Referat ordinært landsmøte 2014

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

(Referatet er korrekt, formattering er i arbeid.) Original tekstdump uten formattering finnes her Tekstdump fra LM2014 fra piratenpad.de/p/PIRreferatLM

Tilbake til Landsmøter

Piratpartiets 2. ordinære landsmøte

1. og 2. februar

Kristiansand katedralskole Gimle

Innhold

Referat fra lørdag 1. februar 2014

Antall stemmeberettigede i salen: 30 (hvorav 2 i organisatorer)

Streamen finner du her: landsmøte i 2014, dag 1 (YouTube)

Åpning og leders tale: 09.30

Forslag til endring av dagsorden:
 • Aaslid: At landsmøtet får tid tilstrekkelig tid (ca. 2 timer) til styrets beretning og andre formalia
 • Jakobsen: At vi tar foredraget som er planlagt 10.00 når det er foreslått, og så tar formalia

Beslutning

Vi tar leders tale mens lyden fikses. Avstemmingene tas digitalt så de som følger streamen også får stemt.

Det foreslås av foredragsholder Børre Jakobsen, som har begrenset med tid, at foredrag fra eksterne legges utenfor dagsorden, og dermed tas til avsatt tid. Landsmøtesalen er enige. Dette er ikke viktige detaljer for seere av streamen og ikke-fysiske deltagere.

Foredrag ved Børre Jakobsen 10.00

Avstemming for dagsorden er nå klar på http://www.polleverywhere.com/PIRNorge. Husk å logge inn! Dette gjelder også de som sitter i salen, alle skal stemme digitalt.

Foredrag ved Torgrim Olsen fra MDG om lokal-/regionalpolitikk for et lite parti 10.30

Resultat på avstemming om dagsorden: Foralget om å beholde dagsorden slik den var i utgangspunktet ble vedtatt.

Valg av møteleder:

Theodor Helland. Vedtatt ved akklamasjon. Det var ingen motforslag.
Valg av referent: Tale Haukbjørk Østrådal. Vedtatt ved akklamasjon. Det var ingen motforslag.

5 minutters pause,

Egil Möller om lokalpolitikk og rekruttering.

Hilsningstale fra Lasse Gregersen, leder i Unge Pirater. 11.40

Nope, hilsningstale fra hele sentralstyret i Unge Pirater. Veldig trivelig.

Lett forskyvning i programmet:

Pause 12.15

Kort foredrag, hilsningstale. 12.30

Om internasjonale anliggenheter (som også er referent) pluss kort hilsningstale fra det tyske piratpartiet, rettere sagt Bastian som er med i det internasjonale teamet til Piraten Partei.

Protokolltilførsel

Protokollføring fra Tommy Knappskog: Hverken budsjett eller regnskap har blitt mottatt i tide. (teksten kommer i sin helhet når han får sendt det til referenten)

Partiets fremtidige strategi. 13.00

Innlegg fra:

 • Jakobsen
  • Jakobsen med forslag om Piratpartiet som et parti som går inn for distribuert demokrati.
 • Aaslid
  • Aaslid om Piratpartiets fremtidige kurs.
 • Kopperud
 • Kjellsen
  • Forslag om en mild versjon av Jakobsens forslag, også kalt breddedemokrati

Vedtektsendringer 13.30

Kort presentasjon av forslagene og debatt:
1.1 Kopperud, Poulakis, Schou: Vedtektsendringer

Forslagsstillere velger å ikke presentere forslaget.

1.2 Middelthun: Vedtektsendringer

Debatt om forslaget.

1.3 Kjellsen: Vedtektsendringer

Debatt om forslaget, som også er presentert da det inneholder prosessendringer

1.4 Have Holm: Forslag til nye vedtekter for Piratpartiet
1.5 Fylkesstyret i Vest-Agder: Vedtektsendringer

Lunsj 14.00

2. Prosessforslag 14.45

Kort presentasjon av forslagene og debatt

2.1 Jakobsen: Forslag om å offisielt vedta "Distribuert Demokrati" som grunnlag for utvikling av breddepolitikk
2.2 Jakobsen: Forslag om å finansiere utvikling av verktøy for å understøtte "Distribuert Demokrati"
2.3 Jakobsen: Forslag om å subsidere meningsbærere etter tilslutning

Forslagene 2.1, 2.2, og 2.3 presenteres i en bolk av forslagsstiller

Kort debatt om benkeforslag. Ordstyrer foreslår å ta en nøyere kikk på vedtektene, da Aaslid argumenterer med at benkeforslag ble godtatt i fjor (1. ordinære landsmøte), og at det ikke står noe i vedtektene om at det ikke er greit med benkeforslag.

