Styremøte 27.06.17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dato: 27. Juni 2017 Møte startet klokken: 19:02 CEST

Tilstede: Raymond Johansen, Kenneth Polden. Referent: Raymond Johansen. Møteleder: Kenneth Polden Referat fra forrige møte godkjent.

Agenda er godkjent.

Neste møte: Tentativt besluttet for klokken 15:00 den Søndag 23. juli 2017 CEST

Møtet ble avsluttet klokken: 19:50 CEST

Agenda:

1. Utlegg nestleder Landsmøtet 2017

Nestleder Raymond Johansen hadde over 7000 kroner i utlegg i forbindelse med landsmøtet i Bergen. Deler av dette ble dekket ved personlige lån. Styret Nordland bes vurdere å kun dekke hotell overnatting for ham etter diskusjon. Kroner 2 254,08.

Forslag til vedtak: "Styret dekker deler av nestleders overnatting i.f.m Landsmøtet 2017 med kroner 766,20 NOK."

Grunnen til at ikke hele beløpet dekkes, er fordi inntekten til Piratpartiet Nordland i 2017 er per nå 10929.60kr

12.5% av 10929.60 = 1366.2. Dersom Piratpartiet Nordland, vedtar å dekke 1/3 av mobilabbonnementet senere i agendaen så vil da dette utløpe til 600kr i 2017. Det lar 766,20kr være igjen til å dekke hotellutgifter for nestleder jf. Vedtekter; Økonomi Piratpartiet Nordland., gitt at det ikke forekommer flere administrative utgifter dette året.

Forslaget er vedtatt.

2. Oppdatering ift hendelser sentralt (Orientering)

Minst tre personers privatliv påvirkes av denne orienteringen og derfor føres det ikke referat i denne sak. Som Pirater skal vi holde organisasjonen åpen, men vi skal også ivareta private personers privatliv og interesser.

Saksordfører er nestleder.

3. Utbetaling av partistøtte (Orientering)

Partiet fikk den 12. Juni utbetalt partistøtte, kroner 10.929,60kr, som også er saldo/tilgjengelige midler den 27. Juni 2017 på midlertidig konto i DNB disponert av leder og nestleder. Total balanse er 18.634,96 NOK, (Partistøtte 2017 + gjeld lånt ut til sentralstyret).

4. Tilbakebetaling lån fra sentralt

Sentralstyret skylder Piratpartiet Nordland 7705,36kr per 27. Juni 2017, fra et lån inngått med tidligere generalsekretær Anders Kleppe våren 2017.

Forslag til vedtak:

"Piratpartiet Nordland skal kontakte partiets ledelse for å forhandle frem en tilbake-betalingsplan for de midler de har lånt av Piratpartiet Nordland. Nestleder sender en epost med invitasjon til dialog rundt dette innen to uker av dette styremøtet (dvs. Senest 11.7.2017). Nordland forstår at utfordringene for den nye ledelsen står i kø og vil være tålmodig. Vi ønsker allikevel en start på tilbakebetalinger innen start av Arendalsuken høsten 2017. Dette vil forhandles frem av nestleder i dialogen nevnt over".

Forslag vedtatt.

5. Deling av mobilutgifter Nordland/Sentralt

Raymond Johansen har inntil nå benyttet en privat telefon i alt arbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette nummeret fungerer i praksis som sentralbord for Piratpartiet Norge. Sentralstyret ønsker at Nordland tar over dette abonnementet fra 1. Juli ifb. med endringer i organisasjonen. Dette nummeret er også innarbeidet i mer enn 20 land og har således stor verdi å beholde.

Forslag til vedtak:

"Nordland bekrefter ovenfor Telia at vi blir juridisk eier for abb. men at det endres fra dagens størrelse til Smart Basis 299,- NOK. https://nettbutikk.telia.no/mobilabonnement/smart/basis.  Så lenge sentralt ønsker det vil Johansen besvare samtaler for hele partiet. Idet abb. har fri bruk i Norge vil det ikke påløpe kostnader utover dette for hverken Nordland eller sentralt. Johansen gis ansvaret for å forhandle frem en deling av grunnkostnaden med sentralt. Vi finner det naturlig at sentralt dekker inntil 2/3 av abb. som beløper seg da til 199,- NOK pr måned. Bruk utover fast måneds-pris dekkes av Johansen selv, sentralt, internasjonalt eller av PPI etter nærmere diskusjon. Nordland vil ikke dekke kostnader utover fastpris. Dette gjelder både data- og samtale-avgifter."

For å klargjøre: Piratpartiet Nordland dekker 1/3 av telefonabonnementet, på grunn av tidligere nevnte vedtekter omfattende administrative utgifter.

Forslag vedtatt.

6. Opprettelse av bank konto

Partiet er nå registret i Brønnøysundsregisteret, med tildelt organisasjonsnummer.

Forslag til vedtak:

"Styret vedtar med dette å opprette en konto for Piratpartiet Nordland i Nordea. Kontoen skal inntil annet bestemmes, disponeres av leder alene. Han kan, ved behov, delegere ansvaret til nestleder. Opprettelsen vil kreve begges signatur. Dette gjøres innen to måneder og leder har ansvaret for utførelse.

Beløp over 1.500,- krever styrevedtak og alle disposisjoner rapporteres til styret minimum en gang per kvartal. Disposisjoner utover budsjett krever alltid styrevedtak. Piratpartiet Nordland skal drives uten heftelser eller lån utover kontrakter som f.eks. mobiltelefon."

Forslag vedtatt.

7. Delt folder for dokumenter (Orientering)

Det er opprettet en felles folder i Google drive for leder, nestleder, og resten av styret hvor man finner saksdokumenter, budsjett, regnskap o.l.

8. Arendalsuka

Leder og nestleder vurderer å delta på Arendals uka til høsten med den begrunnelse at vi trenger å forberede oss til valget høsten 2016.

Forslag til vedtak:

"Nestleder gis ansvaret for å utarbeide en plan og et budsjett for dette. Deretter skal det legges frem for styrebehandling senest primo august. Budsjettet deles opp i to, hvor et forslag tar for seg en deltaker, og et forslag tar for seg to deltakere."

Forslag vedtatt.

9. Annet

Budsjett: Vedtatte budsjett lagt ut i google drive for 2016 og 2017 må oppdateres idet det tok høyde for større inntekter enn det som har vist seg å være tilfelle.

Forslag til vedtak:

"Styret vedtok i dag å gi nestleder ansvaret for å utarbeide et revidert budsjett for 2017, samt å gjøre undersøkelser som en gang for alle fastsetter de nøyaktige inntekter. Dette skal senest foreligge minst 2 dager før neste styremøte."

Forslaget vedtatt.