Sentralstyremoete 2018-04-16

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret mandag 16. april 2018

Oppstart: 21:12

Til stede: Geir, Olav, Thomas, Svein, Odin

Ordstyrer: Geir

Referent: Olav

Godkjenning av innkalling og dagsorden: Ingen innsigelser notert


1. Regnskapsrapport 2017 fra Ecit/Merisma Det var dessverre ingen klar regnskapsrapport fra Merisma, og gjennomgang må utsettes et par dager. Partisekretær følger opp i løpet av tirsdag 17 april.


2. Valg av ny regnskapsfører Nytt alternativ har kommet til vurdering, Fiken.

Forslag: Gitt at revisor ikke har noen innsigelser, så velger vi Fiken som regnskapssystem. Enstemmig vedtatt.


3. Budsjett 2018 (vedlegg 1) Partisekr. har oppdatert siste budsjett for å ta høyde for uendrede utgifter til IT frem til mai måned. Fra tidligere styremøte har partisekr. mandat til å foreslå hvor penger skal tas fra for å finansiere Arendalsuka. Dette oppdateres og voteres over på neste styremøte.

NB! Sjekk om over nevnte stemmer helt korrekt i henhold til vedtaksdyktighet etc. Ellers får det tas med som ikke-vedtatt arbeid for senere avstemning.


4. Flytting av eiendeler i forkant av LM Fredag 11 mai om kvelden. 1-2 biler, henger via Odin eller Atle, Geir spør Atle. Olav, Thomas og flere (et par fra EFN) kommer også. Flytter PIRs og EFNs ting samtidig. Diverse småting, 4-5 sekker og plastbokser, 3 kontorstoler, et par datamaskiner og skjermer. Den største enkelttingen er et skap (lavt, smalt og langt).


5. UPir/Adrian, retur utstyr, skifte ledelse pga økonomisk mislighold (ikke returnert feilutbetalte penger til Dep)

Vi avventer at Unge Pirater skal innkalle til sitt landsmøte.


6. T-skjorte-prosessen, fremdrift Org. nestleder og pol. nestleder tar saken videre, nytt arbeidsmøte senest 20 april.


7. Eventuelt

7.1 styreweb.com -- verktøy for drift av foreninger. Olav kikker på om det kan være noe for oss.

7.2 Bitmynt-rettssaken og kontraheringsplikt. Saken ble ikke behandlet.


Møtet ble avsluttet kl. 22:35