Sentralstyret/ref24092020

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret i Piratpartiet

Dato: 24.09.2020 Tid: 21:00 Sted: Zoom

Zoom-lenke for dette styremøtet:

Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte PIR Time: 21:00 This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95668860172

Meeting ID: 956 6886 0172 (Ikke noe krav om passord til møtet.)


Tilstede: Kari, Linda, Olav, Svein, Thomas, William

Saksliste

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent. Valg av møteleder: Svein Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Thomas


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt.

Forslag til vedtak: Saksliste godkjent.

Evt saker til Eventuelt:


3. Godkjenning av referat fra forrige møte:


Vedtak: Referat godkjent.


4. Økonomi

Refusjon av utlegg:

Facebook-annonser: 6.198 omtrent og 725 ,- utlegg fra Svein. Godkjent utbetalt. Svein avstår fra å stemme.

Sak: Budsjett for innkjøp av PC til Linda fra 8000,- Laptop/PC Vedtak: Budsjettet er vedtatt


Org. nestleder redegjør (bankutskrifter, se vedlegg sendt på epost)


5. Valg/ansettelse av regnskapsfører

5.1 Styreweb: 1350,- per time bilagsføring. 1900,- per time årsoppgjør.

Vedtak: Piratpartiet ønsker å prøve ut Styrewebs regnskapsføringstjeneste - Olav får fullmakt til å iverksette avtalen. Svein signerer.

Enstemmig vedtatt.

5.2 Piratpartiet bør være det mest digitale partiet.

Vedtak: Piratpartiet foretrekker EHF-fakturaer.


6. Innspill fra Programkomiteen til Sentralstyret (ref. epost) : Saker til neste FDL.

Vedtak: Alle saker videresendes FDL.


7. ...legg til andre saker her...


Eventuelt.

Svein har opprettet pirnor-arkiv på Gmail. Et arkiv for partiet.


8. Arbeidsgruppe for Valglister

Vi har oversikt over hvilke medlemmer vi har i hvilket valgdistrikt.


9. FDL FDL Avholdes 14-15 november. Innkalling må sendes 17. oktober. Sakspapirene legges ut en uke før FDL. Discourse.

Diskusjon og avstemning på Discourse.

Vedtatt som som foreslått:


10. Diskusjon:

Landbrukspolitikk, matberedskap, GMO for og imot, Odelsretten- for og imot, jordbruk i byene: urban permakultur, takhager, hydroponikk.


Møtet hevet kl 22:26

Neste sentralstyremøte: torsdag 29 oktober 2020 21:00 (fast siste torsdag)