Referat fra stiftelsesmøte i Telemark Piratparti

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dato: 12. juni 2017

Sted: Porsgrunn

Tilstede: Karl Fredrik Pedersen, Rune Mathisen

Ikke tilstede: Kjell Jacob Bjaarstad

1. Konstituering av møte

Valg av møteleder: Karl Fredrik Pedersen

Valg av referent: Rune Mathisen

2. Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg av styre

Rune Mathisen ble valgt til leder

Karl Fredrik Pedersen ble valgt til nestleder

Kjell Jacob Bjaarstad ble valgt til styremedlem

4. Vedtekter

De foreslåtte vedtektene ble vedtatt uten kommentarer.