Styremøte 18.02.17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøtet 18.02.2017

Referent enstemmig vedtatt: Kenneth Polden

Oppmøte: Kenneth Polden, Raymond Johansen.

Det ble holdt et styremøte for å diskutere planene fremover, med tanke på stortingsvalget på høsten 2017.

1. Geografisk ansvarsfordeling: Veiledende så ble det vedtatt at Raymond skal i hovedsak være ansvarlig for valgkampen i Bodø, og Helgeland. Kenneth ble delegert å ha hovedansvaret for Mosjøen og Mo i Rana.


2. Valgaktiviteter: Det skal henges opp plakater. Raymond har i sin posisjon som styremedlem sentralt fått tilgang til materiale fra Partiet sentralt. Plakater skal bli distribuert fra sentralstyret på et senere tidspunkt. Det ble videre vedtatt å potensielt lage egne plakater med eget design for å appelere bedre til lokale holdninger og kultur. Dersom disse blir laget så er hensikten å supplere plakatene fra sentralstyret, ikke erstatte dem.

Kenneth tar ansvaret for oppmøte og deltakelse på potensielle debatter. Det blir alle styremedlemmers ansvar å ta imot invitasjoner og sende ut søknader til relevante debatter. Planleggingen skal samkjøres og organiseres i plenum.

Å opprette en stand er ønsket, men kun mulig å gjennomføre dersom man får engasjert medlemmer til å bemanne skuta. For å forsøke å oppnå dette vil det bli sendt ut en email til Nordlands medlemmer.

Piratpartiet Nordland vil også forsøke å få så bred dekning som mulig i kommersiell media, gjennom å kontakte lokalaviser og tv-kanaler.

Piratpartiet Nordland skal følge og bidra til partiet sentralt etter beste evne om mulig.

3. Utgifter i forbindelse med valgkampen vil bli dekket. Dette var enstemmig vedtatt.

4. Det ble etablert at Kenneth skal utrede Piratpartiet Nordlands pengestøtte for å se at vi får det vi har krav på.