Sentralstyremoete 2018-08-26

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøte i sentralstyret 26.08.2018

Oppstart: 21:00 Til stede: Kari, Thomas, Olav, Geir, Svein


Konstituering med godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, og eventuelt endringer på dagsorden.

Innkalling: Ingen innvendelser mottatt Møteleder: Geir Referent: Olav Dagsorden: Ingen tilføyelser mottatt


Sak 1. Økonomi

a) Forretningsfører redegjør (bankutskrift, vedlegg 1) Det er dokumentert faktura fra tidligere eier av kontorbygg angående annonser på finn.no, der er betalt på ca. 9000,-. PPI har startet tilbakebetaling av lån fra 2015. Ellers ingen vesentlige bevegelser på konto, se vedlagt kopi.

b) Forliksrådet, pol. nestleder redegjør Nestledere skal reise til Trøndelag, reise er koordinert, billigste alternativ ble valgt.

c) Kontoutgift St. Olavsplass. (vedlegg 2) Avklaring: avtale om dekning av kostnader for oppussing ved utflytting av kontor. Det finnes ingen gyldig avtale om dekning av kostnader for oppussing. Geir og Svein tar saken med St. Olavsplass for å få avsluttet saken på formelt riktig måte.

d) Nedskalering Zetta, forretningsfører redegjør

Piratpartiet har forsøkt å få til en "smooth transition" fra det gamle til det nye en stund, men har ikke fått dette til på en tilfredstillende måte. Kostnadene fortsetter å løpe, og noe må gjøres.

Forslag til vedtak: Piratpartiet sier opp avtalen med Zetta, og stenger ned all bruk av server. Dette med forbehold om at all informasjon fra wiki-sider først må sikkerhetskopieres. Styret gir fullmakt til forretningsfører og tech-gruppen til å stenge ned server med tilhørende tjenester etter at det har blitt foretatt en sikkerhetskopi. Forholdet skal avsluttes innen senest 9. september.

ENSTEMMIG VEDTATT


2. Arendalsuka

a) Rapport for 2018, pol. nestleder redegjør. Ifølge de oppmøtte var det et positivt arrangement for Piratpartiet.

b) Planer for 2019 Pol. nestleder fremsetter en ide om å få til en "småparti-debatt" på Arendalsuka 2019.

Forslag til vedtak: Dersom en slik debatt organiseres, ønsker Piratpartiet svært gjerne å delta.

ENSTEMMIG VEDTATT


3. Status, Unge Pirater Ingen utvikling i saken. Ellers planlegges oppstart av en studentorganisasjon som tidligere vedtatt.


4. Administrativt verktøy, fremdrift for innfasing av styreweb, org. nestleder redegjør

Systemet er ifølge org. nestleder klart til å benyttes. Medlemsdatabase er ferdig importert og ryddet opp i, men mangler ajourført siste periode. Det gjenstår noen detaljer for å starte opp digitale kontor for aktive fylkes- og lokallag, opplæring til styremedlemmer, og OCR-/bankavtaler for å kunne sende ut dokumenter for kontingentinnbetalinger m.m.


5. Orientering om møte med mulig nytt profilert medlem, leder informerer Pga. personvern referatføres ikke videre informasjon.


6. Planlegging neste valgkamp

Forslag til vedtak: Utsette sak 6 til neste styremøte.

ENSTEMMIG VEDTATT


7. Eventuelt

a) Fylkeslag, konsekvenser hvis fylkesreformen reverseres

Piratpartiet følger med på hva som skjer i fylkesreformen, og må håndtere konsekvensen av ulike utslag.


Møtet ble avsluttet 22:38