpad.de/p/oLsfxf7SJNgM9GyU

Derfor foreslås det at det stemmes over at følgende, eller bearbeidet, forslags-tekst.

Vedtak: “Styret har i dag vedtatt å oppheve suspensjonen av Brox, Holm, Olsen, Hatlevik og Handeland. Vi ser frem til et fruktbart og positivt landsmøte.”

Vedtak F: Arbeidsfordeling “Styret har besluttet at dialog rundt disse saker føres av [Raymond Johansen el. det som møtet beslutter]»


Grunnlagsdokumenter: Dokumentet: https://piratenpad.de/p/oLsfxf7SJNgM9GyU: finnes vedlagt i epost Forslag til Sentralstyresak 21. februar 2017.

Vedtak For: Imot: Avholdende:


Sak 6

AVVIST I SAK 4 Grunnlagsdokument – Revurdering av saksrekkefølge LM2017 (Raymond)

Dette dokumentet er sent som Grunnlagsdokument for forslag til styresak; Revurdering av saksrekkefølge LM2017: datert 2. mai 2017

Bakgrunn Her start styresak til pad, limes inn --------------

Bakgrunn: Ved sist styremøte vedtok vi støtte til en foreløpig saksrekkefølge på agendaen for LM2017. Etter en rekke kommentarer og tildels sterke reaksjoner fra tillitsvalgte ønsker forslagstiller at vi endrer rekkefølgen.

Vurdering av suspensjoner er i dag satt opp på LM's andre dag. Idet de suspenderte har stor støtte blant medlemmer kan vi regne med at alle suspensjonene blir opphevet. Det som da skjer er at vi da vil ha frarøvet de suspenderte medlemmene retten til å stemme på første dag. Dette strider mot alle demokratiske prinsipper.

Forslagstiller har i tillegg fått tilbakemeldinger om at våre medlemmer tror at sentralstyret vedtok denne saksrekkefølgen nettopp for å frarøve enkeltmedlemmers stemmerett. Dersom vi lar dem fortsette å tro dette har det potensiale til å radikalt skade partiets omdømme. Dette er det absolutt siste vi vil.

Når dette er sagt er det forslagstillers standpunkt at agendaen ikke vil bli godkjent på første dag. De suspenderte har støtte for endring av agendaen. Derfor foreslår jeg at vi straks, og før LM starter, endrer saksrekkefølgen. Forsoning og alle trekk på forhånd som øker sjangsen for at LM blir en suksess er det riktige for partiet. Vi må alle sette prinispper og ego til side i denne og alle andre saker. Partiets fremme er det eneste som bør styre oss.

Derfor foreslås det at det stemmes over at følgende, eller bearbeidet, forslagstekst.

Vedtak: “Styret har i dag vedtatt å gå inn i samtaler med fraksjonen som ønsker å endre saksrekkefølge på LM2017, slik at suspensjonene blir tatt opp tidlig på første dag. Ny agenda skal foreligge før midnatt torsdag 4. mai.”

Vedtak F: Arbeidsfordeling “Styret har besluttet at dialog rundt disse saker føres av [Raymond Johansen el. det som møtet beslutter]»


Grunnlagsdokumenter: Viser til forslag mottatt av styret fra tillitsvalgte i Oslo og Bergen.

Vedtak For: Imot: Avholdende:

Sak 7

Andre saker relatert til LM etter forslag under møtet.


Vedtak For: Imot: Avholdende:


Annet