Sentralstyret/ref26112020

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret i Piratpartiet

Dato: 26.11.2020 Tid: 22:00 Sted: Zoom

Zoom-lenke for dette styremøtet:

Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte PIR Time: 21:00 This is a recurring meeting Meet anytime Utsatt til kl 22 Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95668860172

Meeting ID: 956 6886 0172 (Ikke noe krav om passord til møtet.)


Tilstede: Olav, Svein, Thomas, William

Saksliste

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Valg av møteleder: Svein Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Thomas


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt.

Forslag til vedtak: Saksliste godkjent.

Evt saker til Eventuelt:


3. Godkjenning av referat fra forrige møte: Godkjent

Vedtak: godkjent


4. Økonomi

Forretningsfører redegjør (bankutskrifter, se vedlegg sendt på epost).


5. Nominasjoner etc PPI og PPEU

Innstilling PPI: Raymond Johansen og Svein Mork Dahl (Svein fortsetter som vara til PPI-styret, valgt ut 2021). Innstilling PPEU: Delegerer vår ene stemme til Piratar (Oktavia, Svein holder digital kontakt med Oktavia).

Vedtak: Vedtatt som innstilt.


6. Valgkamp 2021

Viktig å ferdigstille og få på plass valglister så tidlig som mulig.


7. Oppsummering av FDL -- vedtak som ble gjort, prosessen, verktøy, hva fungerte bra, hva kan forbedres?

Det meste ble vedtatt som foreslått.

Er vedtak publisert på wiki, og programvedtak lagt inn i programmet på web? (Ikke publisert ennå.)


8. Nye innspill fra Programkomiteen

Nei. (Vi fikk noe fra Filip som er videresending fra Jarle Andhøy & co, men vi ser på senere om det er noe derfra vi kan bruke.)


9. Støtte til Folding@home.

Vedtak: Gi William fullmakt til å kjøpe inn nødvendig utstyr. Budsjettgrense på NOK 8000.


10. Piratpartiet sammen med Unge Pirater anskaffer redigeringsverktøy (Affinity, og diverse Fotoshop-lignende verktøy) til bildebehandling, logoer, valgkampmemer m m).

Vedtak: Kjøper Affinity, engangssum NOK 1100.

Olav ønsker det protokollført at han stemte mot innkjøp av Affinity. Thomas avholdende. Vedtatt ved bruk av Partileders dobbeltstemme for å redde forholdet mellom Piratpartiet og Unge Pirater.


11.Diskusjon angående podkast

Behøver ikke å stå noe om podkast fra sentralstyret på forsiden på websidene. Podkast hører inn under Mediegruppa. (Podkasten til Amici bør fortsette å stå på websidene.)


12: Anskaffelse av bankkort eller annen måte å betale partiets utgifter på uten private utlegg.

Vedtak: Partileder bestiller kort.


13. PPI Graphics Vault er åpen for bruk -- grafikk og annet innhold kan hentes derfra. Hva kan vi bruke det til? Logoer, fonts og billedmateriale til gratis bruk i PR, alt med Piratpartiet-fokus. Linda må huske å gi oss andre tilgang til Graphics Vault.

Vi har også tilgang på noe tilsvarende hos Piratpartiet i Australia: https://github.com/ppau/ppau-graphics https://abjago.net/ppau-graphics


14 ...legg til andre saker her (dvs ovenfor dette punktet, og renummerer hvis nødvendig)...


Eventuelt. Vi diskuterer hvordan vi vil etablere en ny Kalmar-union versjon 3.0. Fylkesmann erstattes med stattholder. (red. anmeld.: ikke seriøst ment)

Møtet hevet kl 23:20.

Neste sentralstyremøte: tirsdag 22 desember 2020 20:15 (kort julemøte)