Referat fra styremøte 2016-03-02

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Mal:Beskyttet

Styremøte Sør-Trøndelag [02.03.2016, 21:30] Sted: [skype, pad]

Tilstede: Gorm Hanssen, Øyvind Eikrem, Davor Poljcic

Fraværende:

Møteleder: Gorm Referent: Gorm

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent

Godkjenning av referater fra forrige styremøte

Enstemmig godkjent


LM16

Øyvind fix: Status lokale for middag 12.mars

Vi trenger foredreagsholdere. Gorm orienterer - iboks.

15min Raymond Johansen - Finansielle aspekter rundt utviikling av breddedemokratisk verktøy, og enkleste måte å realisere dette (over skype)

10min Henrik Holm - ansikt utad (over skype)

XXmin Natur og Ungdom: Pirater er aktivister, men: -Hvordan være en aktivist?

XXmin Generalsekretær snakker om hva en Pirat er, hva den gjør, og hvordan vi kommer inn på tinget


Styret anser seg som orientert.

Trondheim Piratparti

Sekretariatet fikk 01.mars mail fra partifin, og der fremgår det at de trenger litt opplysninger. Navn på personkontakt Postadresse e-post-adresse Dette legger man til på http://www.partistotte.no/

Merk: dette er å betrakte som midlertidig, frem til vi virkelig får dette på plass. En vervekampanje er på tapetet for sommeren, uten at dette er skrevet i stein.

Vil styret at et styremedlem i Sør-Trøndelag stiller som personkontakt, m.e-post og postadresse?


Gorm stiller som kontaktperson. Enstemmig godkjent.


Møteslutt: 22:04