Temamøte Oslo Piratparti, 2016-02-02

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Oslo Piratparti avholdt et temamøte om digitalt demokrati, tirsdag 2016-02-02.

Oppmøte

Manuel, Thomas, Michal, Tobias, Alfred Holmen.

Manuel leder møtet, Tobias refererer.

Presentasjon av mastergradsoppgave

Alfred Holmen gjennomgikk en presentasjon av en mastergradsoppgave han holder på med. Underveis ble det litt debatt. Referenten greide å få tastet ned dette:

 • Oppgavens tema: hvordan skape engasjement rundt digitalt demokrati
 • holderdeord.no
 • Dagens digitale Storting: "top-down", informasjonsstrøm utover
 • I enkelte andre land har man begynt å eksperimentere med kanaler inn hvor ordinære folk kan gi rådgivende stemmer eller fortelle hvilke saker som er viktigst å behandle
 • Eksempelsak fra bydel Torshov - hva skal plassen forran kirken hete?
  • Hvem skal ha stemmerett i en slik sak? Hvem er berettiget til å ha en mening?
   • Interpellasjon; vi har en uenighet i Piratpartiet om hvorvidt befolkningen i sin helhet eller bare medlemmer i piratpartiet skal være med på å bestemme breddeprogrammet
 • Tilbake til Stortinget - man kunne hatt delegering av stemmen til en enkeltperson per sak eller saksområde. Da ville man fått i stand en "bottom-up"-løsning
 • Det kan være veldig mye lettere å fremme direkte demokrati / digitalt demokrati i lokalsaker enn nasjonale saker
  • Tobias: dette er en interessant betraktning som er veldig relevant for oss i Piratpartiet. Vi burde bruke mer ressurser på å fremme digitalt demokrati på de laveste nivåene i demokratiet i stedet for på nasjonalt nivå.
  • Vi diskuterer litt "spam-protection", Thomas presenterer Kjellsen-vedtaket.
 • Fokus på penger, budsjett og deltakende budsjettering
 • Dagens situasjon: budsjett og regnskap er ikke-maskinlesbare pdf'er!
 • minsak.no
 • gamification
 • kickstarter
 • Tilbakemelding fra salen: blockchain kommer til å bli viktig i budsjetteringssammenheng. Frivillig skattlegging?
 • Manuel presenterer Liberland
 • Tobias nevner bitnation.co

Piratpartipolitikk

Michal mener vi må se til Island, hva de har fått til der - vi må diskutere konkret politikk slik at vi også kan vokse som parti. Tobias mener at evaluering og evt. bygging av verktøy for et digitalt demokrati bør ha høyere prioritet - hvordan kan vi diskutere og vedta politiske standpunkter uten å ha verktøyene på plass? Hvordan kan Piratpartiet fremstå som en legitim forkjemper for digital demokratisk medbestemmelse når vi ikke engang er i stand til å benytte digitale demokratiske verktøy internt i organisasjonen? Vi har holdt på i flere år allerede, og hva har vi gjort? Såvidt dyppet tærne i det, benyttet Liquid Feedback i noen uker, men aldri evaluert verktøyet eller seriøst vurdert alternativer til verktøyet.

Egenskaper ved et digitalt demokrati

Tobias presenterer hvilke muligheter og utfordringer digitalt demokrati innebærer.

 • Flytende demokrati: mulighet for å delegere stemmen i sanntid eller stemme direkte på saker - https://medium.com/@DomSchiener/liquid-democracy-true-democracy-for-the-21st-century-7c66f5e53b6f
  • Fordel: muliggjør et ekte demokrati, selv om hver enkelt ikke er i stand til å sette seg inn i alt av enkeltsaker vil hver enkelt ha en langt større reell påvirkningsmulighet enn med et rent indirekte demokrati.
  • Ulempe: muliggjør stemmekjøping - men det er kanskje ikke like ille som med dagens systemer? (korrupsjon, massive kampanjer ifm. valg)
  • Ulempe: flytende demokrati betyr nødvendigvis åpne valg, i mange sammenhenger er det ønskelig med lukket (anonymt) valg
 • Lukkede valg vs. åpne valg
  • Lukkede demokratiske valg har tradisjonelt ikke kunnet avholdes på noe etterrettelig og etterprøvbart vis. Blokkjedeteknologi (followmyvote) snur opp-ned på dette.
  • Flytende demokrati forutsetter åpne valg. Et åpent valg er ganske så etterrettelig i seg selv; blokkjedeteknologi har lite å tilby.
 • Diskusjonsplattform: et verktøy for digitalt demokrati bør være tett knyttet opp mot en god diskusjonsplattform (påstår Tobias).

Hvilke løsninger finnes?

 • Liquid Feedback
 • DemocracyOS
 • Doodle
 • followmyvote.com
 • verktøyet som benyttes på Island. Open Source, men må oversettes; dette er noe vi kan betale for å få gjort.
 • Hva bruker piratene i Sverige?

Tobias mener vi bør se nærmere på flere av systemene. Thomas skyter inn at vi har begrenset med tid og ressurser og at vi bør fokusere.

Vi benytter litt tid på selve møtet på å se på DemocracyOS. Det ser fint ut, men er kanskje litt for enkelt? Ingen liquid democracy-funksjonalitet, skjult valg men ikke blockchain-basert? God debattfunksjonalitet?

Tobias skal se på om han får tid til å sette opp Liquid Feedback igjen, for intern evaluering i Oslo Piratparti.

Manuel skal ta opp tråden med followmyvote.

Neste møter

Tirsdag 16. februar kl 19:42 blir det filmvisning; "Copyright Criminals". Michal tar ansvaret for det tekniske.

Tirsdag 1. mars kl 19:42 diskuterer vi kjerneprogram.

Eventuelt

Tobias har drukket for mye kaffe, står det i referentens notater.

Sosialt

Alfred har et annet møte og må springe. De av oss som er igjen tar utfordringen og leter etter sake. Michal viser oss veien til en hemmelig Japansk pub like i nærheten - for deretter å forlate oss der. Det viser seg at kjøkkenet stengte 22 (og vi ankom 22:15), og vi mener at servicen er under pari, allikevel synes vi spisemenyen ser såpass interessant ut at vi vedtar å forsøke samme sted til etter neste medlemsmøte. Vi bruker massevis av penger på sake, japansk øl og wasabi-"nøtter" (egentlig wasabi-erter).