Sentralstyret/ref27082020

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret i Piratpartiet

Dato: 27.08.2020 Tid: 21:00 Sted: Zoom

Zoom-lenke for dette styremøtet:

Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte PIR Time: 21:00 This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95668860172

Meeting ID: 956 6886 0172 (Ikke noe krav om passord til møtet.)


Tilstede: Svein, Linda, Olav, Kari, William,Thomas


Saksliste


1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Valg av møteleder: Kari Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Svein, Thomas

(OBS: Sak 5 (personalsak) skal ikke refereres her i pad, men holdes utenfor offentligheten.)


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt. Godkjent


Saksliste godkjent. Evt saker til Eventuelt:


3. Godkjenning av referat fra forrige møte:


Vedtak: Godkjent


4. Økonomi

Org. nestleder redegjør (bankutskrifter, se vedlegg sendt på epost)

Informasjonssak

Partileder: Vil gjerne ha tilgang til bankkonto.

Tilbud fra NHH Studentenes Regnskpaskontor og Styreweb.


5. Personalsak: Valg/ansettelse av regnskapsfører

Føres i egen sak.


6. Innspill fra Programkomiteen til Sentralstyret (ref. epost) : Saker til neste FDL.

Forslag 1: Videresendes til FDL Forslag 2: Videresendes til FDL Forslag 3: Videresendes til FDL Forslag 4: Videresendes til FDL Forslag 5: Revidert versjon videresendes til FDL, uten krav om "mindre tid enn 5 minutter". Forslag 6: Revidert versjon videresendes til FDL, vi beholder første setning og fjerner spesifikke referanser. Forslag 7: Sendes i retur til programkomiteen Forslag 8: Sendes i retur til programkomiteen Forslag 9: Sendes i retur til Linda


7. Kontor- og lagerstøtte til Agder Forslag til vedtak:

Agder får Kontor- og lagerstøtte for drift av bl a Arendalsuka NOK 12.000 per år. Linda sender utbetalingsanmodning på epost til sentralstyret, og videresendes til faktura@piratpartiet.no (eget arkiv).

Enstemmig vedtatt (William ikke tilstede).


8. Mediaworkshop

I Kapteins sabeltanns verden og Bergen lage video og intervjuer hverandre.

Vedtar budsjett på NOK 12.000 for Mediaworkshop når Corona tillater det.


Eventuelt.

Møtet hevet ca kl 22:35

Neste sentralstyremøte: torsdag 24 september 2020 21:00 (fast siste torsdag)