Spørsmål om hvorfor vi trenger distribuert demokrati. Spørsmålsstiller fisker etter konkretisering av forslag 2.1.

Argumenter mot statisk partiprogram.

Mye av denne debatten fortsetter etter presentasjonen av forslag 2.4.

2.4 Have Holm, Aaslid, Stillingen, Mellingsæter: Piratpartiets fremtidige kurs
2.5 Aaslid: Forslag til opphevning av tidligere vedtektstridig vedtak på landsmøtet

3. Politiske forslag

3.1 Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Omskjæring

Debatt om forslaget og om hva som er rettigheter og hva som er forbudspolitikk.

Ordstyrer minner om at en slik debatt kan bruke opp mye av tiden til behandling av sakene. Ordstyrer ber, som sin subjektive holdning, om at landsmøtet tar stilling til dette.

Det avgjøres i avstemmingssystemet om vi skal bruke tid på å behandle seksjon 3 i dag.

4. Annet

4.1 Kopperud, Poulakis,Schou: Politiske og organisatoriske endringer

Forslaget trekkes.

4.2 Middelthun: "Buskerudsaken"

Forslagsstiller presenterer nesten saken, og ber landsmøtet lese forslagsteksten, da den er veldig lang. De rammede av forslaget legger fram sin side av saken. Det foreslås at man bruker benkeforslag, til tross for at gjennomgangen av vedtektene for å vite om dette kan gjøres.

Det trekkes også fram faktoren med et styremedlem i Buskerud fylkesstyre som ikke er innmeldt i partiet. Buskerud fylkesstyre etterlyser mer konkrete anklager. Det trekkes også fram at Buskerud fylkesstyre har krevd kontingent fra medlemmene i Buskerud, noe som ikke er i tråd med de sentrale vedtektene.

Fylkeslagets facebookgruppe trekkes fram, og fylkeslederen svarer at han forsvarer ytringsfriheten den ene personen som har postet mengder av politisk ukorrekt materiale. Det stilles spørsmål ved om fylkeslederen skal ekskluderes fordi han ser gjennom fingrene med negativ aktivitet i fylkeslagets offentlige kanaler som han selv er ansvarlig for.

Det bes om at vi må skille mellom punktet med å ekskludere fylkesleder og punktet med å nekte styremedlemmet som ikke er med i partiet medlemskap.

Ca. 10 minutters pause

Hilsningstale fra Celina Rosander, Vest-Agder FrP 16.50

Sakslisten fortsettes. Det er fremdeles 4.2 som behandles. 16.55

4.3 Kopperud, Have Holm, Mellingsæter, Poulakis: Skifte av leder i forbindelse med farskapspermisjon

Forslagsstiller legger fram begrunnelsen for forslaget.

Leder forklarer sitt ståsted/begrunnelse for hvorfor han ønsker permisjon. Han påpeker også at nestleder er fungerende leder dersom leder er utilgjengelig, slik han har varslet at han blir framover. Han mener også det ikke er bra at intern kommunikasjon lekker ut. Det påpekes at et bytte i fungerende leder er en vesentlig sak for hele partiet.

Nestleder påpeker at det ikke er noe praktisk problem for ham å være leder, selv om han tidligere har takket nei til nominasjon til leder ved forrige landsmøte.

Det trekkes frem at leder ble medlem 04.03.13, og at landsmøtet ble holdt knappe to uker senere. Det blir spurt hvorfor dette ikke har kommet fra tidligere, og svaret er at det ble enighet i det gamle styret rett etter forrige landsmøte å holde dette hemmelig til etter valget.

Det trekkes fram at det er umulig å komme til noen konklusjon i denne saken uten at styrets beretning er lagt fram. Landsmøtesalen ønsker å stemme over om styrets beretning skal legges fram i dag.

28 stemte for og 8 mot å fremskynde styrets beretning til nå.

Styrets beretning: 17.25

Leder Øystein Jakobsen legger fram styrets beretning.

Styrets beretning diskuteres. Det opplyses om at partiets hovedorganisasjoner revisjonspliktig, og at sentralstyremedlemmet som påpeker dette tar avstand fra styrets beretning. Han bes utdype. Han påpeker at det som presenteres som regnskap bare er råtall fra bilagene.

