Saksdb originalt

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Forslaget ble fremmet på møtet 08.06.2013 etter diskusjon på bakgrunn av programbandens og Øystein Jacobsens forslag og er et kompromiss som tar hensyn til begge forslagene.

Konklusjoner etter debatt

  • Prosentsats: 3/5 (60%).
  • Navn på samlinger saker: Saksdatabase

Originalt forslag

Det opprinnelige, vedtatte forslaget fra Programbanden ligger til grunn. Dette forslaget er et tillegg til det eksisterende - Kjerneprogrammet ligger til grunn. Ut over kjerneprogrammet har vi to distinkte måter å utforme arbeidsprogrammet [DEBATT] på.

Forslag til utvidelser ut over kjerneprorgammet - som skal legges i partiprogrammet - skal legges inn i Liquid Feedback og kvalitetssikres av Programbanden. Forslagene skal stemmes på og vedtas der. Det må være mulig å komme med alternative versjoner av forslaget før det går til avstemning. Så kan man stemme over hvilket alternativ man vi fremme og det mest populære alternativet blir så lagt fram for avstemning (med 50-80%-reglen). Det er høye krav til deltagelse og konsensus, samt en gitt tidsfrist for avstemning. Kravene må være praktisk gjennomførbare [initielle verdier - 2/3 deltagelse av LF brukere, 50-80% Alternativene er 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 flertall [DEBATT], minst 1 uke behandlingsfrist]. Forslag som er lagt inn og avvist, kan omformuleres og foreslåes på nytt. Det er grenser for hvor hyppig nye versjoner av samme forslag kan sendes inn.

Behandling av tema som ikke berøres av arbeidsprogrammet(el.) skal løses igjennom det vi kaller breddepolitiske prosesser. Borgere kan påvirke piratpartiets politikk ved å delta i disse prosessene, om det er folkeavsteminger, medlemskap i interresseorganisasjoner eller tradisjonelle høringsprosesser.

Resultatet av breddepolitiske prosesser KAN overprøves av partiet og unntas fra partiets politikk. Dette skal begrunnes av partiet. Slik beslutning skal kreve høy konsensus, og skal forklares utad.

Stortingsrepresentanter KAN overprøve partiets politikk og stemme ut fra egen overbevisning. Dette skal begrunnes av repsesentanten og skal forklares utad (ref "holderdeord").