Sentralstyret/ref12042020

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret i Piratpartiet

Dato: 12.04.2020 Tid: 21:00 Sted: Zoom

Zoom-lenke for dette styremøtet: https://zoom.us/j/9303627084?pwd=YW1qbVE5c1VjSkJuN1lBczhtQi92UT09

Meeting ID: 930 362 7084 Password: *************


Tilstede: Olav, Linda, Svein, Thomas, Geir, Kari

Saksliste

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Valg av møteleder: Kari Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Olav


2. Godkjenning av dagsorden, ev med tilføyelser under Eventuelt.

Ingen kommentarer eller tilføyelser av andre saker.


Forslag til vedtak: Saksliste godkjent.

Enstemmig vedtatt


Ingen saker til Eventuelt:


3. Godkjenning av referat fra forrige møte:

URL til padden fra forrige styremøte:

Forrige referat enstemmig godkjent


4. Økonomi

a) Forretningsfører redegjør (bankutskrifter, se vedlegg sendt på epost)

Siste kontoutskrift vedlagt sakspapirer til møtet. Ingen overraskelser utover en betaling til Gnome som feilet og kom i retur. Den andre betalingen (støtte) gikk gjennom som planlagt.

Revisor har ikke gitt svar angående status for regnskap for 2019.

Regnskapsfører arbeider med å ferdigstille oppdatert budsjett for 2020.


5. Planlegging av Landsmøtet 2020, 18-19 april

I forkant av møtet gikk org. nestleder gjennom oppsettet for digitalt LM. Video via Zoom, streaming via YouTube, avstemning og diskusjon via Discourse. Det ble foretatt en kjapp test og alt så ut til å fungere som det skal.

Org. nestleder mente at det vil være viktig å sørge for å ha på plass pene reklameartikler/plakater for partiet på landsmøtet, at folk tenker litt gjennom hva de ønsker å vise frem, etc. slik at alle får en god opplevelse ved oppstart og at videostream ser bra og interessant ut på YouTube.

Kandidater til valg. Hvem stiller til gjenvalg til sentralstyret?

Stiller til gjenvalg til sentralstyret:

Kari: Ja Svein: Ja Thomas: Ja

Stiller til valg som partileder: Svein

Stiller til valg som nestleder: Linda

Varaer -- har vi noen kandidater før Landsmøtet? Kan også prøve å rekruttere nye via Discourse eller direkte kontakt. 1. vara: William 2. vara: Ørjan 3. vara: ?

Valgkomiteen må informeres om kandidatenes ønsker/forslag. Kan også komme benkeforslag på Landsmøtet.

Eventuelt.

Møtet hevet kl 22:19