Sekretariatet

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Organisasjonskart piratpartiet.png

Sekretariatet er partiets koordineringsorgan og ledes av Organisasjonssekretæren kalt Generalsekretær fra og med Landsmøte 2015.

Sekretariatet rapporterer til styret og partiets organisatoriske nestleder.

---

Under sekretariatet finner du alle partiets undergrupper utenom gruppene som driver aktivt med politikk

---

Formålet til sekretariatet er å ha ansvar for store deler av partiets daglige drift og koordinering slik at alle får riktig info til riktig tid.

Foretaksnummer: 998 732 115 Bankkonto: 6039.08.08928


Postadresse Piratpartiet St. Olavsplass 2 0165 Oslo

Partiloven

Her finner du Partiloven som Piratpartiet må følge som politisk parti.

Regnskapsloven

Her er Regnskapsloven

Profilering

Det viktige med alle profilartikler, er å levere et proffesjonelt produkt. Dette er noe som kanskje er det første møtet folk har med oss. Dette skal fortelle n00bies hvem vi er, hva vi står for, og det må ose troverdighet ut av denne trykksaken. Folk må øyeblikkelig oppfatte oss, på bakgrunn av denne trykksaken, som et seriøst parti, som hører godt hjemme på stortinget. Dette er det viktigste prinsippet bak alle piratpartiets profileringsartikler. De skal altså føre til en målbart økt sannsynlighet for økt medlemsmasse og stemmer, basert på analyserarbeid.

Driftsmøter

Driftsmøte referat

Årshjul 2017

Januar

Februar

Mars

31. mars kl 12:00 er absolutt siste frist å levere valglister til Stortingsvalget. listene må være inne senst dette tidspunktet, ellers vil listen bli forkastet og Piratpartiet vil magle en liste i hvert av fylkene som ikke klarer å levere lister innen fristen.

Her finner du alle kravene til listene: Innlevering av listeforslag 2017 og krav til behandling av listeforslag

April

Regnskap, Årsberetninger og revisors beretning

Regnskapene for 2014 og 2015 er etter vel og lenge og til tider med hva som har virket som uoverstigelige hindre endelig ferdigstilt av ny regnskapsfører, Merisma AS.

Revisor Moore Stephens DA har også nå også gitt oss deres beretninger for 2014- og 2015 regnskapene.

Åreberetningene (som er signert av dagens styre og ikke det styret som er ansvarlig for tallene), regnskapene og revisors beretninger finner du i lenkene under.


Årsberetningene og årsregnskapene for 2014 og 2015 er også offentliggjort her Desember 2016 Sekretariatet

Økonomirapportering

Starter ca 1. april.

Politiske parti må hvert år avlegge en økonomirapport. Åpenhet om de politiske partienes finansiering er med på å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirker dessuten korrupsjon og uønskede bindinger. Rapporteringen skjer via et digitalt skjema.

Plikten til å avgi en årlig innberetning gjelder alle nivå av de politiske partiene:

• hovedorganisasjon • sentral ungdomsorganisasjon • fylkesungdomsorganisasjon • kommunal organisasjon

Statistisk sentralbyrå har oppgaven med å tilrettelegge rapporteringen og å samle inn og publisere opplysningene.

Siste frist for rapportering er 1. juni

Dersom det ikke rapporteres i tide og det heller ikke vises vilje til å rydde opp i formelle feil blir partistøtten til lagene avsluttet og i beste fall redusert kraftig.

Hordaland må bestille valgbod før 1. april. Den er svindyr, men Bergen har et veldig godt potensiale for Piratpartiet dersom mange nok gjør en innsats i valgboden på Torgalmenningen. Det er Grønn Bergen som er ansvarlig for bestilling og fakturering av leie av valgbod.

Ellers i landet fungerer valgboder på andre måter, men i Bergen er de altså veldig dyre. Nesten 20.000,- Og Hordaland har uheldigvis mistet støtten sin fordi de ikke rapporterte i 2015.