Det påpekes fra salen at fristen for å levere regnskap ikke har gått ut. Det trekkes fram flere kritikkpunkter som gjør at sentralstyremedlemmet ikke ønsker å anerkjenne styrets beretning.

En sak med Geelmuyden-Kiise trekkes fra. En representant fra det forrige sentralstyret påpeker at det aldri ble vedtatt å inngå noen avtale med Geelmuyden-Kiise.

Dette bekreftes med nikking fra et annet medlem av forrige sentralstyre. Det trekkes fram at deltagelsen fra styremedlemmet som er kritisk til styrets beretning selv har bidratt (for) lite til styrets arbeid, og at det gjerne kunne vært gjort annerledes.

Referat fra søndag 2. februar

Dagens program:

10:00-10:30 Fellesfrokost

10:30-12:00 Votering

12:00-12:45 Piratlunsj

12:45-13:10 Suppleringsvalg sentralstyret

13:10-13:20 Even Solum Gran - sentralstyrets valgkampsanalyse

13:20-13:30 Pause

13:30-14:15 Josef Ohlsson Collentine

14:15-14:45 Votering

14:45-15:00 Avslutning

Streamen finner du her: Piratpartiets landsmøte i 2014, dag 2 (YouTube)

Tillegg til sakslisten:

Da vi har vedtatt medlemsskap i være intern

Møtet startes 10.40

Votering:

Forslagene legges ut på PollEverywhere.

Det er mye frem og tilbake om hvordan avstemmingen skal fungere, og til slutt blir landsmøtesalen enige om å la hver anvstemning ligge ut i 5 minutter, slik at man tar hensyn til delayen på streamen og er sikker på at folk får stemt. Det blir spurt om det er noen forskjeller i forslagene som ble lagt fram i går og de vi stemmer over i dag. Dette er ikke tilfellet, alle forslagene det stemmes over er slik de er i sakspapirene.


Resultat på avstemmigen i seksjon 1 Vedtekter:

1.2: Endring av §4:

Endringsforslagene for §4, 7 og 9 finnes her Middelthun: Vedtektsendringer

Resultat: For: 28 stemmer. Mot: 2 stemmer. Avholdende: 2 stemmer.

Forslaget vedtatt

1.2 Endring av §7:

Resultat: For: 31 stemmer. Mot: 3 stemmer. Avholdende: 3 stemmer.

Forslaget vedtatt

1.2 Endring av §9:

Resultat: For: 24 stemmer. Mot: 8 stemmer. Avholdende: 3 stemmer.

Forslaget vedtatt

Vi stemmer nå over punkt 1.3:

Ny paragraf § 12 Politisk prosess for Piratpartiet. Forslaget finnes her Kjellsen: Vedtektsendringer

Vi stemmer over forslag §12.1

Etter en del klabb og babb legger forslagsstiller fram 1.3 som nå vedtas i sin helhet.

Resultat:

For: 37 stemmer. Mot: 2 stemmer. Avholdende: 1 stemmer.

Forslaget er vedtatt i sin helhet


Forslagsstillere vil nå få anledning til å kort presentere forslagene sine når avstemmingen begynner. Det anbefales å følge med på sakspapirene: Sakspapirer 2. ordinære landsmøte

Vi stemmer nå over 1.4:

Have Holm: Forslag til nye vedtekter for Piratpartiet

Resultat:

For: 8 stemmer. Mot: 29 stemmer. Avholdende: 9 stemmer.

Forlaget er avvist

Hvis det er motstridende paragrafer i de nye vedtektene vil de gamle stå, men de nye vil få forrang.

Vi stemmer nå over 1.5:

Fylkesstyret i Vest-Agder: Vedtektsendringer

Det diskuteres om forslaget skal stemmes over i sin helhet eller paragraf for paragraf. Det blir en del debatt om dette er greit eller mulig.

Det ender med at vi voterer over om forslaget skal stemmes over i sin helhet. Det vedtas at vi skal stemme over forslaget i sin helhet.

Det stemmes nå over 1.5 som helhet. 40 sekunder igjen. Avstemning ferdig.

Resultat:

For: 24 stemmer. Mot: 5 stemmer. Avholdende: 5 stemmer.

Forslaget er vedtatt

Det diskuteres mer over hva det at sist vedtatte forslag får forrang. Etter en 10 minutters pause har vi fått teknikalitetene på plass:

Vi lar vedtakene som allerede er gjort stå.

Derimot setter vi nå de vedtatte forslagene opp mot hverandre slik at forslag 1.5 settes opp mot 1.2.

Deretter legges resultatet av denne voteringen til grunn, og forslag 1.3 settes opp mot grunnlaget.

