Representative høringer

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ved høringer på nasjonalt nivå skal det være krav om at alle som ønsker det (evt alle bedrifter og organisasjoner) kan komme med høringsuttalelser. Dette for å hindre at en inviterer bare de med "korrekte" meninger til høringen for deretter å kunne si at "flertallet av høringsuttalelsene støtter vårt forslag".

Dette er en måte å lure opinionen til å tro at alt er gjort demokratisk og rettferdig, mens det fort kan vise seg at særinteresser og bare deler av næringene har fått uttale seg. Eksempel kan være om naturvern-/miljøorganisasjonene er de eneste som får uttale eg om nye verneregler, etc, eller at lokale næringer ikke blir invitert mens næringer andre steder som vil ha godt av nye regler blir invitert til høringen.

Alternativt kan det være med krav om at visse typer endringer i forskrifter og lover eller annet skal ha en grundig spørreundersøkelse blant vanlige folk for å se hva opinionen er. Dette skal naturligvis være åpent og etterprøvbart, og gjennomføres av nøytrale aktører. Grundig kan bety så meget, men at feilmarginen (statistisk avvik) ikke skal være mer enn en viss (ganske lav) prosent, f.eks. feilmargin på maksimalt 0.5-1%, noe som vil si at omtrent 2-4 000 personer blir spurt.

Diskusjon

Fordeler med forslaget

  • En kan hindre at opinionen (og de som skal vedta) får et fordreid bilde av hva flertallet mener.
  • De som vedtar kan ikke skjule seg bak en fordreid høring og unnskylde seg med det.

Ulemper med forslaget

Forslagsstiller kan overhodet ikke se noen ulemper med dette forslaget.

Andre tanker

- En skal være forsiktig med å bruke meningsmålinger for å lete etter folkeopinionen. Disse har ofte en stor feilmargin, og er minst like ofte påvirket av hvordan spørsmålene blir fremstilt. http://www.nationen.no/2011/08/01/politikk/kommentar/gjestekommentar/media/meningsmaling/6791541/

- Om dette skal være piratpolitikk er det også fornuftig å definere hvordan lovkravet skal oppfylles (selvom det ofte kommer direktiver som gjør denne jobben er det greit å ha en ide om hvordan dette kan løses) En mulighet er å opprette en webportal med undertemaer som interesseorganisasjoner/-personer kan abonnere på, for å få vite om høringene per mail. ~Erikwt

Se også

Mailtråd på mailinglista med subject "Systematisering av forslag og innspill"

Avstemning

Støttespillere

Ja, forutsatt moderering av opprinnelig forslag - Erikwt

Motstandere

(ingen så langt)

Agnostikere

(ingen så langt)

Bør piratpartiet mene noe om dette?

(ingen så langt)