Referat fra sentralstyremoete 2017-09-05

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøte 05.09.2017

Oppstart: kl. 21:00 via Skype

Til stede: Svein, Thomas, Geir, Odin, Olav


Innkalling og dagsorden: Ingen kommentarer ble registrert, det er kommet inn to saker til eventuelt.

Valg av referent: Olav

Valg av møteleder: Geir


Sak 1: Arbeidsinstruks og kontrakt, Geir Aaslid

Det var ingen protester til forslaget i sakspapirene til møtet.


FORSLAG: Olav får fullmakt til å fylle inn siste detaljer og signere på vegne av arbeidsgiver, Piratpartiet.

Olav får fullmakt til å avtale siste detaljer sammen med Geir.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


Sak 2: Valg

Det ble diskutert en rekke saker, blant annet hvordan partiet kan bli gjort mer kjent. Siste avgjørelser i innspurten av valgkampen ble lagt frem etter gjennomgang av økonomi i sak 3.


Sak 3: Økonomi

Geir fremførte en status for økonomi per 05.09.2017. På konto ca. 87.000,- og ca. 6000,- forfallende.


FORSLAG: Det brukes 6.000,- kroner på Facebook-reklame for hovedsiden PirNorge siste dagene før valgkampen, 2000,- på siden til Hordaland og 2000,- på siden til Sør-Trøndelag, og ellers avsette 4000,- til diverse reklame for øvrige fylkeslag.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


Sak 4: Eventuelt

E1: Angående tidligere lån til Sør-Trøndelag


FORSLAG: Tilbakebetale ytterligere 5000,- av lånt beløp fra Sør-Trøndelag fylkeslag.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


E2: Sosiale medier


Det ble diskutert hvordan våre Facebook-grupper kan organiseres og modereres, men ingen forslag til vedtak ble i denne omgang behandlet.Møtet ble avsluttet 23:45