Dersom 1.3 da vedtas føyes disse til de nye vedtektene og blir en del av dem.

1.5 vs. 1.2
Del 1 av 3

1.5:

VAR §4:

§5 Organisasjon Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag. Beslutninger på landsmøtet treffes med 50% flertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene. Landsmøtet avholdes såvidt mulig fysisk, men med tilrettelegging for elektronisk deltakelse og elektronisk avstemmelse for de fysiske deltakerne. Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden. Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 14 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside. Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.

1.2:

§4, nytt punkt 5:

Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsmøtet.

Resultat:

For: 8 stemmer. Mot: 29 stemmer. Avholdende: 0 stemmer.

Forslag 1.2 er vedtatt

Del 2 av 3

1.5

VAR §7

§8 Styret Styret utgjør partiets ledelse og består av leder (i dagligtale omtalt som kaptein), to nestledere (i dagligtale omtalt som styrmann) som velges henholdsvis annethvert år, samt kasserer, internasjonal koordinator, en representant og et øvrig medlem som velges direkte på landsmøtet for en periode på 2 år. Leder og nestledere velges annethvert år. Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. Ved behov kan styreleder innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte. Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende. Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.

1.2:

Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. Ved behov kan styreleder innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte.

Resultat:

Uavgjort! 20 mot 20.

Det tas en ny avstemming selv om det i praksis ikke utgjør noen forskjell.

Resultat ny avstemming:

For 1.5: 21 stemmer. Mot 1.5: 19 stemmer.

Forslag 1.5 er vedtatt

Del 3 av 3

1.5:

VAR §9

§11 Eksklusjon og suspensjon


Hvis et medlem motarbeider partiets kjerneprogram, piratkodeksen, Piratpartiets vedtatte politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av medlemmene i stemmer for. Lokallag og/eller fylkeslag der den som foreslås ekskludert er medlem, sentralstyret eller Piratpartiets landsmøter kan vedta å ekskludere medlemmer. Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post. Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.

11.1 Medlemmer som åpenbart motarbeider partiets grunnleggende prinsipper, grovt bryter vedtektene eller som handler på en slik måte at det grovt kan skade partiets omdømme, kan suspenderes/ekskluderes fra partiet. Det samme gjelder partimedlemmer som stiller til valg på lister som konkurrerer med Piratpartiets lister. Suspensjonen gjelder frem til første landsmøtet.

11.2 Forslag om suspensjon/eksklusjon kan fremmes enten av et lokallag, et fylkesstyre, av sentralstyret eller av et landsmøte. Forslag om suspensjon/eksklusjon sendes til landsmøtet for uttalelse.

11.3 Endelig vedtak fattes av landsmøtet. Vedtak om eksklusjon krever 3/4 flertall.


1.2

§9, nytt punkt 4:

Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte.

Resultat:

For 1.5: 5 stemmer. For 1.2: 33 stemmer. Avholdende: 2 stemmer.

Forslag 1.2 er vedtatt.

Mens vi venter på de tekniske løsningene legger Even Solum Gran fram valgkampanalysen fra sentralstyret.

Når han er ferdig blir det foredrag av Josef Ohlsson Collentine, internasjonal koordinator i Piratpartiet i Sverige.

Han holder foredraget på engelsk. Han forteller om PPI og internasjonalt samarbeid i hele verden.

---

13.37: Lunsj

Ca. 30-40 minutter. Vi kan melde at vi har brød igjen!

Etter lunsj gjør vi oss ferdige med voteringene.

---

14.25: Vi fortsetter med votering.

Vi gjør oss ferdig med dette før supplerings valget.

Det stemmes nå over 1.5 vs. 1.2. Resultatene er publisert over ^ der hvor forslagene ligger sammenlignet.

Når voteringen er over går vi videre til

forslag 2.1:

Jakobsen: Forslag om å offisielt vedta "Distribuert Demokrati" som grunnlag for utvikling av breddepolitikk

Det stemmes om å vedta punktet i sin helhet eller å avvise forslaget.

Resultat:

For forslaget: 22 stemmer. Avvis forslaget: 18 stemmer. Avholdende: 3 stemmer.

Forslaget er vedtatt.

Det stemmes over forslag 2.2:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Jakobsen:_Forslag_om_.C3.A5_finansiere_utvikling_av_verkt.C3.B8y_for_.C3.A5_underst.C3.B8tte_.22Distribuert_Demokrati.22

Forslaget inneholder flere alternativer.