Mai

Landsmøtet Bergen 6.-7. mai 2017

Landsmøte i Bergen, USF Verftet. Søndag er det Barnas dag på USF verftet, så da skulle vi ønsket at ikke Bring hadde rotet bort nesten 8.000 øyelapper. for den dagen ville skaffet Hordaland 15.000 stemmer fra glade foreldre. Så om noen har rundt 40.000,- på lager, som er det som nå trengs for å produsere de som posten rotet bort, så vil det være absolutt fantastisk.

Innkalling kommer så raskt generalsekretær har gjort en haug med formaliteter for Programbanden, regnskapsfører og revisor.

Dette styret leverer 4 årsregnskap. Det er faktisk tett til en verdensrekord som har reddet partiet fra å miste partistøtten. Så om noen har mer kritikk å komme med nå, så er det ikke langt til sjøen fra landsmøtelokalet. Og kjølhaling pleier å være litt moro når det er kjølig i vannet.

Rapportering til SSB

Fristen er senest før 1. juni 2017

Det vil si at lokallag og fylkeslag som ikke rapporterer innen fristen bryter loven og vil miste partistøtte. I tillegg vil laget også bryte vedtektenes §15.5 og 15.6. Se også § 15.7.


Regnskapsmaler

Politiske parti oppfordres til å bruke regnskapsmalene du finner på denne siden. Et ferdig utfylt regnskap etter våre maler forenkler økonomirapporteringen for partiet.

Politiske parti må hvert år levere en økonomirapport via Altinn. Regnskapsmalene vi tilbyr, er utformet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Malene dekker alle krav som partiloven og partilovforskriften har til årsregnskapets innhold. Det er laget en mal for hvert organisasjonsnivå. Hver mal består av fire sider: forside, resultat, balanse og noter.

Velg malen for din type parti, og du vil se at dette forenkler økonomirapporteringen:

Kommentar til regnskapsmaler for 2016 (PDF)

Regnskapsmal for kommuneparti (excel) Regnskapsmal for fylkesparti (excel) Regnskapsmal for partilag på nasjonalt nivå (excel)


Juni

1. juni er absolutt siste frist for rapportering av økonomi som beskrevet på Partiportalen.no. Se årshjulet for april.

Juli

August

Arendalsuka får fullt fokus 14.-20. august. Det er det viktigste valgkamparrangementet hvert eneste år. Alle viktige mennesker er der og i år skal Targeir, Aust-Agder og Programbanden, være prosjektleder for et piratarrangement under Arendalsuka.

Hvis du er interessert i at Piratpartiet skal komme på Tinget og begynne å endre lover etter piratprinsipper, så vil vi anbefale å melde ankomst allerede i dag til sekretariatet.

Valgkampen starter også for fullt etter denne uka.

September

11. september og utover natten 12. september vet vi hvordan vi har gjort det.

Oktober

November

Desember

Årshjul 2016

Januar

Februar

Mars

April

Økonomirapportering

Starter ca 1. april.

Politiske parti må hvert år avlegge en økonomirapport. Åpenhet om de politiske partienes finansiering er med på å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirker dessuten korrupsjon og uønskede bindinger. Rapporteringen skjer via et digitalt skjema.

Plikten til å avgi en årlig innberetning gjelder alle nivå av de politiske partiene:

• hovedorganisasjon • sentral ungdomsorganisasjon • fylkesungdomsorganisasjon • kommunal organisasjon

Statistisk sentralbyrå har oppgaven med å tilrettelegge rapporteringen og å samle inn og publisere opplysningene.

Siste frist for rapportering er 1. juni

Dersom det ikke rapporteres i tide og det heller ikke vises vilje til å rydde opp i formelle feil blir partistøtten til lagene avsluttet og i beste fall redusert kraftig.

Mai

Juni

1. juni er absolutt siste frist for rapportering av økonomi som beskrevet på Partiportalen.no. Se årshjulet for april.

Juli

August

Arendalsuka Var det veldig få som stilte på. Det var tre stykker sonm tok seg tiden til å jobbe hele døgnet i en uke for å promotere Piratpartiet på dette viktige arrangementet for politiske partier.

September

Oktober

November

Desember

Regnskapene for 2014 og 2015 er etter vel og lenge og til tider med hva som har virket som uoverstigelige hindre endelig ferdigstilt av ny regnskapsfører, Merisma AS.

Regnskapene finner du i lenkene under.