Unge Piraters Landsmøte 28.03.2015

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette referatet er godkjent!

Dette referat er godkjent, og skal ikke redigeres. Informasjonen er kontrollert som korrekt.

Innkallelse

Hei, alle Unge Pirater!

Det er med glede vi ønsker å invitere dere til Unge Piraters tredje ordinære landsmøte!
Landsmøtet vil foregå på House of Business i Oslo, 28.-29. mars.

For dere som kommer utenbys fra og har behov for arrangert overnatting, send en mail til styret@ungepirater.no så skal vi helt sikkert få ordnet noe. Hvis ikke finnes det en rekke hoteller i Oslo med gode priser.

Ved dette landsmøtet vil samtlige roller i sentralstyret være oppe til valg. Disse står nevnt under.
Med andre ord; Hvis du har lyst til å engasjere deg i sentralstyret, ikke nøl med å melde deg som kandidat! Det er både givende, lærerikt og spennende! Sørg også for at du presiserer hvilke roller du ønsker å stille til valg som.

Nominasjoner, forslag til vedtekter eller saker til politisk arbeidsprogram som skal behandles må være tilsendt styret senest 1 uke før landsmøtet, altså 20. mars kl. 23:59.

Sakslista for landsmøtet er:

Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte
Valg av møteleder og referent
Styrets beretning
Økonomisk rapport
Fastsettelse av medlemskontingent
Politisk arbeidsprogram
Valg av sentralledd

Styreleder (2 årig)
Nestleder (2 stykker for en 2-års periode)
Inntil 4 styremedlemmer
Valg av kasserer

Politisk Arbeidsprogram

Ytterligere informasjon om detaljer rundt landsmøtet, samt en oversikt over inkomne saker, vil bli sendt ut noen dager etter denne fristen.

Vi gleder oss, og håper dere gjør det samme!
Vel møtt!

Med vennlig pirathilsen, Styret i Unge Pirater.

Agenda

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Styrets beretning
 4. Økonomisk rapport
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Politisk arbeidsprogram
 7. Valg av sentralledd
  1. Styreleder (2 årig)
  2. Nestleder (2 stykker for en 2-års periode)
  3. Inntil 4 styremedlemmer
  4. Valg av kasserer
  5. Politisk Arbeidsprogram

NOMINASJONER

Leder (2 år):

 • Adrian Tveito Ingebrigtsen

Nestledere (2 år):

 • Steffen Boe Johansen
 • Fredrik Kabdebo Nordhammer

Styremedlemmer:

 • Lasse Gregersen
 • Tale Haukbjørk

Kassere:

 • Lasse Gregersen

VEDTEKTSENDRINGER:

Forlsag: https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Vedtektsforslag_uPir_3._Ordin%C3%A6re_landsm%C3%B8te

EVENTUELT:

Adrians forslag:

 • Vil Unge Pirater dekke reiseutgifter for medlemmer i Sentralstyret og fylkeslag styrer?

Lasse's forslag:

 • Unge Pirater opphever vedtaket om medlemsavgift frem til neste landsmøte på grunnlag av mangel på fungerende innmeldingssystemer.

Adrians forslag:

 • Unge Pirater dekker reise- og lusjiutgifter for medlemmer i Sentralstyret og fylkeslag til uPir 3. ordninærelandsmøte #uPirLM15 (utgifter må dokumenteres)
 • Unge Pirater dekker reise- og lusjiutgifter for medlemmer i Sentralstyret og fylkeslag til uPir 3. ordninærelandsmøte #uPirLM15 til maksimalt 1000,- pr. person (utgifter må dokumenteres)


REFERAT DAG 1 (28.03.15):

Møtet start 11:00
Godkjenning av innkalling og referat fra sist landsmøte. Avstemning tas i morgen. Lasse stiller til møteleder uten innvendinger og får det ansvaret. Referent må godkjenne referatet før det underskrives av styremedlemmene.

Styrets beretning.