Det stemmes over om vi skal behandle forslaget eller forkaste det. Det påpekes at landsmøtet ikke vet hvor mye penger partiet har til rådighet. Den tid, den sorg, svarer ordstyrer.

Det åpnes for debatt/diskusjon om dette etter voteringen.

Resultat:

For: 24 stemmer. Mot: 19 stemmer. Avholdende: 2 stemmer.

Forslaget er vedtatt

Det diskuteres hvor mye partiet har til rådighet.

Øystein Jakobsen legger fram utkastet til budsjett.

Ordstyrer foreslår en avstemming på hvilken andel fylkeslagene skal få.

Vi er nå over på behandling av budsjett, da det er tilnærmet umulig å behandle forslag 2.2 uten behandlig av dette.

Vi tar en avstemming på om sentralt skal ha 2/3 av statsstøtten, eller om fylkeslagene skal få 2/3 av statsstøtten.

Ordstyrer nøs på referenten.

Budsjettet blir lagt ut på wikien.

Linken er: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=File:PIR2014Budsjett-1.ods

Forslag om at vi tar behandlingen av budsjett etter votering over sakslisten. Det innebærer at vi tar økonomidebatten på slutten av dagen.

Vi hopper over de økonomiske forslagene. Da går vi videre til

forslag 2.4:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Have_Holm.2C_Aaslid.2C_Stillingen.2C_Mellings.C3.A6ter:_Piratpartiets_fremtidige_kurs

Resultat:

For: stemmer. Mot: stemmer. Avholdende: stemmer.

FORSLAGET ER STRØKET.

Forslagsstiller presiserer at dette forslaget handler om hvordan man forholder seg til velgerne. Det påpekes at det kan være umulig å godta forslagets enten-eller-form, og det foreslås at vi stemmer over om vi skal forkaste forslaget eller ikke. Forslag om å stryke delsetningen "inklusive visjonen om distribuert demokrati". Jakobsen mener dette forslaget er inkompatibelt med det nylig vedtatte forslaget om distribuert demokrati. Dette debatteres.

Forslaget trekkes!

Ordstyrer setter strek, og debatten avsluttes.

Dermed går vi videre til

forslag 2.5

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Aaslid:_Forslag_til_opphevning_av_tidligere_vedtektstridig_vedtak_p.C3.A5_landsm.C3.B8tet

Forslagsstiller ønsker ikke å presisere noe, men ber landsmøtet lese begrunnelsen. Det påpekes at det ikke er sikkert at vedtaket er vedtektsstridig.

Vi legger til 2 minutter på avstemmingen da det ble debattert under/etter avstemmingsstart.

Resultat:

For: 11 stemmer. Mot: 25 stemmer. Avholdende: 4 stemmer.

Forslaget er avvist

Vi behandler forslag 3.1:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Pettersen.2C_Austlid.2C_Kj.C3.B8rstad.2C_Vrangsinn:_Omskj.C3.A6ring

Ordstyrer lar forslagsstiller kort oppsummere forslaget.

Resultat:

For: 33 stemmer. Mot: 8 stemmer. Avholdende: 4 stemmer.

Forslaget er vedtatt

Forslag 3.2:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Pettersen.2C_Austlid.2C_Kj.C3.B8rstad.2C_Vrangsinn:_Debatter.2C_offentlige.2C_deltagelse_i

Det åpnes for debatt. Det handler om retten til å være anonym. Forslaget anklages for å være for vagt. Det foreslås at debatten holdes kort, da vi er kraftig på overtid.

Resultat:

For: 8 stemmer. Mot: 29 stemmer. Avholdende: 4 stemmer.

Forslaget er avvist

Forslag 3.3:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Pettersen.2C_Austlid.2C_Kj.C3.B8rstad.2C_Vrangsinn:_Eierskap.2C_egne_ytringer

Forslaget debatteres fortløpende på grunn av ekstremt tidspress. Forslagsstiller foreslår å stemme ned forslaget, men kan ikke trekke det da forslaget kommer fra hele fylkeslaget.

Resultat:

For: 5 stemmer. Mot: 33 stemmer. Avholdende: 4 stemmer.

Forslaget er avvist

Forslag 3.4:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Pettersen.2C_Austlid.2C_Kj.C3.B8rstad.2C_Vrangsinn:_Borgerl.C3.B8nn.2C_utredning

Forslagsstiller presenterer forslaget. Det handler om at Piratpartiet skal gå inn for en utredning av borgerlønn

Resultat:

For: 26 stemmer. Mot: 13 stemmer. Avholdende: 4 stemmer.

