Sentralstyret/ref22122020

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret i Piratpartiet -- kort julemøte

Dato: 22.12.2020 Tid: 20:15 Sted: Zoom

Zoom-lenke for dette styremøtet:

Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte PIR Time: 21:00 This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95668860172

Meeting ID: 956 6886 0172 (Ikke noe krav om passord til møtet.)


Tilstede: Linda, Svein, Kari, William, Olav, Thomas

Saksliste

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Valg av møteleder: Kari Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Linda

Saksliste godkjent.


2. Godkjenning av referat fra forrige møte:

URL til padden fra forrige styremøte:

Vedtak: Godkjent med notat at det ikke var nevnt hvem som var tilstede. Ble korrigert.

Status for vedtakene fra forrige styremøte -- er de gjennomført? Tas under hvert punkt nedenfor.


3. Økonomi : Olav informerer

Forretningsfører redegjør (bankutskrifter, se vedlegg sendt på epost) Olav skal betale ut utestående fordringer snarest. Utbetales før julaften.

Vedtak: Økonomigjennomgang godkjent.

Ny runde rundt håndtering av økonomi fra nyttår, Olav vil redegjøre på eget møte om hvordan godkjenne vedlegg etc med de nye systemet. Kaller inn tidlig i januar.


4.Internasjonalt team Samarbeid med PPI, PPEU og andre internasjonale organisasjoner på uformell basis. Svein og Linda har hatt samarbeidsmøt med nordiske partier i piratbevegelsen, Island, Sverige, Finland. Vi jobber med å lære mer om valgkamp, og er invitert til Island for å lære av dem, samtidig som de er villige til å komme og hjelpe oss med valgkamparbeid. Vi kommer til å fortsette dette blokksamarbeidet. Stemmer felles med våre nordiske venner i PPEU. Blokksamarbeid gjør oss mer synlige og sterke i internasjonal sammenheng. Nytt møte 5 januar 2021.


5. Anskaffelse av bankkort eller annen måte å betale partiets utgifter på uten private utlegg.

Vedtak: Partileder bestiller kort.

(Dette ble vedtatt på styremøte 26.11.) Partileder rapporterer at han ikke får tilgang til banken Nordea. Svein må møte i bank og vise pass. Mulig vi vurderer å bytte bank. Svein følger opp videre. Han har gitt banken alt de ba om digitalt. DnB mulig godt alternativ.


6. PPI Graphics Vault er åpen for bruk -- grafikk og annet innhold kan hentes derfra. Hva kan vi bruke det til? Logoer, fonts og billedmateriale til gratis bruk i PR, alt med Piratpartiet-fokus. Linda må huske å gi oss andre tilgang til Graphics Vault Svar: Linda kan ikke, Gregory i PPI gir tilgang. Linda har bedt Mikal Gill i PPI gjøre prosessen bedre og mere synlig på deres hjemmeside. Han er ny generalsekretær. Også mulig med samarbeid med Sverige, som har bredere IT-avdeling. Unge Pirater har kjøpt grafisk IT-programvare, men det er problemer med fakturering. Vi har nå tilgang på verktøyene. Svein ønsker tilgang så snart betaling er i orden, send kvittering/faktura til faktura@piratpartiet.no som Olav tar seg av.

Vi har også tilgang på noe tilsvarende hos Piratpartiet i Australia: https://github.com/ppau/ppau-graphics https://abjago.net/ppau-graphics


7. Fra Linda: Julehilsen med illustrasjonsbilde, noen som har et pent bilde vi kan bruke? Forslag til vedtak: "Piratpartiet ønsker alle en trygg og gledelig Jul og et vakkert nytt år" (mer tekst?) Vedtak: Linda og Svein legger ut hilsen. Bra om lokallag deler.


8. Fra Linda: Nedsette team til å jobbe med forbedring av prosedyrer: a) Klar og tydelig prosedyre for varsler, inkludert ansvarsforhold og referanse til aktuelle dokumenter om

   grunnlag for ekskludering (vedtektene; andre vedtak?).

b) Valg/oppnevnelse og oppfølging av kandidater til store møter. c) Roller, ansvar og autoritet for internasjonalt team.

Sjekk vedtektene! (Og vedtatt forslag fra Lars Stormo om varsling for ca 2 år siden -- ble det en del av vedtektene?)

Vedtak: Punkt 8 utsettes til neste styremøte i januar 2021. Linda jobber med utkast så lenge.


9. Lister i lokallag før stortingsvalg, Kari har laget oversikt over medlemmer så vi må sende eposter til distriktene og be om frivillige til å stå på lister. Svein ønsker hjelp til det administrative. Ønsker du å hjelpe så kontakt Svein eller Olav. Ekstremt viktig.


10. Eventuelt.

Møtet hevet kl 20:59 (programkomitemøte etterpå)

Neste sentralstyremøte: torsdag 28 januar 2021 21:00 (fast siste torsdag)