Referat fra sentralstyremoete 2017-05-16

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

REFERAT FRA MØTE I SENTRALSTYRET I PIRATPARTIET 2017-05-16

Innkalling og dagsorden godkjent.


Tilstede: Geir Aaslid, Odin Dillingøen, Olav Handeland, Svein Mork Dahl (dårlig forbindelse, falt inn og ut), Thomas Gramstad, Ørjan Langbakk


Thomas Gramstad valgt som referent, Geir Aaslid som ordstyrer


SAK 1 GJENNOMGANG AV STYRETS OPPGAVER

Gjennomgang av styrets oppgaver, og styremedlemmer uten portefølje tenke gjennom hva de ønsker å bidra og jobbe med. Et notat om dette kommer om noen dager.

Styret skal passe på daglig leder (generalsekretær).


SAK 2 STATUS REGNSKAP OG ØKONOMI

Fra møtet med revisor: Alt er klart til å levere alle regnskapene til SSB.

Dokumenter og bilag fra revisor: https://drive.google.com/file/d/0BxHSnmW27Op8NVFzeFJwMGhNWVE/view

2016: Alt er regnskapsteknisk i orden. (Store utgiftsposter som styret må gå gjennom.)

2017: Starter uten gammelt rusk. Vi må analysere hva tidligere GS har brukt penger på i en intern granskningsrapport. Men ikke jobbe mer med regnskap/revisor på det -- da går bare penger ut som vi ikke får inn igjen. Evt. økonomisk utroskap vil bli politianmeldt. Det er fullstendig fravær av skriftlige avtaler mellom forrige sentralstyre og generalsekretær.

Kontrollkomiteen + Olav, Ørjan og evt. andre fra nåværende sentralstyre vil utrede evt. økonomisk utroskap. Skal være ferdig gransket til og legges frem på ekstraordinært landsmøte i august 2017. Visakortet tilknyttet bankkontoen er sperret. Det har blitt brukt til mindre beløp i perioden etter landsmøtet. PIRs bankkonto er sperret for uttak (men kan motta penger) frem til Brønnøysund-registeret er oppdatert med nye tillitsvalgte og nye innehavere av signaturrett.

Geir sier opp Telia-abonnementene. Disse koster NOK 40 000 i året.


Enstemmig vedtatt: Vi sier opp kontoret. Tidspunkt avtales god tid i forveien. Vi informerer utleier allerede nå og ber dem om å finne noen andre å leie ut til. Utleier sier at lokalet er lett å leie ut og er åpen for å la oss slippe unna tidligere enn tidsfristene som står i avtalen.


SAK 3 ANSETTELSE AV PARTISEKRETÆR

Tenke gjennom hva vi trenger partisekretær til. Forslag: Ansettelsesavtale ut året. Vurdere ansettelse neste år ut fra den økonomiske situasjonen etter valget og om partiet overlever. Ansettelsen bør være i form av en ansettelsesbrøk (20 eller 40 %).

Olav og Thomas setter opp et tilbud til neste styremøte.

Stillingsbetegnelsen blir partisekretær. Generalsekretær er noe annet, det er noe store organisasjoner har.


SAK 4 PERSONALSAK

Personalsak, unntas fra publisering


SAK 5 TILSTANDSRAPPORT OM FYLKESLAGENE

Hvor har vi fylkeslag? Olav har laget en oversikt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mjKjkShrFGpwKeTDdiDiVBUiRv9K2Mk-Y49bXoBC7Ro/edit#gid=0


EVENTUELT

Det presiseres at Kleppe ikke skal representere det norske Piratpartiet internasjonalt, hverken i PPEU eller andre tilknyttede steder. Dette følger av at Landsmøtet har avskjediget Kleppe som generalsekretær med grunnlag i blant annet vesentlig vanskjøtsel av posisjonen.

Lage en ressursliste: Hvem av medlemmene kan hva, og vil hjelpe til med hva? Geir oppretter og vedlikeholder en slik liste. Send info om personer til ham.

Lage et tydelig skille mellom de som jobber politisk og de som jobber administrativt/byråkratisk. Reorganisere sekretariatet. Organisere adhoc-prosjektgrupper.

Odin skaffer seg ekstra simkort/dual sim og kan ta imot innkommende telefoner til PIR. Deler jobben med Svein. (Disse to blir "sentralbordet" til Piratpartiet.)

Vi må se på og prøve flere alternativer for styremøter -- audio og video -- vanskelig å finne noe som fungerer for alle. Hverken Mumble eller appear.in fungerer for alle. Avtalt møtetid og møtested må være konkret formulert i innkallingen, dvs det må være klarhet i valget av ønsket teknologiplattform.Plattformen bør være installert hos alle på forhånd, og det bør foreligge en kort skriftlig instruks for hvordan alle finner fram, installerer og bruker plattformen. De samme krav må gjelde for en eventuell reserveplattform. Lyd for alle og mulighet for å utveksle informasjon skriftlig er et "must". Video er ikke absolutt nødvendig, så fremt alle deltagere er identifisert.