Tech-gruppa

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

En av Organisasjonssekretæren og Sekretariatets undergrupper [1].


Funksjon

Denne gruppa har som funksjon å ivareta alle Piratpartiets tekniske, og i hovedsak, IT-relaterte -behov.

Som blant annet, men ikke begrenset til:

  • Drift og vedlikehold av nettside
  • Drift og vedlikehold av mailtjeneste

Medlemmer

Todo-liste

Kortsiktig

  • Verifisere at backupregimet fungerer
  • Fikse cronjobb som skal slette gamle backups
  • Teknisk oppsett trenger noe dokumentasjon og disaster-recovery-plan
  • Lage en god oversikt over hvilke verktøy og kommunikasjonskanaler som er i bruk pr i dag
  • Se om vi kan få satt opp en jitsi-instans for testformål

Langsiktig

  • Noen av oss har et ønske om å ta tilbake kontrollen over medlemsregisteret, dagens løsning dekker ikke kravspesifikasjonen på noe god måte. Man må evt se på hvilke alternativer som eksisterer, om noen av disse kan være aktuelle, og evt om vi har ressurser til å drifte noe selv.
  • Enkelte av oss ønsker oss tilbake til en situasjon hvor vi selv drifter epost og forum.
  • Diskutere verktøy og teknisk oppsett med våre søsterpartier i andre land.

Kontakt


Mail