Forslaget er vedtatt

Forslag 3.5:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Pettersen.2C_Austlid.2C_Kj.C3.B8rstad.2C_Vrangsinn:_Menneskerettigheter.2C_vern_om_privatliv

Det påpekes at saken allerede er dekket av kjerneprogrammet. Forslaget påpekes som irrelevant av forslagsstiller.

Resultat:

For: 16 stemmer. Mot: 18 stemmer. Avholdende: 8 stemmer.

Forslaget er avvist

Forslag 3.6:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Pettersen.2C_Austlid.2C_Kj.C3.B8rstad.2C_Vrangsinn:_Lovverk.2C_teknologin.C3.B8ytralt

Resultat:

For: 24 stemmer. Mot: 18 stemmer. Avholdende: 2 stemmer.

Forslaget er vedtatt

4.1 er strøket.

Forslag 4.2 del 1:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Middelthun:_.C2.ABBuskerudsaken.C2.BB

Ingen ønsker å uttale seg da saken ble debattert grundig i går.

Resultat:

For: 35 stemmer. Mot: 1 stemmer. Avholdende: 4 stemmer.

Vedtatt

Forslag 4.2 del 2:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Middelthun:_.C2.ABBuskerudsaken.C2.BB

Ingen ønsker å uttale seg da saken ble debattert grundig i går.

Resultat:

For: 39 stemmer. Mot: 0 stemmer. Avholdende: 2 stemmer.

Vedtatt

Forslag 4.3:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Kopperud.2C_Have_Holm.2C_Mellings.C3.A6ter.2C_Poulakis:_Skifte_av_leder_i_forbindelse_med_farskapspermisjon

Resultat:

For: 5 stemmer. Mot: 32 stemmer. Avholdende: 4 stemmer.

Avvist

Forslag 4.4:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Aaslid:_Profesjonalisering_av_Piratpartiet

Resultat:

For: 27 stemmer. Mot: 9 stemmer. Avholdende: 3 stemmer.

Vedtatt

Forslag: 4.5 del 1:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Knappskog.2C_Westlie.2C_L.C3.B8ken:_Mistillitsforslag_mot_Jakobsen_og_Middelthun

Resultat:

For: 3 stemmer. Mot: 37 stemmer. Avholdende: 2 stemmer.

Avvist

Forslag: 4.5 del 2:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Knappskog.2C_Westlie.2C_L.C3.B8ken:_Mistillitsforslag_mot_Jakobsen_og_Middelthun

Resultat:

For: 0 stemmer. Mot: 39 stemmer. Avholdende: 1 stemmer.

Avvist

Forslag: 4.6 Budsjett:

http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Sakspapirer_2._ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te#Budsjett

Det er enighet om å se nærmere på dette når vi vet nøyaktig hvor mye statsstøtte vi får.

Resultat:

For: stemmer. Mot: stemmer. Avholdende: stemmer.


Suppleringsvalg av sentralstyret

Mens det stemmes får kandidatene til sentralstyret presentere seg.

De nominerte er:

 • Thomas Gramstad
 • Marton Teilgård
 • Ole-Aleksander Mellingsæter trekker seg som kandidat, men stiller som frivillig sekretær.

Landsmøtesalen ønsker benkenomineringer. (Kremt kremt, nai nai, hilsen referenten)

Benkenominert er:

 • Manuel Lains (som trodde han var nominert, men siden Tale er dum i hodet er han ikke formellt det. My bad.)

Resultat:

Manuel Lains: 16 stemmer

Thomas Gramstad: 19 stemmer

Marton Teilgård: 4 stemmer

Thomas Gramstad er valgt som nytt medlem i sentralstyret.

Ole-Aleksander Mellingsæter applauderes inn som frivillig organisasjonssekretær.

4.7 Ratifisering av vedtekter og manifest for European Pirate Party (PPEU)

Sider for internasjonalt samarbeid:

Resultat:

For: 38 stemmer. Mot: 1 stemmer. Avholdende: 2 stemmer.

Vedtatt

Godkjenning av styrets beretning minus budsjett:

Øystein Jakobsen har presentert styrets beretning med vedlegg: Fil:Årsberetning Piratpartiet 2013.pdf og Fil:Årsberetning Piratpartiet 2013 - Valgkampanalyse.pdf

Resultat:

For: 29 stemmer. Mot: 2 stemmer. Avholdende: 3 stemmer.

Godkjent

17.19: Møtet hevet!

Takk for oss!