Unge Piraters Landsmøte 02.06.2013

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette referatet er godkjent!

Dette referat er godkjent, og skal ikke redigeres. Informasjonen er kontrollert som korrekt.

Unge Piraters Landsmøte, 02.06.2013

Sted Og tidspunkt: Mumble (Vi regner med fra 18-22, men det vil sannsynligvis ikke ta hele tiden.) Hostname: mumble.ungepirater.no Port: 64738 Kanal: Møterom

Stemming vil foregå over e-mail. Vi har en nøytral stemmeteller (Anders Kleppe) som deltar med observatørstatus.

Agenda

Godkjenning av innkalling

Sjekke at teknologi fungerer. Frist for innsending av nominasjoner er satt til 18:40. Nominasjoner sendes til Anders@piratpartiet.no . Innkallingen er godkjent, alle har fått kjeks


Valg av møteleder og referent Møteleder: Lasse Gregersen, Referent: Fredrik Kabdebo Nordhammer.

Styrets beretning

Fylkeslag, nettside, medlemsdatabase

  • To nye fylkeslag, Akershus og Vest-Agder. Vi vil fortsette å jobbe for flere fylkeslag.
  • Nettside er på vei, Middelthun har satt opp en Wordpress (beta.ungepirater.no - passordbelagt), nettsiden er midlertidig.
  • Vi vil ha eget forum. Akershus har server.
  • Skal vi ha LF?
  • Gjennomgående enighet om at vi burde ha LF. Vi vil få det opp så kjapt som mulig, og heller komme med retningslinjer om bruk på et senere tidspunkt. (enstemmig vedtatt)
  • Medlemsdatabase får vi av de kjekke karene i Sverige.

Økonomisk rapport

Økonomisk rapport? Over hvilken økonomi? Hvor mange kjeks har vi spist? Vi har ikke penger, vi har ingen økonomi. Vi får 'litt' penger av sentralstyret når vi får valgt en kasserer - /quote Tale.

Fastsettelse av medlemskontingent

Skal vi ha medlemskontingent? Evt frivillig medlemskontinget? Avstemming! Vi trenger penger, til plakater, flyers og sånt. Får muligens flere medlemmer uten medlemskontingent.

Vi trenger minst 50 kr medlemskontingent for å få støtte fra LNU.

Vi skal stemme over hvorvidt vi skal ha kontingent, eller om vi skal vente med dette til neste landsmøte. (Y) = Vi skal ha kontingent. (N) = Venter til neste landsmøte. (#SWAG) = Ingen kontingent

(#Swag)
(N)
(#Swag)
(#Swag)
(#Swag)
Y
Y

Flertallet (4 av 7) har stemt for at vi ikke skal ha kontingent. Det vil si at hvis vi skal ta opp spørsmålet på nytt, må det sendes inn som sak til neste landsmøte.

Valg av sentralledd

Sette frist for nominasjoner til 30 minutter etter at innkallingen er godkjent? Rapporten fra Anders er incoming! Og de nominerte er: Lederkandidat(er): Lasse Gregersen -enstemmig innstemt

Nestlederkandidatene skal holde taler. Ole-Aleksander Mællingsæter begynner. Først har vi en ti minutters kjekspause.
Nestlederkanditer: Ole-Aleksander Mællingsæter, Steffen Boe Johansen - Steffen Boe Johansen valgt til nestleder. 5 for, 1 blank og 1 avholden.

Styremedlemmer: Fredrik K Nordhammer og Ole-Aleksander Mællingsæter- enstemmig innstemt


Eventuelt

Fremtidig strategi for å opprette fylkeslag

Dersom noen kjenner noen som sympatiserer med piratbevegelsen, og kunne vært en god lederkandidat - engasjer de! Vi trenger mange mange fylkeslag!

Nytt landsmøte

Ordinært landsmøte to ganger i året.

Oppsett av liquid feedback

Vi skal sette opp LF kun for å ha det oppe, og evt finne prosedyrer for å bruke det for eksempel på neste Landsmøte.

Forslag om å ha et lite møte 1 gang i måneden hvor vi oppsummerer hva vi har gjort den siste tiden, hva vi kan gjøre, etc. "Møte mellom fylkeslag" - "Recon" - "Kapteinenes Lounge"

Diskusjon om øvre aldersgrense

Forslag om å gi medlemmer over 27 år tale-og-forslagsrett. Dvs. at medlemmer til og med fylte 26 år han tale-, forslags- og stemmerett. (Tas opp på neste landsmøte)

Valg av kasserer

Lars Ihler (Liivet) (Ihlsint) melder seg frivillig, til stor jubel! - enstemmig innstemt

Valg av Kjeksansvarlig

Tale melder seg frivillig - Tale innvalgt enstemmig som kjeksansvarlig


Lars Erik Grambo forlot møtet 20:22:35

Møtet er hevet 20:30:50.