Sentralstyremoete 2018-05-09

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret 09.05.2018

Oppmøtt: Olav, Svein, Geir, Thomas

Oppstart: 21:00


Pga. manglende oppmøte var ikke styret vedtaksdyktige, men de oppmøtte gjennomførte et arbeidsmøte ettersom organisering av landsmøtet og andre saker som jevnlig må arbeides med for at partiet skal driftes.


Referent: Olav


SAK1: Valg av møteleder og referent

- ikke relevant, ikke vedtaksdyktig


SAK2: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

- ikke relevant, ikke vedtaktsdyktig


SAK3: Landsmøtet, org. nestleder informerer

- Org. Nestleder informerte de fremmøtte om status for avstemningssystem, epost, og andre administrative forhold rundt forberedelse av landsmøtet. Ifølge org. nesteleder ser alle systemer ut til å fungere.

- Det ble videre diskutert praktiske anliggender angående landsmøtet som middag, oppdateringer om foredragsholdere, video-stream, o.l.


SAK4: Regnskap og revisjon, partisekretær informerer

- Pga. at revisor er på reise får partiet ikke mottatt revisorberetning før etter landsmøtet, org. nestleder mente dette var uheldig.

- De oppmøtte gikk gjennom endelig regnskap, og det kom ikke opp noen ubesvarte spørsmål eller avdekket noen problematiske føringer/poster.


SAK5: Mulig avtale med Styreweb

- Saken bør ifølge org. nestleder behandles mer i sentralstyret, samt en lenger og mer omfattende høringsprosess opp mot tech og andre fagpersoner/interesserte.

- Saken ble utsatt.


SAK6: Avslutning Zetta

- Org. nestleder skal koordinere med tech-gruppen og se på hva som kan kuttes til neste styrmøte.

- Videre behandling utsatt.


SAK7: Passivitet i tillitsverv

- Det vurderes å sende ut en oppfordring til aktivitet til medlemmer med for lav oppmøtefrekvens, eller å oppfordre inaktive til å trekke seg dersom høyere aktivitet ikke er mulig.


SAK8: Eventuelt

- Det kom ikke opp noen eventueltsaker.


Møtet ble avsluttet 23:44