Saksliste til årsmøte i Oslo Piratparti, mars 2014

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden inneholder saker styret har mottatt fra medlemmene til behandling på årsmøtet.

Vedtekter

Lains, Manuel A. Pettersen: Forslag til nye vedtekter for Oslo Piratparti

Det oppfordres til å vedta endringsforslaget i sin helhet. Forslaget foreligger i to varianter. Forskjellen på de to er at det ene sier at Oslo Piratparti skal ha to årsmøter pr. kalenderår, mens det andre har beholdt ett årsmøte pr.kalenderår. Ellers er forslagene identiske. Hvis forslaget med to årsmøter faller, skal forslaget med ett årsmøte stemmes over.

Hvis begge forslagene faller i sin helhet, bes årsmøtet stemme over hver paragraf enkeltvis, som erstatning for samme paragraf i eksisterende vedtekter. Det må da tas hensyn til at ingen av paragrafene strider mot hverandre, eller fører til absurditeter. Redaksjonelle endringer tillates så langt intensjonen beholdes. Forslagsstiller vil etter alt å dømme være til stede på møtet og kan avklare i tvilstilfeller.

Hvis paragraf "3 Årsmøtet" eller "4 Styret" faller, kan hvert punkt i paragrafene gåes gjennom og stemmes over enkeltvis, så lenge det ikke fører til selvmotsigelser eller andre logiske absurditeter.


Fil:Lains oslo piratparti vedtektsforslag variant1.odt

Fil:Lains oslo piratparti vedtektsforslag variant1.pdf

Fil:Lains oslo piratparti vedtektsforslag variant2.odt

Fil:Lains oslo piratparti vedtektsforslag variant2.pdf