Etter siste landsmøte ble det valgt et nytt styre. Styret har i lang tid jobbet med å få opp en nettside for organisasjon men ikke lyktes på grunn av flere ting. Personen som hadde ansvar for å lage nettsiden gikk inn i forsvaret tidlig i prosessen som medførte en del problemer med å få opp nettsiden.
I tillegg ble leder innkalt til forsvaret, og ga sitt ansvar videre til nestlederen. Nestlederen og lederen har nå flyttet til Sverige og hatt begrenset med mulighet til å drifte organisasjonen i det daglige. Dette har medført lav produktivitet og et inaktivt styre.Leder og Nestleder i Unge Pirater har også hatt stilling som representanter for Unge Pirater i Piratpartiets sentralstyre. De har der representert våre interesser i moderpartiet og tatt del i det daglige arbeidet der. De har blant annet vært med på å behandle underslagssaken. Styrets aktivitet har i all hovedsak vært å støtte opp i moderpartiet. Unge Pirater har ~40'000 i midler hos Piratpartiet, men disse utbetales inntil videre ikke på grunn av underslagssaken. Saken har påvirket unge pirater i stor grad, da personen som var ansvarlig for underslaget, også har hatt et organisatorisk ansvar for uPIR.
Det ble også avholdt et lederseminar hos Piratpartiet, hvor styret sendte et medlem av sentralstyret som representant for Unge Pirater. Referat fra dette møtet kan finnes på http://pad.piratpartiet.no/p/r.4d41a6a837c8fbc093b8c5270cbd3a3c

ØKONOMISK RAPPORT:

Unge Pirater har ikke brukt noen penger siden forrige landsmøte. Midlene vi har er i Piratpartiet av praktiske årsaker. Midlene er ca 40'000 NOK og kan brukes når økonomiske forhold i moderpartiet er under kontroll.

Medlemskontingent

Lasse's forslag:

 • Unge Pirater opphever vedtaket om medlemsavgift frem til neste landsmøte på grunnlag av mangel på fungerende innmeldingssystemer.

POLITISK ARBEIDSPROGRAM

Det er ikke kommet inn noen forslag til styret i forkant av landsmøtet, men Lasse foreslår at Unge Pirater i valgkampen følger Piratpartiets program men at vi hovedsaklig fokuserer på Breddedemokrati. Saken tas opp ved avstemning i morgen.

VALG AV SENTRALLEDD

NOMINASJONER

Leder (2 år):

 • Adrian Tveito Ingebrigtsen

Nestledere (2 år):

 • Steffen Boe Johansen
 • Fredrik Kabdebo Nordhammer

Styremedlemmer:

 • Lasse Gregersen
 • Tale Haukbjørk


Kassere:

 • Lasse Gregersen

Forlsag for untakstilstand:

 • Foreslag om å åpne muligeheten for nominasjoner iløpet av landsmøtet for å kunne fylle sentralstyret med verv. Forslaget er enstemmig vedtatt.


Praktisk informsjon:

Dag 2: starter 15:00, avstemning starter 17:00

Dag 1 avsluttet 11:30

Dag 2 (29.03.2015):

Møte start 15:00
Praktisk informasjon i forbindelse med nominasjoner og vedtekter ble gitt.
Åpent for spm rundt saker som skal tas opp til avstemning.

15:05 Pause fram til avstemning 17:00

16:00 Landsmøte meddeler følgene praktisk informasjon. Klokken er nå 16:00 og unntakstilstand for nominasjoner opphører. Ingen flere nominasjoner aksepteres av Landsmøtet.

17:00 Møtet begynner med avstemmninger

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte - Enstemig godkjent

Politisk Program:

Det er ikke kommet inn noen forslag til styret i forkant av landsmøtet, men Lasse foreslår at Unge Pirater i valgkampen følger Piratpartiets program men at vi hovedsaklig fokuserer på Breddedemokrati. -Enstemmig vedtatt


Valg:

Leder (2 år):

 • Adrian Tveito Ingebrigtsen -Enstemig valgt

Nestledere (2 år):

 • Steffen Boe Johansen - Enstemig valgt
 • Fredrik Kabdebo Nordhammer - Valgt 2 for, 1 mot, 0 avholdende

Styremedlemmer:

 • Lasse Gregersen - Enstemig valgt
 • Tale Haukbjørk - Enstemig valgt

Kassere:

 • Lasse Gregersen - Valgt 2 for, 0 mot, 1 avholdende


Eventuelt:

Adrians forslag:

Vil Unge Pirater dekke reiseutgifter for medlemmer i Sentralstyret og fylkeslag styrer? -Forlsagstiller trekker sitt forslag

Lasse's forslag:

Unge Pirater opphever vedtaket om medlemsavgift frem til neste landsmøte på grunnlag av mangel på fungerende innmeldingssystemer. -Forslagstiller trekker sitt forslag

Adrians forslag:

 • Unge Pirater dekker reise- og lusjiutgifter for medlemmer i Sentralstyret og fylkeslag til uPir 3. ordninærelandsmøte #uPirLM15 (utgifter må dokumenteres) - Enstemig vedtatt
 • Alternativ 2 frafaller grunnet valg av alternativ 1.

Vedtekter:

Vedtekst forslag i sin helhet - Vedtektene er enstemig vedtatt

Praktisk Informasjon

17:10 3. ordinære landsmøtet er offisielt opphevet