Sentralstyret/ref25062020

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret i Piratpartiet

Dato: 25.06.2020 Tid: 21:00 Sted: Zoom

Zoom-lenke for dette styremøtet:

Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte PIR Time: 21:00 This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95668860172

Meeting ID: 956 6886 0172 (Ikke noe krav om passord til møtet.)


Tilstede: Geir, Linda, Svein, Thomas, William

Saksliste

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Valg av møteleder: Svein Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Thomas


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt.

Vedtak: Godkjent.

NB: Vi er svært få idag, og vi tar et kort møte med hovedsakelig informasjonssaker.

Evt saker til Eventuelt: Ingen innmeldte saker.


3. Godkjenning av referat fra forrige møte:


Vedtak: Godkjent


4. Økonomi

Forretningsfører redegjør (bankutskrifter, se vedlegg sendt på epost)

Vi gikk gjennom, ingen spesielle merknader.


5. Ny arbeidsavtale for forretningsfører.

Forretningsfører og partileder tar eget møte om dette i begynnelsen av neste uke.


6. ...legg til andre saker her...

Ingen andre saker.


Eventuelt.

Det ble snakket og informert litt om lokallag i Agder (Arendal, Kristiansand), og møtevirksomhet internasjonalt.

Møtet hevet ca kl 21:50.

Neste sentralstyremøte: torsdag 27 august 2020 21:00 (fast siste torsdag)